NEN 1010: Woningbouw

Helpt in uw werk als installateur in de woningbouw.

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 tot 16.30 uur (online training ca. 1 uur)
Aantal deelnemers Max. 18 deelnemers
Voor wie Deze training is o.a. nuttig voor (leerling)monteurs, zzp’ers en installateurs van huisinstallaties die zich moeten verdiepen in NEN 1010. Ook voor installatieverantwoordelijken binnen woningbouwverenigingen en woningverhuurbedrijven. Bovendien is deze training geschikt voor werktuigbouwkundigen die elektrische installaties moeten ontwerpen en beheren.

Deze training wordt op LBO/MBO niveau gegeven.
Prijs € 495 excl. BTW

Training 'NEN 1010: Woningbouw' helpt u om specifiek díe aspecten te leren kennen die nodig zijn om uw werk als installateur in de woningbouw goed te kunnen doen. En dat is wel van belang: U blijft immers nog jaren verantwoordelijk en aansprakelijk voor de installatie die u bouwt. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw maar ook voor renovaties en uitbreidingen.

In NEN 1010 staat veel beschreven en lang niet alles is relevant voor huisinstallaties.

Blended training

De training 'NEN 1010: Woningbouw' is een blended training. Dat betekent dat de klassikale training wordt gecombineerd met een online module (e-learning). Via de online module krijgt u alle nodige achtergrondinformatie waarmee u tijdens de klassikale dag verder kunt.

De online module is de voorbereiding op de klassikale training.

De online module bestaat uit twee delen:
1. Wegwijs in de norm
2. Soorten netstelsels en hun kenmerken

Verdiepingstrainingen

Na de training 'NEN 1010: Woningbouw' kunt u de verdiepingstrainingen: 'NEN 1010: Utiliteit', 'NEN 1010: Industrie', 'NEN 1010: Ontwerpen' of 'NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten' volgen.

Resultaat

  • U kent uw weg in de norm en weet u snel antwoorden en oplossingen te vinden;
  • U kunt de basisprincipes toepassen waarmee u een veilige huisinstallatie bouwt;
  • U weet welke maatregelen u kunt toepassen om gevaren te vermijden en nadelige gevolgen van defecten te beperken;
  • U kunt een verantwoorde keuze maken voor de voorzieningen en eindgroepen die vereist zijn per gebruiker/ruimte en weet u hoe u deze veilig aanlegt voor nieuwbouw en bij renovatie;
  • U weet wat de impact kan zijn van extra gebruikers en aansluitingen op de huisinstallatie;
  • U kent de eisen die worden gesteld aan installatiemethoden voor de woningbouw;
  • U weet wanneer en hoe u vereffening moet toepassen;
  • U weet waar u op moet letten bij het aansluiten van PV-systemen;
  • U weet wat de eisen zijn voor schema’s, tekeningen en documentatie.

Normen bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN 1010:2015 nl

NPR 5310:2017 nl

Wilt u NEN 1010 en/of 5310 met korting aanschaffen?
NEN 1010 bevat de uitgangspunten voor ontwerp en aanleg van een veilige en goed functionerende elektrische laagspanningsinstallatie. Onvoldoende kennis kan leiden tot gevaarlijke installaties en schadeclaims. Of installaties worden onnodig duur. Bijvoorbeeld omdat er na oplevering of als gevolg van het gebruik, toch aanpassingen noodzakelijk blijken te zijn.

NPR 5310 geeft nadere uitleg, en waar van toepassing praktijkvoorbeelden, bij bepaalde onderwerpen uit NEN 1010:2015 Elektrische installaties voor laagspanning.

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de normen wilt bestellen.

Programma

9.30 uur Aanvang
Ontwerp en bouw van huisinstallaties en overige tot bewoning bestemde ruimten (basis)
Netvoeding, verdeler, leidingen en gebruikers
Minimale voorzieningen en aanvullende installatiemogelijkheden van 1962 tot heden
Eindgroepen en hun installatie voor wasmachines en kooktoestellen
Opdracht: Ontwerp modelwoning met minimale en aanvullende voorzieningen
Te nemen beschermingsmaatregelen zoals smeltpatronen, automaten en aardlekbeveiliging
Hoofdschakelaar voor nieuwbouw en bij renovatie
Verdeelinrichtingen, keukenverdeler en gecombineerd verdeler wasmachine en PV.
Documentatie zoals groepenverklaringen en gebruiksaanwijzingen
Opdracht: Ontwerp verdeelinrichting met onderverdeling in eindgroepen en aanvullende voorzieningen
Leiding- en installatieaanleg: eisen en uitvoering bekabeling, draad in buis, verbindingen, (inbouw-, las-, eind-)dozen, mechanische eisen en montage verlichting en flexibel installeren
Basisvereffening en aanvullende badkamervereffening: wat wel en wat niet
Zonering in bad- en doucheruimten
PV-systemen: wanneer vereffenen, aanvullende eisen aan de componenten van de verdeler, bekabeling en slimme oplossingen
Extra opdracht: Installatie compleet maken met PV-systeem en wasmachineaansluiting in een renovatieproject
16.30 uur Afronding en evaluatie

Docenten

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed is lid van de Technische Commissie NEN 1010, NEC 623, de Werkgroep NEN 1010 medische ruimten, NEC 31 en NEC 17B. Verder is hij bestuurslid bij Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek) en voorzitter van NEC 44.

Bernard Peters

Bernard Peters

Bernard Peters werkt al 40 jaar in de elektrotechniek. Na zijn MTS-opleiding werkte hij o.a. als servicemonteur, inbedrijfsteller, werkvoorbereider, installatieverantwoordelijke en projectleider bij Alewijnse. Sinds 1995 treedt hij op als docent en vanaf 2003 ook als STIPEL-examinator. Verder heeft Bernard ruime projectervaring op het gebied van onderhoud en beheer binnen utiliteit en industrie.

Jay Smeekes

Jay Smeekes

Jay Smeekes is directeur-grootaandeelhouder van een bedrijf dat onderzoeken uitvoert naar elektrisch falende systemen en adviseert grote landelijke en internationale organisaties over elektrische bedrijfsvoering en normalisatieprocessen. Jay is iemand die verbanden legt tussen inspectiewerkzaamheden, wetgeving en diverse normen die van toepassing zijn bij inspectie. Hij is lid van de normcommissie NEC 623, elektrische bedrijfsvoering. In NEC 623 worden de normen NEN 3140, NEN 3840 en NEN 9140 beheerd. Daarnaast zit Jay in het College van Deskundigen van SCIOS en is hij voorzitter van de opleidingscommissie SCIOS. Op het gebied van kwaliteitssystemen is hij ook actief. Jay heeft onder andere de herziening van BRL 6000 doorgevoerd en was lid van de certificeringscommissie voor Integraal Inspecteur Vastgoed.

Datum en locaties

Inschrijven € 495 excl. BTW p.p.