NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Een Voldoende Onderricht Persoon moet periodiek een herinstructie krijgen.

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 20 deelnemers
Voor wie Deze training is nuttig voor diegenen die vanuit hun functie eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren met een beperkt elektrotechnisch risico, en/of toegang hebben tot schakelruimten. Denk bijvoorbeeld aan IT’ers of procesoperators, mechanisch monteurs, huismeesters en conciërges.
Prijs € 495 excl. BTW

Training details
U voert werkzaamheden uit met beperkt risico aan elektrische installaties en wilt opgeleid worden tot Voldoende Onderricht Persoon. Als Voldoende Onderricht Persoon bent u bevoegd om werkzaamheden met een beperkt elektrisch risico uit te voeren.

De training 'NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)' is opgebouwd rondom praktijksituaties die voor de VOP’er van belang zijn, zoals bijvoorbeeld oorzaak en gevolg van kortsluiting, veilig werken, het gebruik van de juiste PBM’s, vervangen wandcontactdoos en TL-buis.

Na het volgen van deze training bent u op de hoogte van de regelgeving over veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties, heeft u relevante elektrotechnische basiskennis en bent u geïnstrueerd in gangbare procedures o.a. inzake het spanningsloos maken van een installatie.

Herinstructie

Een Voldoende Onderricht Persoon moet periodiek een herinstructie krijgen. Wanneer dit moet gebeuren is afhankelijk van meerdere factoren.

Voorkennis

Geen elektrotechnische kennis noodzakelijk.

Resultaat

  • U heeft het kennisniveau van een Voldoende Onderricht Persoon;
  • U kent de relevante wet- en regelgeving en de gevaren van werken met elektriciteit;
  • U weet welke procedures en maatregelen er zijn en welke hulpmiddelen gebruikt worden;
  • U kunt elektrotechnische werkzaamheden met beperkte risico’s veilig uitvoeren.

Norm bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN 3140:2011+A3:2019 nl
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

Wilt u NEN 3140 met korting aanschaffen?

NEN 3140 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering nabij, aan of met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. De norm bevat richtlijnen rondom de taken en verantwoordelijkheden voor de mensen die ermee werken. En de norm stelt o.a. eisen aan werkzaamheden als onderhoud, gebruik, inspectie en beheer van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

Ochtend: • Risico’s van elektriciteit, oorzaken van ongevallen
• Voorkomen van ongevallen, wat je moet weten en doen
• Basiskennis elektriciteit (begrippen):
- Spanning
- Stroom en weerstand
- Elektrotechnische tekeningen
- Gevaarlijke waarden
- Aanraakspanning
- Afschakeltijd
• Klasse-indeling van apparatuur
• Veilig werken in omstandigheden met een verhoogd risico
• Oorzaken en gevolgen van kortsluiting
Middag: • Voorbeelden van werkzaamheden door een VOP
• Procedures voor veilig werken (spanningsloos werken, werken op veilige afstand)
• Het gebruik van Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
• Werken volgens een schakelbericht
• Praktijkcasussen:
- Vervangen wandcontactdoos
- Vervangen TL-buis
- Procedure veilig handelen
- Werkzaamheden in bijzondere ruimten
- Vaststellen welke werkzaamheden een VOP mag doen

Docenten

Hubert de Veer

Hubert de Veer

Hubert de Veer is normcommissielid, heeft de pedagogische hogeschool gedaan en is afgestudeerd als tweedegraads docent elektrotechniek. Hij was docent aan de MTS in Tilburg en heeft maatwerkopleidingen ontwikkeld en verzorgd voor het bedrijfsleven. In 2008 heeft hij HV Advies en Opleidingen opgericht waarmee hij technische advies- en trainingstrajecten uitvoert. Hij is vaak betrokken bij engineeringsprojecten op de gebieden aarding, bliksembeveiliging en EMC. Voor NEN geeft hij trainingen over NEN 1010, NEN 3140 en 3840

Marcel Wensink

Marcel Wensink

Marcel Wensink heeft is na zijn opleiding MTS-E (Elektro) en MTS-CT (Computertechniek) al ruim 25 jaar werkzaam in de elektrotechniek. Hij heeft functies op het gebied van installatie, in- en verkoop van elektrotechnische producten gehad. Bovendien verzorgt hij al 15 jaar trainingen en opleidingen op het gebied van elektrotechniek en besturingstechniek.

Peter Schneiders

Peter Schneiders

Peter Schneiders heeft zich als Technical Support Specialist bij Getronics bijna 20 jaar bezig gehouden met het ontwerpen, schrijven, organiseren en geven van lesstof voor monteurs, het inspecteren ICT bekabelinginfrastructuren en het schrijven van procedures t.b.v. veilige bedrijfsvoering. Hij heeft zich daarbij onder meer bekwaamd in het geven van cursussen op het gebied van NEN 1010, NEN 3140 VOP en het uitvoeren van inspecties voor laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen.

Rob Kaspers

Rob Kaspers

Rob is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van organisaties bij het implementeren van NEN 3140 en NEN 3840. Behalve trainen in techniek, heeft Rob ook veel ervaring met het trainen van softskills. Het trainen van competenties van medewerkers vindt hij belangrijk. Door deze combinatie heeft hij al vele NEN 3140 implementatietrajecten succesvol begeleid. Voor NEN geeft Rob de technische trainingen over NEN 3140 en NEN 1010 en de softskills trainingen voor IV/WV en monteurs.

Ron de Goed

Ron de Goed

Opleiden zit Ron in het bloed. In 1985 startte hij zijn loopbaan als Hoofd / Praktijkopleider bij de PEN Bedrijfsschool. Van daaruit is hij doorgegroeid tot Opleidingsfunctionaris bij het PEN energiebedrijf en Hoofd van de afdeling Laagspannings- en Arbo opleidingen bij NUON Technisch opleidingen. Hierna heeft hij zeven jaar, als Algemeen Directeur, Rodego Arbotrainingen & Advisering geleid. In de loop der jaren heeft Ron zelf ook de nodige opleidingen gevolgd: MTS Elektrotechniek, Praktijkbegeleider, Hogere Opleiding Elektrotechniek, HBO Bedrijfskunde en een Masteropleiding Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ron geeft al jaren NEN 3140 trainingen.

Datum en locaties

Inschrijven € 495 excl. BTW p.p.