NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)

Ken de risico's van werken met elektriciteit

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 15 deelnemers
Voor wie Deze training is nuttig voor medewerkers die elektrotechnische werkzaamheden (gaan) verrichten zoals herstelwerkzaamheden, kleine modificaties en eerstelijns storingzoeken.
Prijs € 495 excl. BTW


NEN 3140 geeft richtlijnen voor de invulling van taken en verantwoordelijkheden door personen die werkzaamheden uitvoeren aan/in de buurt van elektrische installaties.

Een VP verricht onder verantwoordelijkheid van een Werkverantwoordelijke (WV) elektrotechnische of niet-elektrotechnische werkzaamheden aan, met of nabij laagspanningsinstallaties. Tijdens deze eendaagse bedrijfstraining wordt het werkgebied van de Vakbekwaam Persoon (VP) en het daarvoor noodzakelijk kennisniveau behandeld.

Na het volgen van deze eendaagse training weet u hoe u als Vakbekwaam Persoon NEN 3140 toepast bij uw werkzaamheden.

Voorkennis

Voor deze training is enige voorkennis gewenst, namelijk een lager elektrotechnisch niveau verkregen door opleiding en/of ervaring (WEB-niveau 2).

Ook interessante NEN 3140-trainingen

Na de training 'NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)' kunt u 'NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning', 'NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering', 'NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)', 'NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur' of 'NEN 3140: Veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties (laagspanning) – VOP / VP' volgen.


Bekijk de video: Docent Rob Kaspers legt uit wat u in de training kunt verwachten.

Resultaat

  • U weet wat de taken en bevoegdheden zijn van alle betrokkenen, volgens NEN 3140;
  • U weet hoe installaties zijn opgebouwd en functioneren;
  • U kent de risico’s van werken met elektriciteit;
  • U kent de werkprocedures, veiligheidsmaatregelen, PBM’s;
  • U heeft kennis genomen van de wijzigingen in NEN 3140 op het gebied van vlambogen.

Norm bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN 3140+A3:2019 nl

Wilt u NEN 3140 met korting aanschaffen?

NEN 3140 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen.

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

9.30 uur Opening en voorstellen
Ongevallen met elektriciteit;
NEN 3140 in het gebruik;
Kwalificatie en opleiding;
Aanwijzingen;
Standaardprocedures
Onderhoudsprocedures
Werkprocedures;
Schakelbericht;
Praktijksituaties, bijvoorbeeld:
- Invullen van de verzwaarde eisen voor de vlamboogcategorie
- Werken op basis van een risicoanalyse
- De toe te passen procedures en de veranderingen daarin door nieuwe eisen
- Invulling van de juiste PBM’s
16.30 uur Afronding

Docenten

Hubert de Veer

Hubert de Veer

Hubert de Veer is normcommissielid, heeft de pedagogische hogeschool gedaan en is afgestudeerd als tweedegraads docent elektrotechniek. Hij was docent aan de MTS in Tilburg en heeft maatwerkopleidingen ontwikkeld en verzorgd voor het bedrijfsleven. Daarnaast is hij betrokken bij engineeringsprojecten op de gebieden aarding, bliksembeveiliging en EMC. Hij verzorgt al enige tijd NEN trainingen op het vakgebied van de elektrotechniek, waaronder NEN 3140 en 3840. In 2008 heeft hij HV Advies en Opleidingen opgericht waarmee hij technische advies- en trainingstrajecten uitvoert. Samenvattend is Hubert de Veer een docent met gedegen theoretische en pedagogische achtergrond en uitgebreide ervaring met het vertalen van theorie naar praktijksituaties.

Peter Schneiders

Peter Schneiders

Peter Schneiders heeft als Technical Support Specialist bij Getronics meer dan 20 jaar ervaring in het ontwerpen, schrijven, organiseren en geven van trainingen voor monteurs, het inspecteren van ICT- bekabelinginfrastructuren en het schrijven van procedures over veilige bedrijfsvoering. Hij heeft zich daarbij onder meer bekwaamd in het geven van cursussen op het gebied van NEN 1010, bekabelingssystemen voor de telematica, NEN 3140: VOP (voldoend onderricht persoon), VP (vakbekwaam persoon), IWV (installatie-/werkverantwoordelijke) en het uitvoeren van inspecties voor laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen.

Rob Kaspers

Rob Kaspers

Rob rondde in 1994 zijn opleiding af aan de Pedagogisch Technische Hogeschool.Vanaf dan is Rob werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning, middenspanning (10 kV) en hoogspanning (TenneT 150 kV en 380 kV). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van organisaties bij het implementeren van NEN 3140 en NEN 3840. Behalve trainen in techniek, heeft Rob ook veel ervaring met het trainen van softskills. Door deze combinatie heeft hij al vele NEN 3140 implementatietrajecten succesvol begeleid. Bovendien heeft Rob als lid van de NEN-normcommissie NEC 623 meegeschreven aan de normen NEN 3140 en NEN 3840.

Ron de Goed

Ron de Goed

Opleiden zit Ron in het bloed. In 1985 startte hij zijn loopbaan als Hoofd / Praktijkopleider bij de PEN Bedrijfsschool. Van daaruit is hij doorgegroeid tot Opleidingsfunctionaris bij het PEN energiebedrijf en Hoofd van de afdeling Laagspannings- en Arbo opleidingen bij NUON Technisch opleidingen. Hierna heeft hij zeven jaar, als Algemeen Directeur, Rodego Arbotrainingen & Advisering geleid. In de loop der jaren heeft Ron zelf ook de nodige opleidingen gevolgd: MTS Elektrotechniek, Praktijkbegeleider, Hogere Opleiding Elektrotechniek, HBO Bedrijfskunde en een Masteropleiding Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ron geeft al jaren NEN 3140 trainingen.

Datum en locaties

Inschrijven € 495 excl. BTW p.p.