NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur

Wilt u ook elektrotechnische inspecties uitvoeren zoals het hoort?

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 20 deelnemers
Voor wie Deze training is zeer nuttig voor medewerkers van technische diensten, installateurs, inspecteurs, monteurs, adviseurs en anderen die regelmatig inspecties aan elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur uitvoeren, hierover adviseren of moeten beoordelen dan wel het dienstenpakket in die richting willen uitbreiden of verdiepen.
Prijs € 580 excl. BTW


Als u de training 'NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur' heeft gevolgd, bent u volledig op de hoogte van de eisen aan inspecties van elektrische arbeidsmiddelen en machines en van wat de norm voorschrijft op het gebied van inspectietermijn en uitvoering.

U houdt zich bezig met periodieke inspecties van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur en gebruikt daarbij de norm NEN 3140.

Na afloop van deze eendaagse NEN 3140 training bent u volledig op de hoogte van de eisen aan inspecties van elektrische arbeidsmiddelen en machines en van wat de norm voorschrijft op het gebied van inspectietermijn en uitvoering. Ook weet u hoe de inspectie van standaard arbeidsmiddelen plaatsvindt en wat de aanvullende eisen zijn voor inspectie van afzonderlijke en samengestelde productiemachines.

Voorkennis en vervolg trainingen

Voor de training 'NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur' kunt u eerst de training 'NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)volgen.

Na de training 'NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur' kunt u de training 'Inspectie van elektrische installaties' volgen.

Resultaat

  • U kent de wettelijke basis voor inspectie van elektrische arbeidsmiddelen;
  • U weet wat NEN 3140 voorschrijft op het gebied van inspectietermijn en -uitvoering;
  • U kunt inspectie van standaard elektrische arbeidsmiddelen uitvoeren;
  • U kent de aanvullende eisen voor inspectie van compacte gereedschap machines en tijdelijke installaties;
  • U weet wat de rol is van registratie en identificatie.

Norm bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN 3140:2011+A3:2019 nl
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

Wilt u NEN 3140 met korting aanschaffen?

NEN 3140 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen.

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Voorbeeld verlengsnoer inspecteren

Programma

Ochtend • Wettelijke basis, relatie richtlijnen en normen
• Toepassingsgebied en opbouw NEN 3140
• Aanwijzingsstructuur en verantwoordelijkheden
• Selecteren van de juiste norm(en) voor inspectie
• Case: Installatie of arbeidsmiddel?
• Case: Aanvullende normen nodig?

• Bepalen inspectietermijn
• Cases: Bepalen inspectietermijn en -eisen

• Hoofdonderwerpen inspectie: Identificatie, visuele inspectie, functionele inspectie, registratie
• Uitgangspunten inspectie
• Inspecteren van standaardapparatuur
Middag • Inspecteren van speciale apparatuur
• Inspecteren van tijdelijke installaties
• Inspecteren van (compacte) machines

Docenten

Marcel Wensink

Marcel Wensink

Marcel Wensink heeft is na zijn opleiding MTS-E (Elektro) en MTS-CT (Computertechniek) al ruim 25 jaar werkzaam in de elektrotechniek. Hij heeft functies op het gebied van installatie, in- en verkoop van elektrotechnische producten gehad. Bovendien verzorgt hij al 15 jaar trainingen en opleidingen op het gebied van elektrotechniek en besturingstechniek.

Peter Schneiders

Peter Schneiders

Peter Schneiders heeft zich als Technical Support Specialist bij Getronics bijna 20 jaar bezig gehouden met het ontwerpen, schrijven, organiseren en geven van lesstof voor monteurs, het inspecteren ICT bekabelinginfrastructuren en het schrijven van procedures t.b.v. veilige bedrijfsvoering. Hij heeft zich daarbij onder meer bekwaamd in het geven van cursussen op het gebied van NEN 1010, NEN 3140 VOP en het uitvoeren van inspecties voor laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen.

Rob Kaspers

Rob Kaspers

Rob is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van organisaties bij het implementeren van NEN 3140 en NEN 3840. Behalve trainen in techniek, heeft Rob ook veel ervaring met het trainen van softskills. Het trainen van competenties van medewerkers vindt hij belangrijk. Door deze combinatie heeft hij al vele NEN 3140 implementatietrajecten succesvol begeleid. Voor NEN geeft Rob de technische trainingen over NEN 3140 en NEN 1010 en de softskills trainingen voor IV/WV en monteurs.

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.