NEN 3140: Opfris Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Geen elektrotechnische kennis noodzakelijk.

Inhoud

Duur Halfdaagse bedrijfstraining
Aantal deelnemers Minimaal 4
Voor wie De bedrijfstraining 'NEN 3140: Opfris Voldoende Onderricht Persoon (VOP)' is nuttig voor personen die vanuit hun functie eenvoudige elektrische werkzaamheden uitvoeren en/of toegang hebben tot de schakelruimten.
Prijs € --- excl. BTW

Na het volgen van deze eendaagse bedrijfstraining weet u hoe u als Voldoende onderricht persoon NEN 3140 toepast bij uw werkzaamheden. NEN 3140 geeft richtlijnen voor de invulling van taken en verantwoordelijkheden door personen die werkzaamheden uitvoeren aan/in de buurt van elektrische installaties.

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige elektrische bedrijfsvoering. Vanuit diverse wet- en regelgeving wordt verwezen naar onder andere NEN 3140 en NEN-EN 50110. In deze normen worden onder andere richtlijnen gegeven voor de invulling van taken en verantwoordelijkheden door personen die werken aan/met de elektrische installaties werken.

Een deel van deze taken valt onder de verantwoordelijkheid van een Voldoende Onderricht Persoon (VOP). Een VOP is onder verantwoordelijkheid van een Werkverantwoordelijke (WV) voldoende geïnstrueerd door een Vakbekwaam Persoon (VP) waardoor hij in staat is gevaren te voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt.

Resultaat

  • U kent de relevante wet- en regelgeving en de gevaren van werken met elektriciteit;
  • U weet welke procedures en maatregelen er zijn en welke hulpmiddelen gebruikt worden;
  • U kunt elektrotechnische werkzaamheden met beperkte risico’s veilig uitvoeren.

Belangrijke norm bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN 3140:2011+A3:2019 nl
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

Wilt u NEN 3140 met korting aanschaffen?
NEN 3140 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering nabij, aan of met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. De norm bevat richtlijnen rondom de taken en verantwoordelijkheden voor de mensen die ermee werken. En de norm stelt o.a. eisen aan werkzaamheden als onderhoud, gebruik, inspectie en beheer van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

Ochtend Risico’s van elektriciteit, oorzaken van ongevallen
Voorkomen van ongevallen, wat je moet weten en doen
Basiskennis elektriciteit (begrippen: spanning, stroom en weerstand, elektrotechnische tekeningen, gevaarlijke waarden, aanraakspanning, afschakeltijd)
Klasse-indeling van apparatuur
Veilig werken in omstandigheden met een verhoogd risico
Oorzaken en gevolgen van kortsluiting
Middag Voorbeelden van werkzaamheden door een VOP
Praktijkcasussen:
- Vervangen wandcontactdoos
- Vervangen TL-buis
- Procedure veilig handelen
- Werkzaamheden in bijzondere ruimten
- Vaststellen welke werkzaamheden een VOP mag doen

Docenten

Hubert de Veer

Hubert de Veer

Hubert de Veer is normcommissielid, heeft de pedagogische hogeschool gedaan en is afgestudeerd als tweedegraads docent elektrotechniek. Hij was docent aan de MTS in Tilburg en heeft maatwerkopleidingen ontwikkeld en verzorgd voor het bedrijfsleven. In 2008 heeft hij HV Advies en Opleidingen opgericht waarmee hij technische advies- en trainingstrajecten uitvoert. Hij is vaak betrokken bij engineeringsprojecten op de gebieden aarding, bliksembeveiliging en EMC. Voor NEN geeft hij trainingen over NEN 1010, NEN 3140 en 3840

Peter Schneiders

Peter Schneiders

Peter Schneiders heeft zich als Technical Support Specialist bij Getronics bijna 20 jaar bezig gehouden met het ontwerpen, schrijven, organiseren en geven van lesstof voor monteurs, het inspecteren ICT bekabelinginfrastructuren en het schrijven van procedures t.b.v. veilige bedrijfsvoering. Hij heeft zich daarbij onder meer bekwaamd in het geven van cursussen op het gebied van NEN 1010, NEN 3140 VOP en het uitvoeren van inspecties voor laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen.

Rob Kaspers

Rob Kaspers

Rob is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van organisaties bij het implementeren van NEN 3140 en NEN 3840. Behalve trainen in techniek, heeft Rob ook veel ervaring met het trainen van softskills. Het trainen van competenties van medewerkers vindt hij belangrijk. Door deze combinatie heeft hij al vele NEN 3140 implementatietrajecten succesvol begeleid. Voor NEN geeft Rob de technische trainingen over NEN 3140 en NEN 1010 en de softskills trainingen voor IV/WV en monteurs.

Vrijblijvend offerte aanvragen

Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Online training

U kunt deze bedrijfstraining combineren met de e-learning ‘NEN 3140: Veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties’. Deze online training geeft uw werknemers de basisinstructie die ze nodig hebben om hun elektrotechnische werkzaamheden veilig uit te voeren, op basis van NEN 3140. De training is vooral nuttig voor (aankomende) vakbekwame personen (VP) en Voldoende Onderrichte Personen (VOP)

Meer info