NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering

Elke werkgever moet zorgen voor een veilige elektrische bedrijfsvoering.

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 20 deelnemers
Voor wie Deze training is nuttig voor zowel directieleden als huidige of toekomstige installatie- / werkverantwoordelijken, hoofden technische dienst en servicetechnici, facilitair managers en gebouwbeheerders.
Prijs € 580 excl. BTW

Uw medewerkers werken (vaak ongemerkt) dagelijks met elektrische installaties en elektrisch gevoede arbeidsmiddelen. Hoe deze collega’s veilig moeten en kunnen werken is in uw organisatie echter nog nergens concreet bepaald en vastgelegd.

Elke werkgever moet zorgen voor een veilige elektrische bedrijfsvoering. In diverse wetten en richtlijnen staan hiervoor eisen beschreven. Met het toepassen van NEN 3140 geeft u hier een praktische invulling aan.

In deze training leert u aan de hand van een stappenplan wat er geregeld moet zijn om aan de eisen te voldoen en hoe u een veilige elektrische bedrijfsvoering kunt opzetten en invoeren. Tijdens de training wordt veel met cases gewerkt, waardoor nog meer de nadruk ligt op het vertalen van de theorie naar de praktijk.

Voorkennis

We adviseren u om NEN 3140 voorafgaande aan de training in hoofdlijnen te lezen.

Ook interessante NEN 3140-trainingen

Na de training 'NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering' kunt u 'NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning', 'NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)', 'NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)', 'NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur' of 'NEN 3140: Veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties (laagspanning) – VOP / VP' volgen.

Resultaat

  • U kent de eisen die worden gesteld aan de organisatie, de betrokken mensen, de installatie en arbeidsmiddelen in relatie tot de artikelen uit de Arbowetgeving;
  • U weet aan de hand van een stappenplan wat er geregeld moet worden om aan de wettelijke eisen op basis van de norm NEN 3140 te voldoen;
  • U kunt een veilige elektrische bedrijfsvoering voor uw organisatie volgens NEN 3140 opzetten en invoeren;
  • U weet hoe u zorgt voor het beheer en veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie.

Norm bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN 3140+A3:2019 nl

Wilt u NEN 3140 met korting aanschaffen?

NEN 3140 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering nabij, aan of met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. De norm bevat richtlijnen rondom de taken en verantwoordelijkheden voor de mensen die ermee werken. En de norm stelt o.a. eisen aan werkzaamheden als onderhoud, gebruik, inspectie en beheer van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

09.30 uur Aanvang
Electrotechnische risico's
Wettelijke verplichtingen voor werkgevers en werknemers
Veilige elektrische bedrijfsvoering
- Electrotechnische veiligheidshandboek
- NEN 3140 en 3840 in relatie tot de wetgeving
Stappenplan bij het opzetten en invoeren van een veilige bedrijfsvoering
Opdrachtfase, inventarisatiefase en uitwerkingsfase
- Rol- en taakverdeling, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
- Voorlichting en onderricht, kwalificatie en aanwijzingsbeleid
- Installaties, machines en electrische arbeidsmiddelen
Voorbereidingsfase
- Concept maken voor het veiligheidshandboek
- Indelen personeel
- Overleg afdelingen
- Voorstel naar medewerkers
- Aanpassingen doornemen
Invoeringsfase
- Opleidingen en benoemen
- Handboek, PBM's en eventuele sleutels uitreiken
Beheerfase
- Periodieke instructie van personeel
- Inspectie en onderhoud van arbeidsmiddelen en installaties
- Inspectie en onderhoud van arbeidsmiddelen en installaties
16.30 uur Afronding

Docenten

Richard Groenewegen

Richard Groenewegen

Dhr. Ing. R. Groenewegen is al bijna 30 jaar actief in de elektrotechniek. In zijn loopbaan werkte hij eerst bij enkele grote installatiebedrijven en een gerenommeerd ingenieursbureau. Sinds 20 jaar is hij directeur van een inspectiebedrijf en een opleidingenbedrijf. Hij heeft daardoor een ruime praktijkervaring met werksituaties in laagspannings- en hoogspanningsinstallaties. Hij is sinds 1996 lid van de normcommissie NEC 623 (NEN 3140 en NEN 3840) en geeft al bijna 20 jaar cursussen over laagspanningsveiligheid en hoogspanningsveiligheid. Naast zijn reguliere taken schrijft hij regelmatig boeken en artikelen in vakbladen over deze onderwerpen

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed is lid van de Technische Commissie NEN 1010, NEC 623, de Werkgroep NEN 1010 medische ruimten, NEC 31 en NEC 17B. Verder is hij bestuurslid bij Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek) en voorzitter van NEC 44.

Rob Kaspers

Rob Kaspers

Rob rondde in 1994 zijn opleiding af aan de Pedagogisch Technische Hogeschool.Vanaf dan is Rob werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning, middenspanning (10 kV) en hoogspanning (TenneT 150 kV en 380 kV). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van organisaties bij het implementeren van NEN 3140 en NEN 3840. Behalve trainen in techniek, heeft Rob ook veel ervaring met het trainen van softskills. Door deze combinatie heeft hij al vele NEN 3140 implementatietrajecten succesvol begeleid. Bovendien heeft Rob als lid van de NEN-normcommissie NEC 623 meegeschreven aan de normen NEN 3140 en NEN 3840.

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.