NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering

Elke werkgever moet zorgen voor een veilige elektrische bedrijfsvoering.

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 20 deelnemers
Voor wie Deze training is nuttig voor zowel directieleden als huidige of toekomstige installatie- / werkverantwoordelijken, hoofden technische dienst en servicetechnici, facilitair managers en gebouwbeheerders.
Prijs € 580 excl. BTW

Elke werkgever moet zorgen voor een veilige elektrische bedrijfsvoering. In diverse wetten en richtlijnen staan hiervoor eisen beschreven. Met het toepassen van NEN 3140 geeft u hier een praktische invulling aan.

In deze training leert u aan de hand van een stappenplan wat er geregeld moet zijn om aan de eisen te voldoen en hoe u een veilige elektrische bedrijfsvoering kunt opzetten en invoeren. Tijdens de training wordt veel met cases gewerkt, waardoor nog meer de nadruk ligt op het vertalen van de theorie naar de praktijk.

Voorkennis

We adviseren u om NEN 3140 voorafgaande aan de training in hoofdlijnen te lezen.

Resultaat

  • U kent de eisen die worden gesteld aan de organisatie, de betrokken mensen, de installatie en arbeidsmiddelen in relatie tot de artikelen uit de Arbowetgeving;
  • U weet aan de hand van een stappenplan wat er geregeld moet worden om aan de wettelijke eisen op basis van de norm NEN 3140 te voldoen;
  • U kunt een veilige elektrische bedrijfsvoering voor uw organisatie volgens NEN 3140 opzetten en invoeren;

Norm bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN 3140:2011+A3:2019 nl
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

Wilt u NEN 3140 met korting aanschaffen?

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Leergang
Deze training (Training 2) is onderdeel van de leergang
Professionele IV'er worden, combinatiekorting is mogelijk.

Leergang Professionele IV'er worden

Programma

Ochtend: • Electrotechnische risico's
• Wettelijke verplichtingen voor werkgevers en werknemers
• Veilige elektrische bedrijfsvoering
 - Electrotechnische veiligheidshandboek
 - NEN 3140 en 3840 in relatie tot de wetgeving
• Stappenplan bij het opzetten en invoeren van een veilige bedrijfsvoering
• Opdrachtfase, inventarisatiefase en uitwerkingsfase
 - Rol- en taakverdeling, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 - Voorlichting en onderricht, kwalificatie en aanwijzingsbeleid
 - Installaties, machines en electrische arbeidsmiddelen
Middag: • Voorbereidingsfase
 - Concept maken voor het veiligheidshandboek
 - Indelen personeel
 - Overleg afdelingen
 - Voorstel naar medewerkers
 - Aanpassingen doornemen
• Invoeringsfase
 - Opleidingen en benoemen
 - Handboek, PBM's en eventuele sleutels uitreiken
• Beheerfase
 - Periodieke instructie van personeel
 - Inspectie en onderhoud van arbeidsmiddelen en installaties
 - Inspectie en onderhoud van arbeidsmiddelen en installaties

Docenten

Richard Groenewegen

Richard Groenewegen

Richard Groenewegen is al bijna 30 jaar actief in de elektrotechniek. In zijn loopbaan werkte hij eerst bij enkele grote installatiebedrijven en een gerenommeerd ingenieursbureau. Sinds 20 jaar is hij directeur van een inspectiebedrijf en een opleidingenbedrijf. Hij heeft daardoor een ruime praktijkervaring met werksituaties in laagspannings- en hoogspanningsinstallaties. Hij is lid van de normcommissie NEC 623 (NEN 3140 en NEN 3840) en geeft al bijna 20 jaar cursussen over laagspanningsveiligheid en hoogspanningsveiligheid.

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed is lid van de Technische Commissie NEN 1010; van NEC 623 (over NEN-EN 50110, NEN 3140 en NEN 3840); van NEC 31 (elektrisch materieel ATEX) en NEC 17B (de commissie die zich bezighoudt met normen voor paneelbouw (zoals de NEN-EN-IEC 60947-serie en NEN-EN-IEC 61439-serie). Verder is hij bestuurslid bij Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek). Pouw is bovendien voorzitter van NEC 44 (NEN-EN-IEC 60204-1 Elektrische uitrusting van machines). Hij adviseert bedrijven over elektrische bedrijfsvoering en installaties.

Rob Kaspers

Rob Kaspers

Rob is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van organisaties bij het implementeren van NEN 3140 en NEN 3840. Behalve trainen in techniek, heeft Rob ook veel ervaring met het trainen van softskills. Het trainen van competenties van medewerkers vindt hij belangrijk. Door deze combinatie heeft hij al vele NEN 3140 implementatietrajecten succesvol begeleid. Voor NEN geeft Rob de technische trainingen over NEN 3140 en NEN 1010 en de softskills trainingen voor IV/WV en monteurs.

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.