NEN 1010: Utiliteit

Helpt in uw werk als installateur in de utiliteit

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 20 deelnemers
Voor wie Deze training is voor ervaren monteurs of zij die zich moeten verdiepen in de aanleg van elektrische installaties in de utiliteitsbouw. Ook nuttig voor elektrotechnici en werktuigbouwkundigen die elektrische installaties moeten onderhouden en beheren.
Prijs € 495 excl. BTW

De norm NEN 1010 bevat de uitgangspunten voor ontwerp en aanleg van een veilige en goed functionerende elektrische laagspanningsinstallatie. Onvoldoende kennis kan leiden tot gevaarlijke of onnodig dure installaties.

In de norm staat veel beschreven en de materie is complex. Het is een hele klus om daar op een gerichte manier doorheen te komen en díe aspecten te leren kennen die nodig zijn om uw werk goed te kunnen doen. En dat is wel van belang: U blijft immers nog jaren verantwoordelijk en aansprakelijk voor de installatie die u bouwt.

Deze training helpt u NEN 1010 vóór u te laten werken.

Om je als deelnemer te kunnen inschrijven voor deze training, moet je actuele kennis van NEN 1010:2015 hebben. Dit kan door eerst de blended training NEN 1010 basis te doen, of door eerst de online training NEN 1010 Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen te volgen.

Deze training is nuttig voor ervaren monteurs of zij die zich moeten verdiepen in de aanleg van elektrische installaties in de utiliteitsbouw en voor elektrotechnici en werktuigbouwkundigen die elektrische installaties moeten onderhouden en beheren. Daarbij is de training een goede basis voor ontwerpers, engineers, adviseurs, calculatoren, werkvoorbereiders, installateurs en hoofden van technische diensten en serviceafdelingen.

Voorkennis

Om je als deelnemer te kunnen inschrijven voor deze training, moet je actuele kennis van NEN 1010:2015 hebben. Dit kan door eerst de blended traning NEN 1010 basis te doen, of door eerst de online training NEN 1010 Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen te volgen.

Resultaat

  • Weet u welke wet- en regelgeving van belang zijn, ook in relatie tot installatie- en productnormen;
  • Kent u uw weg in NEN 1010 en weet u snel antwoorden en oplossingen te vinden;
  • Kunt u de basisprincipes toepassen waarmee u een veilige installatie voor de utiliteit bouwt;
  • Weet u hoe u, naast de standaardrisico’s, ook de specifieke risico’s van elektrische installaties binnen de utiliteit het hoofd kunt bieden;
  • Weet u welke aanvullende voorzieningen noodzakelijk zijn;
  • Weet u hoe u binnen de utiliteit de eisen aan installatiemethoden op de juiste wijze toepast.

Belangrijke normen bij deze training (niet verplicht)

NEN 1010:2015 nl

NPR 5310:2017 nl

Wilt u NEN 1010 en/of 5310 met korting aanschaffen?

NEN 1010 bevat de uitgangspunten voor ontwerp en aanleg van een veilige en goed functionerende elektrische laagspanningsinstallatie. Onvoldoende kennis kan leiden tot gevaarlijke installaties en schadeclaims. Of installaties worden onnodig duur. Bijvoorbeeld omdat er na oplevering of als gevolg van het gebruik, toch aanpassingen noodzakelijk blijken te zijn.

NPR 5310 geeft nadere uitleg, en waar van toepassing praktijkvoorbeelden, bij bepaalde onderwerpen uit NEN 1010:2015 'Elektrische installaties voor laagspanning'.

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de normen wilt bestellen.

Programma

9.30 uur Aanvang
Ochtend Korte opfris wettelijk kader, toepassingsgebied en samenhang met andere normen
Uitgangspunten en randvoorwaarden bij het ontwerpen van een installatie voor utiliteit
Bepalen benodigd vermogen, netvoedingen en distributie
Opdracht: Selecteren en benoemen van de relevante normbepalingen bij utiliteitspand
Eind- en distributiegroepen
Eisen voor verlichtingsarmaturen
Opdracht: Bepalen van veilige ontwerpoplossingen voor verlichtingsarmaturen
Eisen aan installaties voor buitenverlichting (openbare verlichting
Belangrijke bepalingen voor ≤ 30 mA aardlekbeveiliging bij contactdozen
Ontwerp van werkplekvoorzieningen in de utiliteit
Beveiliging tegen overbelasting, kortsluiting en onvolledige sluitingen
Maatregelen tegen de effecten van vlambogen
Opdracht: Kiezen van beveiligingsmaatregelen
Middag Selectiviteit
Ontstaan en invloed van harmonischen
Opdracht: Rekening houden met harmonischen
HVAC-installaties, roltrappen en liften
Opdracht: HVAC-installaties, roltrappen en liften
Continuïteit van bedrijfsvoering
Eisen PV-installaties
Overspanningsbeveiliging
Installatiemethoden, aanleg en opbouw
Kiezen en toepassen van kabels
Maatregelen tegen elektromagnetische invloeden, basisregels EMC
Eisen aan documentatie
16.30 uur Afsluiting/evaluatie

Docenten

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed is lid van de Technische Commissie NEN 1010, NEC 623, de Werkgroep NEN 1010 medische ruimten, NEC 31 en NEC 17B. Verder is hij bestuurslid bij Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek) en voorzitter van NEC 44.

Bernard Peters

Bernard Peters

Bernard Peters werkt al 40 jaar in de elektrotechniek. Na zijn MTS-opleiding werkte hij o.a. als servicemonteur, inbedrijfsteller, werkvoorbereider, installatieverantwoordelijke en projectleider bij Alewijnse. Sinds 1995 treedt hij op als docent en vanaf 2003 ook als STIPEL-examinator. Verder heeft Bernard ruime projectervaring op het gebied van onderhoud en beheer binnen utiliteit en industrie.

Beoordelingen NEN Trainingen

Datum en locaties

Inschrijven € 495 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen worden toegevoegd. Informeer naar de mogelijkheden.

  • Prijsvoordeel vanaf 4 personen
  • Voeg eigen cases toe
  • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte