NEN 1010: Utiliteit

Helpt in uw werk als installateur in de utiliteit.

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 20 deelnemers
Voor wie Deze training is voor ervaren monteurs of zij die zich moeten verdiepen in de aanleg van elektrische installaties in de utiliteitsbouw. Ook nuttig voor elektrotechnici en werktuigbouwkundigen die elektrische installaties moeten onderhouden en beheren. Daarbij is de training een goede basis voor ontwerpers, engineers, adviseurs, calculatoren, werkvoorbereiders, installateurs en hoofden van technische diensten en serviceafdelingen.

Deze training wordt gegeven op MBO+/ HBO niveau.
Prijs € 495 excl. BTW

Training details
Deze verdiepingstraining gaat over het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer eind- en distributiegroepen, grootschalige PV-installaties in kantoren, verlichting, data- en E-installaties, beveilging tegen overbelasting en selectiviteit.

Voorkennis

De training gaat uit van de actuele basiskennis van NEN 1010. Dit kan door eerst de blended training ‘NEN 1010: Basis’ te doen, of door de online training ‘NEN 1010: Elektrische installaties in de utiliteit’ te volgen.

Resultaat

  • U weet welke wet- en regelgeving van belang zijn, ook in relatie tot installatie- en productnormen;
  • U kent uw weg in NEN 1010 en weet u snel antwoorden en oplossingen te vinden;
  • U kunt de basisprincipes toepassen waarmee u een veilige installatie voor de utiliteit bouwt;
  • U weet hoe u, naast de standaardrisico’s, ook de specifieke risico’s van elektrische installaties binnen de utiliteit het hoofd kunt bieden;
  • U weet welke aanvullende voorzieningen noodzakelijk zijn;
  • U weet hoe u binnen de utiliteit de eisen aan installatiemethoden op de juiste wijze toepast.

Belangrijke normen bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN 1010:2015 nl
Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks

NPR 5310:2017 nl

Wilt u NEN 1010 en/of 5310 met korting aanschaffen?

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de normen wilt bestellen.

Programma

9.30 uur Aanvang
Ochtend: • Korte opfris wettelijk kader, toepassingsgebied en samenhang met andere normen
• Uitgangspunten en randvoorwaarden bij het ontwerpen van een installatie voor utiliteit
• Bepalen benodigd vermogen, netvoedingen en distributie
• Opdracht: Selecteren & benoemen van de relevante normbepalingen bij utiliteitspand
• Eind- en distributiegroepen
• Eisen voor verlichtingsarmaturen
• Opdracht: Bepalen van veilige ontwerpoplossingen voor verlichtingsarmaturen
• Eisen aan installaties voor buitenverlichting (openbare verlichting)
• Belangrijke bepalingen voor ≤ 30 mA aardlekbeveiliging bij contactdozen
• Ontwerp van werkplekvoorzieningen in de utiliteit
• Beveiliging tegen overbelasting, kortsluiting en onvolledige sluitingen
• Maatregelen tegen de effecten van vlambogen
• Opdracht: Kiezen van beveiligingsmaatregelen
Middag: • Selectiviteit
• Ontstaan en invloed van harmonischen
• Opdracht: Rekening houden met harmonischen
• HVAC-installaties, roltrappen en liften
• Opdracht: HVAC-installaties, roltrappen en liften
• Continuïteit van bedrijfsvoering
• Eisen PV-installaties
• Overspanningsbeveiliging
• Installatiemethoden, aanleg en opbouw
• Kiezen en toepassen van kabels
• Maatregelen tegen elektromagnetische invloeden, basisregels EMC
• Eisen aan documentatie
16.30 uur Afsluiting/evaluatie

Docenten

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed is lid van de Technische Commissie NEN 1010; van NEC 623 (over NEN-EN 50110, NEN 3140 en NEN 3840); van NEC 31 (elektrisch materieel ATEX) en NEC 17B (de commissie die zich bezighoudt met normen voor paneelbouw (zoals de NEN-EN-IEC 60947-serie en NEN-EN-IEC 61439-serie). Verder is hij bestuurslid bij Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek). Pouw is bovendien voorzitter van NEC 44 (NEN-EN-IEC 60204-1 Elektrische uitrusting van machines). Hij adviseert bedrijven over elektrische bedrijfsvoering en installaties.

Rob Kaspers

Rob Kaspers

Rob is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van organisaties bij het implementeren van NEN 3140 en NEN 3840. Behalve trainen in techniek, heeft Rob ook veel ervaring met het trainen van softskills. Het trainen van competenties van medewerkers vindt hij belangrijk. Door deze combinatie heeft hij al vele NEN 3140 implementatietrajecten succesvol begeleid. Voor NEN geeft Rob de technische trainingen over NEN 3140 en NEN 1010 en de softskills trainingen voor IV/WV en monteurs.

Jay Smeekes

Jay Smeekes

Jay Smeekes is directeur van een bedrijf dat onderzoeken uitvoert naar elektrisch falende systemen en adviseert organisaties over elektrische bedrijfsvoering en normalisatieprocessen. Hij is lid van de normcommissie NEC 623, elektrische bedrijfsvoering. In NEC 623 worden de normen NEN 3140, NEN 3840 en NEN 9140 beheerd. En ij is lid van de normcommissie NEC 64, Elektrische Installatie - laagspanning. Binnen NEC 64 is hij voorzitter van platform NEN 1010, waar de gebruikers van NEN 1010 vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zit Jay in het College van Deskundigen van SCIOS en is hij voorzitter van de opleidingscommissie SCIOS.

Datum en locaties

Inschrijven € 495 excl. BTW p.p.