NEN 3140: Opfris Vakbewaam Persoon (VP)

Werkgebied en het daarvoor noodzakelijk kennisniveau met mogelijkheid tot afstemming op uw specfieke wensen.

Inhoud

Duur Eendaagse bedrijfstraining
Aantal deelnemers Minimaal 4
Voor wie Deze training is nuttig voor medewerkers die elektrotechnische werkzaamheden (gaan) verrichten zoals herstelwerkzaamheden, kleine modificaties en eerstelijns storingzoeken.
Prijs € --- excl. BTW

Tijdens deze eendaagse bedrijfstraining wordt het werkgebied van de VP behandeld en het daarvoor noodzakelijk kennisniveau. De training kan desgewenst ook helemaal afgestemd worden op uw specifieke wensen.

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige elektrische bedrijfsvoering. Vanuit diverse wet- en regelgeving wordt verwezen naar onder andere NEN 3140 en NEN-EN 50110. In deze normen worden onder andere richtlijnen gegeven voor de invulling van taken en verantwoordelijkheden door personen die werken aan/met de elektrische installaties werken.

Een deel van deze taken valt onder de verantwoordelijkheid van een Vakbekwaam Persoon (VP). Een VP verricht regelmatig onder verantwoordelijkheid van een Werkverantwoordelijke (WV) elektrotechnische of niet-elektrotechnische werkzaamheden aan, met of nabij laagspanningsinstallaties.

NEN 3140 geeft richtlijnen voor de invulling van taken en verantwoordelijkheden door personen die werkzaamheden uitvoeren aan/in de buurt van elektrische installaties. Na het volgen van deze eendaagse training weet u hoe u als Vakbekwaam persoon NEN 3140 toepast bij uw werkzaamheden.

Deze training is geheel aangepast aan de vernieuwde NEN 3140+A3.

Belangrijke wijzigingen daarin zijn onder meer:

 • Bescherming tegen vlambogen uitvoeriger meegenomen in procedures.
 • De benodigde handelingen en PBM’s bepalen op basis van een risicoanalyse.
 • Verplichting voor het vaststellen van de vlamboogenergie op de werkplek.

De vernieuwde NEN 3140 trainingen zijn opgebouwd rondom praktijksituaties. Voor de VP’er zijn dat bijvoorbeeld:

 • Bepalen van uw eigen instructietermijn;
 • Bepalen welke handelingen een leek mag doen;
 • Procedure spanningsloos maken;
 • Maken van een schakelbericht;
 • Lezen van een stuurstroomschema;
 • Bepalen van de voeding van bv handgereedschap;
 • Vervangen hoofdschakelaar;
 • Vervangen van een kabel met bepalen isoleerweerstand;
 • Invulling van de juiste PBM’s.

Voorkennis

Voor deze training is enige voorkennis gewenst, namelijk een lager elektrotechnisch niveau verkregen door opleiding en/of ervaring (WEB-niveau 2).

Resultaat

 • U weet wat de taken en bevoegdheden zijn van alle betrokkenen, volgens NEN 3140;
 • U weet hoe installaties zijn opgebouwd en functioneren;
 • U kent de risico’s van werken met elektriciteit;
 • U kent de werkprocedures, veiligheidsmaatregelen, PBM’s;
 • U heeft kennis genomen van de wijzigingen in NEN 3140 op het gebied van vlambogen en PBM’s;
 • U kent de wet- en regelgeving (Arbowet, -besluit en –beleidsregels, NEN 3140, relatie met NEN 1010);
 • U weet wat de taken en bevoegdheden zijn van alle betrokkenen, volgens NEN 3140;
 • U kent de risico’s van werken met elektriciteit;
 • U kent de werkprocedures, veiligheidsmaatregelen, PBM’s;

Belangrijke norm bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN 3140:2011+A3:2019 nl
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

Wilt u NEN 3140 met korting aanschaffen?
NEN 3140 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering nabij, aan of met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. De norm bevat richtlijnen rondom de taken en verantwoordelijkheden voor de mensen die ermee werken. En de norm stelt o.a. eisen aan werkzaamheden als onderhoud, gebruik, inspectie en beheer van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

Ochtend Ongevallen met elektriciteit
NEN 3140 in het gebruik
Kwalificatie en opleiding
Aanwijzingen
Standaardprocedures
Middag Onderhoudsprocedures
Werkprocedures
Schakelbericht
Praktijksituaties, bijvoorbeeld:
- Bepalen van uw eigen instructietermijn
- Bepalen welke handelingen een leek mag doen
- Procedure spanningsloos maken
- Maken van een schakelbericht
- Lezen van een stuurstroomschema
- Bepalen van de voeding van bv handgereedschap
- Vervangen hoofdschakelaar
- Vervangen van een kabel met bepalen isoleerweerstand
- Invulling van de juiste PBM’s

Vrijblijvend offerte aanvragen

Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Docenten

Hubert de Veer

Hubert de Veer

Hubert de Veer is normcommissielid, heeft de pedagogische hogeschool gedaan en is afgestudeerd als tweedegraads docent elektrotechniek. Hij was docent aan de MTS in Tilburg en heeft maatwerkopleidingen ontwikkeld en verzorgd voor het bedrijfsleven. In 2008 heeft hij HV Advies en Opleidingen opgericht waarmee hij technische advies- en trainingstrajecten uitvoert. Hij is vaak betrokken bij engineeringsprojecten op de gebieden aarding, bliksembeveiliging en EMC. Voor NEN geeft hij trainingen over NEN 1010, NEN 3140 en 3840

Peter Schneiders

Peter Schneiders

Peter Schneiders heeft zich als Technical Support Specialist bij Getronics bijna 20 jaar bezig gehouden met het ontwerpen, schrijven, organiseren en geven van lesstof voor monteurs, het inspecteren ICT bekabelinginfrastructuren en het schrijven van procedures t.b.v. veilige bedrijfsvoering. Hij heeft zich daarbij onder meer bekwaamd in het geven van cursussen op het gebied van NEN 1010, NEN 3140 VOP en het uitvoeren van inspecties voor laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen.

Rob Kaspers

Rob Kaspers

Rob is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van organisaties bij het implementeren van NEN 3140 en NEN 3840. Behalve trainen in techniek, heeft Rob ook veel ervaring met het trainen van softskills. Het trainen van competenties van medewerkers vindt hij belangrijk. Door deze combinatie heeft hij al vele NEN 3140 implementatietrajecten succesvol begeleid. Voor NEN geeft Rob de technische trainingen over NEN 3140 en NEN 1010 en de softskills trainingen voor IV/WV en monteurs.

Online training

U kunt deze bedrijfstraining combineren met de e-learning ‘NEN 3140: Veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties (laagspanning) – VOP / VP'. De e-learning geeft uw werknemers de basisinstructie die ze nodig hebben om hun elektrotechnische werkzaamheden veilig uit te voeren, op basis van NEN 3140. Deze online training is vooral nuttig voor (aankomende) vakbekwame personen (VP) en voldoende onderrichte personen (VOP).

Meer info