NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten

Ken en leer de nieuwste eisen voor medisch gebruikte ruimten

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.30 uur (online training ca. 5 uur)
Aantal deelnemers Max. 18 deelnemers
Voor wie Deze training is voor ervaren monteurs en werkvoorbereiders of zij die zich moeten verdiepen in de aanleg van elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten. Ook nuttig voor elektrotechnici die elektrische installaties moeten onderhouden en beheren. Bovendien is deze training een goede basis voor ontwerpers.
Prijs € 660 excl. BTW

Deze verdiepingstraining helpt u om rubriek 710 van de NEN 1010 te begrijpen en toe te passen. Rubriek 710 gaat specifiek in op installaties in medisch gebruikte ruimten. In deze rubriek staan de aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van de eisen aan een standaardinstallatie (beschreven in de delen 1 t/m 6 van NEN 1010).

NEN 1010 biedt nieuwe mogelijkheden voor de aanleg van elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten.

NEN 1010 bevat de uitgangspunten voor ontwerp en aanleg van een veilige en goed functionerende elektrische laagspanningsinstallatie.

Met de komst van NEN 1010:2015 is een aantal eisen aan installaties in medisch gebruikte ruimten drastisch gewijzigd. Zo zijn bijvoorbeeld de veiligheidsmaatregelen tegen schokgevaar versoepeld en de maatregelen ter voorkoming van netspanningsuitval juist verzwaard. Onvoldoende kennis van de maatregelen of het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe eisen, kan leiden tot gevaarlijke installaties.

Deze training helpt u deze te leren kennen en toe te passen.

Blended training

De training 'NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten' is een blended training. Dat betekent dat de klassikale training wordt gecombineerd met een online training (e-learning). De online training is de voorbereiding op de klassikale training. U krijgt daarmee alle nodige achtergrondinformatie waarmee u tijdens de klassikale dag verder kunt.

De online training bestaat uit zes modules inclusief een toets:
1. Intro: Basiskennis netvoeding voor ziekenhuizen
2. Risico’s van elektriciteit
3. Wegwijs in de norm
4. Beheersen van risico’s
5. Beheersen van risico’s in en rond medisch gebruikte ruimten
6. Toets

Voorkennis

De training gaat uit van de actuele basiskennis van NEN 1010. Mocht u onzeker zijn of u deze voldoende paraat heeft, dan raden wij u aan om binnen de online training ook de basisdelen NEN 1010 te volgen.

Ook interessante verdiepingstrainingen

Na de training 'NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten' kunt u de verdiepingstrainingen: 'NEN 4010: Basis', 'NEN 1010: Utiliteit', 'NEN 1010: Industrie' of 'NEN 1010: Ontwerpen' volgen.

Resultaat

  • U kent de samenhang tussen de hoofdnorm NEN 1010 en de rubriek 710;
  • U weet welke wet- en regelgeving van belang zijn, ook in relatie tot installatie- en productnormen;
  • U weet hoe u, naast de standaardrisico’s, ook de specifieke risico’s van elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten het hoofd kunt bieden;
  • U weet hoe u risicogericht ontwerpt met behulp van groepenindeling (voorheen: S- en K-ruimten);
  • U weet welke maatregelen u kunt nemen om het risico van netspanningsuitval te verminderen;
  • U weet welke risicobeperkende maatregelen u kunt nemen tegen een verhoogd schokgevaar (toepassing aardlekbeveiliging, aanvullende vereffening, medische IT-stelsels);
  • U weet hoe u de eisen aan installatiemethoden in en rondom medisch gebruikte ruimten op de juiste wijze toepast;
  • U weet welke aanvullende voorzieningen voor verlichting in en rondom medisch gebruikte ruimten noodzakelijk zijn;
  • U kent de basisprincipes waarmee u veilig te gebruiken elektrische installaties voor medisch te gebruiken ruimten bouwt.

Belangrijke normen bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN 1010:2015 nl
Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks

NPR 5310:2017 nl

Wilt u NEN 1010 en/of NPR 5310 met korting aanschaffen?

NEN 1010 is dé norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. Alle deelinstallaties die door de laagspanningsinstallatie worden gevoed, kennen specifieke eigen normen.

NPR 5310 geeft nadere uitleg, en waar van toepassing praktijkvoorbeelden, bij bepaalde onderwerpen uit NEN 1010:2015 Elektrische installaties voor laagspanning.

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

9.30 uur Ontvangst
NEN 1010 binnen een (niet-)medisch gebruikte ruimte
Risicogericht ontwerpen aan de hand van groepenindeling
Oefening: Indelen medische ruimten in groepen met de benodigde veiligheidsmaatregelen
Standaard- en aanvullende veiligheidsmaatregelen voor niet-medisch gebruikte ruimten (noodstroom, nood- en evacuatieverlichting)
Veiligheidsmaatregelen tegen netuitval
Opdracht: werking IT-stelsel met betrekking tot uitval netspanning op patiëntniveau
Opdracht: Opzet groep 2-ruimte
Veiligheidsmaatregelen tegen verhoogde gevoeligheid voor schok
Opdracht: Opzet vereffening in een groep 2-ruimte op basis van de nieuwe opzet
Veiligheidsmaatregelen tegen risico op brand en explosie door het gebruik van medische gassen
Eerste en periodieke inspectie van elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten
Omzetten van bestaande ruimten naar nieuwe groepenindeling met daarin de behandeling van de begrippen geïsoleerd opstellen en de verschillende grenswaarden
Evaluatie
16.30 uur Afsluiting

Docent

Mark van Abkoude

Mark van Abkoude

Mark van Abkoude heeft ruime ervaring als projectleider/ inspecteur medische technologie bij TÜV Rheinland Nederland B.V. Hij is een expert op het gebied van elektrische veiligheid in medisch gebruikte ruimten. Ook is hij mede-auteur van de praktijkgids 'Elektrische veiligheid in medisch gebruikte ruimten', lid van de normcommissie NEC 64/TC/WG710 “Medisch gebruikte ruimten” en van NEC 101 “Electrostatics”.

Datum en locaties

Inschrijven € 660 excl. BTW p.p.