NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning

Als installatie- of werkverantwoordelijke moet u de wetgeving en normen kennen

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 20 deelnemers
Voor wie (aankomende) installatie- of werkverantwoordelijken laagspanning
Prijs € 580 excl. BTW

Als installatie- of werkverantwoordelijke moet u de wetgeving en normen kennen. U moet weten hoe een installatie opgebouwd is en wat de functionaliteit is. En niet te vergeten hoe u ervoor zorgt dat de veiligheidbij het werken met installaties gewaarborgd blijft.

De installatieverantwoordelijke draagt zorg voor het beheer van de gehele installatie, van elektrotechnische en bedieningswerkzaamheden tot inspecties, modificaties en onderhoud. De werkverantwoordelijke geeft leiding aan het uitvoerend personeel en stelt procedures en instructies op voor een veilige bedrijfsvoering. Bovendien ziet hij erop toe dat deze ook daadwerkelijk worden gevolgd.

Na het volgen van de eendaagse training 'NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning' weet u hoe u NEN 3140 toepast bij uw werkzaamheden.

Voorkennis

ten minste een middelbaar elektrotechnisch niveau verkregen door opleiding en/of ervaring (WEB-niveau 4)

U heeft eerder de training ‘NEN 3140: opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering’ gevolgd.

Resultaat

  • U kent de wet- en regelgeving
  • U weet wat de taken en bevoegdheden zijn van alle betrokkenen volgens NEN 3140
  • U weet hoe u risico’s beperkt met veiligheidsmaatregelen, procedures, werkinstructies en beheer van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • U weet hoe u moet beschermen tegen de risico’s van gevaar bij aanraking, overbelasting en vlambogen bij kortsluitingweet u hoe u zorgt voor het beheer en veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie

Norm bij deze training (Niet verplicht, wel praktisch)

NEN 3140+A1:2015 nl

Wilt u NEN 3140 met korting aanschaffen?

NEN 3140 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering nabij, aan of met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. De norm bevat richtlijnen rondom de taken en verantwoordelijkheden voor de mensen die ermee werken. En de norm stelt o.a. eisen aan werkzaamheden als onderhoud, gebruik, inspectie en beheer van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

Ochtend
09.30 Opening en voorstellen
09.40 - 12.30 Introductie
Drieluik Organisatie – Mens – Installatie
Ongevallen, oorzaken en gevolgen
Wettelijke eisen voor werkgevers en werknemers
Opbouw van de norm NEN 3140

Drieluik Organisatie – Mens – Installatie: Organisatie
Taken en verantwoordelijkheden van een IV en een WV
Aanwijzingsstructuur en hiërarchie NEN 3140
Taken en verantwoordelijkheden van een VP en een VOP

12.30 - 13.30 Lunch
Middag
3.40 - 16.30 Drieluik Organisatie – Mens – Installatie: Mens
Opleiding en ervaring
Voorlichting, onderricht, periodieke instructie
Aanwijzingen binnen en buiten de eigen organisatie
Persoonscertificatie
Standaard bedrijfsvoeringprocedures
Toezicht
Werkprocedures, onderhoudsprocedures en PBM

Drieluik Organisatie – Mens – Installatie: Installatie
Inspectie van de installatie
Inspectie van de arbeidsmiddelen
16.40 Afronding

Docenten

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed is lid van de Technische Commissie NEN 1010, NEC 623, de Werkgroep NEN 1010 medische ruimten, NEC 31 en NEC 17B. Verder is hij bestuurslid bij Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek) en voorzitter van NEC 44.

Richard Groenewegen

Richard Groenewegen

Dhr. Ing. R. Groenewegen is al bijna 30 jaar actief in de elektrotechniek. In zijn loopbaan werkte hij eerst bij enkele grote installatiebedrijven en een gerenommeerd ingenieursbureau. Sinds 20 jaar is hij directeur van een inspectiebedrijf en een opleidingenbedrijf. Hij heeft daardoor een ruime praktijkervaring met werksituaties in laagspannings- en hoogspanningsinstallaties. Hij is sinds 1996 lid van de normcommissie NEC 623 (NEN 3140 en NEN 3840) en geeft al bijna 20 jaar cursussen over laagspanningsveiligheid en hoogspanningsveiligheid. Naast zijn reguliere taken schrijft hij regelmatig boeken en artikelen in vakbladen over deze onderwerpen

Beoordelingen NEN Trainingen

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen worden toegevoegd. Informeer naar de mogelijkheden.

  • Prijsvoordeel vanaf 4 personen
  • Voeg eigen cases toe
  • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte