NEN 3140: Opfris Vakbewaam Persoon (VP)

Werkgebied en het daarvoor noodzakelijk kennisniveau met mogelijkheid tot afstemming op uw specfieke wensen.

Inhoud

Duur Eendaagse bedrijfstraining
Aantal deelnemers Minimaal 4
Voor wie Deze training is nuttig voor medewerkers die elektrotechnische werkzaamheden (gaan) verrichten zoals herstelwerkzaamheden, kleine modificaties en eerstelijns storingzoeken.
Prijs € --- excl. BTW

Tijdens deze eendaagse bedrijfstraining wordt het werkgebied van de VP behandeld en het daarvoor noodzakelijk kennisniveau. De training kan desgewenst ook helemaal afgestemd worden op uw specifieke wensen.

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige elektrische bedrijfsvoering. Vanuit diverse wet- en regelgeving wordt verwezen naar onder andere NEN 3140 en NEN-EN 50110. In deze normen worden onder andere richtlijnen gegeven voor de invulling van taken en verantwoordelijkheden door personen die werken aan/met de elektrische installaties werken.

Een deel van deze taken valt onder de verantwoordelijkheid van een Vakbekwaam Persoon (VP). Een VP verricht regelmatig onder verantwoordelijkheid van een Werkverantwoordelijke (WV) elektrotechnische of niet-elektrotechnische werkzaamheden aan, met of nabij laagspanningsinstallaties.

Resultaat

  • U kent de wet- en regelgeving (Arbowet, -besluit en –beleidsregels, NEN 3140, relatie met NEN 1010);
  • U weet wat de taken en bevoegdheden zijn van alle betrokkenen, volgens NEN 3140;
  • U heeft kennis van de elektriciteitsvoorziening;
  • U weet hoe installaties zijn opgebouwd en functioneren;
  • U kent de risico’s van werken met elektriciteit;
  • U kent de werkprocedures, veiligheidsmaatregelen, PBM’s;
  • U heeft kennis van de stroomstelsels;
  • U kunt stroomcircuits beveiligen.

Belangrijke norm bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN 3140+A3:2019 nl

Wilt u NEN 3140 met korting aanschaffen?
NEN 3140 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering nabij, aan of met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. De norm bevat richtlijnen rondom de taken en verantwoordelijkheden voor de mensen die ermee werken. En de norm stelt o.a. eisen aan werkzaamheden als onderhoud, gebruik, inspectie en beheer van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

09.30 uur Kennismaking/Welkom
Ongevallen met elektriciteit
Wettelijke verplichtingen
11.00 uur Pauze
NEN 3140 in het gebruik
Elektrotechnische hiërarchie
Kwalificatie en opleiding
12.30 uur Lunch
Aanwijzingen
Standaard-, Onderhouds- en Werkprocedures
15.00 uur Pauze
Schakelbericht
Inspectie arbeidsmiddelen
Inleiding inspectie installaties
16.15 uur Vragen/Einde

Vrijblijvend offerte aanvragen

Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Docenten

Hubert de Veer

Hubert de Veer

Hubert de Veer is normcommissielid, heeft de pedagogische hogeschool gedaan en is afgestudeerd als tweedegraads docent elektrotechniek. Hij was docent aan de MTS in Tilburg en heeft maatwerkopleidingen ontwikkeld en verzorgd voor het bedrijfsleven. Daarnaast is hij betrokken bij engineeringsprojecten op de gebieden aarding, bliksembeveiliging en EMC. Hij verzorgt al enige tijd NEN trainingen op het vakgebied van de elektrotechniek, waaronder NEN 3140 en 3840. In 2008 heeft hij HV Advies en Opleidingen opgericht waarmee hij technische advies- en trainingstrajecten uitvoert. Samenvattend is Hubert de Veer een docent met gedegen theoretische en pedagogische achtergrond en uitgebreide ervaring met het vertalen van theorie naar praktijksituaties.

Marcel Wensink

Marcel Wensink

Marcel Wensink heeft na zijn opleiding MTS-E (Elektro) en MTS-CT (Computertechniek) bijna 25 jaar werkervaring in de elektrotechniek opgedaan. Hij voerde functies uit op het gebied van installatie, in- en verkoop van elektrotechnische producten en van projecten. Bovendien verzorgde hij 15 jaar trainingen en opleidingen op het gebied van elektrotechniek en besturingstechniek.

Peter Schneiders

Peter Schneiders

Peter Schneiders heeft als Technical Support Specialist bij Getronics meer dan 20 jaar ervaring in het ontwerpen, schrijven, organiseren en geven van trainingen voor monteurs, het inspecteren van ICT- bekabelinginfrastructuren en het schrijven van procedures over veilige bedrijfsvoering. Hij heeft zich daarbij onder meer bekwaamd in het geven van cursussen op het gebied van NEN 1010, bekabelingssystemen voor de telematica, NEN 3140: VOP (voldoend onderricht persoon), VP (vakbekwaam persoon), IWV (installatie-/werkverantwoordelijke) en het uitvoeren van inspecties voor laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen.

Henrie Verwey

Henrie Verwey

Henrie Verwey heeft na zijn HTS-opleiding Industriële Automatisering diverse jaren als project engineer en projectleider gewerkt. Hij heeft in diverse branches (machinebouw, food, chemie en logistiek) productieprocessen geautomatiseerd. De laatste 20 jaar heeft hij zich bezig gehouden met industriële veiligheid en dan met name de specialismen machineveiligheid, elektrische veiligheid (o.a. EN-IEC 60204-1) en functionele veiligheid (PL en SIL). Henrie is lid van een aantal normcommissies en kennisplatforms binnen NEN.

Online training

U kunt deze bedrijfstraining combineren met de e-learning ‘NEN 3140: Veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties (laagspanning) – VOP / VP'. De e-learning geeft uw werknemers de basisinstructie die ze nodig hebben om hun elektrotechnische werkzaamheden veilig uit te voeren, op basis van NEN 3140. Deze online training is vooral nuttig voor (aankomende) vakbekwame personen (VP) en voldoende onderrichte personen (VOP).

Meer info