NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Een Voldoende Onderricht Persoon moet periodiek een herinstructie krijgen.

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 20 deelnemers
Voor wie Deze training is nuttig voor diegenen die vanuit hun functie eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren met een beperkt elektrotechnisch risico, en/of toegang hebben tot schakelruimten. Denk bijvoorbeeld aan IT’ers of procesoperators, mechanisch monteurs, huismeesters en conciërges.
Prijs € 495 excl. BTW


U voert werkzaamheden uit met beperkt risico aan elektrische installaties en wilt opgeleid worden tot Voldoende Onderricht Persoon. Als Voldoende Onderricht Persoon bent u bevoegd om werkzaamheden met een beperkt elektrisch risico uit te voeren.

Na het volgen van training 'NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)' bent u op de hoogte van de regelgeving over veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties, heeft u relevante elektrotechnische basiskennis en bent u geïnstrueerd in gangbare procedures o.a. inzake het spanningsloos maken van een installatie.

Herinstructie

Een Voldoende Onderricht Persoon moet periodiek een herinstructie krijgen. Wanneer dit moet gebeuren is afhankelijk van meerdere factoren.

Voorkennis

Geen elektrotechnische kennis noodzakelijk.

Vervolgtraining

Na deze training kunt u de training 'Periodieke inspectie van elektische arbeidsmiddelen en apparatuur' volgen.

Ook interresante NEN 3140-training

Na de training 'NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)' kunt u 'NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning', 'NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering', 'NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)', 'NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur' of 'NEN 3140: Veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties (laagspanning) – VOP / VP' volgen.

Resultaat

  • U heeft het kennisniveau van een Voldoende Onderricht Persoon;
  • U kent de relevante wet- en regelgeving en de gevaren van werken met elektriciteit;
  • U weet welke procedures en maatregelen er zijn en welke hulpmiddelen gebruikt worden;
  • U kunt elektrotechnische werkzaamheden met beperkte risico’s veilig uitvoeren.

Norm bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN 3140+A3:2019 nl

Wilt u NEN 3140 met korting aanschaffen?

NEN 3140 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering nabij, aan of met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. De norm bevat richtlijnen rondom de taken en verantwoordelijkheden voor de mensen die ermee werken. En de norm stelt o.a. eisen aan werkzaamheden als onderhoud, gebruik, inspectie en beheer van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

Ochtend
09.30 uur Opening en voorstellen
09.40 - 12.30 uur Risico’s van elektriciteit, oorzaken van ongevallen
Voorkomen van ongevallen, wat je moet weten en doen
Basiskennis elektriciteit (begrippen: spanning, stroom en weerstand lektrotechnische tekeningen, gevaarlijke waarden, aanraakspanning afschakeltijd)
Klasse-indeling van apparatuur
Veilig werken in omstandigheden met een verhoogd risico
Oorzaken en gevolgen van kortsluiting
12.30 - 13.30 uur Lunch
Middag
13.40 - 16.30 uur Elektrische veiligheid en de Arbowetgeving, bedrijfseisen en NEN 3140 Aanwijzingsstructuur NEN 3140: hoe taken en verantwoordelijkheden zijn geregeld
Voorbeelden van werkzaamheden door een VOP
Procedures voor veilig werken (spanningsloos werken, werken op veilige afstand)
Het gebruik van Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) Werken volgens een schakelbericht
16.40 uur Cases en toets

Docent

Hubert de Veer

Hubert de Veer

Hubert de Veer is normcommissielid, heeft de pedagogische hogeschool gedaan en is afgestudeerd als tweedegraads docent elektrotechniek. Hij was docent aan de MTS in Tilburg en heeft maatwerkopleidingen ontwikkeld en verzorgd voor het bedrijfsleven. Daarnaast is hij betrokken bij engineeringsprojecten op de gebieden aarding, bliksembeveiliging en EMC. Hij verzorgt al enige tijd NEN trainingen op het vakgebied van de elektrotechniek, waaronder NEN 3140 en 3840. In 2008 heeft hij HV Advies en Opleidingen opgericht waarmee hij technische advies- en trainingstrajecten uitvoert. Samenvattend is Hubert de Veer een docent met gedegen theoretische en pedagogische achtergrond en uitgebreide ervaring met het vertalen van theorie naar praktijksituaties.

Datum en locaties

Inschrijven € 495 excl. BTW p.p.