NEN 8025: Uitvoerders van de inspectie

Leer hoe u een snelle scan uitvoert van de technische installaties en voorzieningen in woningen.

Inhoud

Duur Twee dagen van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 10 deelnemers
Voor wie Deze training is voor iedereen die inspecties uitvoert of gaat uitvoeren op basis van NEN 8025. Deze training is voor de uitvoerders van de inspectie.
Prijs € 1160 excl. BTW

De installatiebranche, opleiders en inspecteurs hebben gezamenlijk een norm opgesteld voor een “snelle scan” van de technische installaties en voorzieningen in woningen. De scan, de APK voor woningen, is een korte methode voor het beoordelen of bestaande technische installaties of gebruikersvoorziening voldoet aan het maatschappelijk aanvaardbare minimale veiligheidsniveau.

De norm NEN 8025 helpt bij de periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen. Woninginstallaties worden steeds complexer en zijn hierdoor gevoeliger voor storingen. Hierdoor kan de veiligheid van bewoners in het geding komen.

Na het volgen van deze tweedaagse training kunt u zelfstandig een “snelle scan” uitvoeren van de technische installaties en voorzieningen in woningen op basis van NEN 8025.
De scan is een korte methode voor het beoordelen of bestaande technische installaties of gebruikersvoorziening voldoet aan het maatschappelijk aanvaardbare minimale veiligheidsniveau.

De training is gericht op het bijscholen van elektrotechnici op het terrein van de leidingwaterinstallatie en gasinstallaties.

Voorkennis

Voor deze training is minimaal een middelbare elektrotechnische opleiding noodzakelijk. Bovendien heeft u toegepaste kennis van NEN 1010.

Resultaat

  • U weet welke installaties op het gebied van gas, water en elektra gekeurd moeten worden;
  • U weet wat onder ‘minimaal maatschappelijk aanvaardbaar veiligheidsniveau' wordt verstaan;
  • U heeft een goede proefkeuring met rapportage afgerond;
  • U kent de gevaren van de meting van de te keuren installaties.

Norm bij deze training (niet verplicht wel praktisch)

NEN 8025:2018 nl

Wilt u NEN 8025 met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de normen wilt bestellen.

Programma

Dag 1: ochtend Introductie op de norm NEN 8025
Wat moet er geïnspecteerd worden? Welke installaties moeten bekeken en gemeten worden? Hoe gaat een visuele inspectie? Welke installaties moeten gemeten worden? Wat is een minimaal maatschappelijk aanvaardbaar veiligheidsniveau? Welke meetinstrumenten kan ik gebruiken? Toelichting op inspectierapport en die eisen die daaraan gesteld worden.
Ook in dit blok aandacht voor de inspectie van elektrotechnische installaties. Behandeld wordt wat u visueel moet inspecteren en wat u moet meten. Kennis van hoe u dat moet doen wordt bekend verondersteld.
Dag 1: middag Theorie over inspectie Leidingwaterinstallaties en -gebruikersvoorzieningen
Onderwerpen: visuele inspectie van hoofdafsluiter en lekdichtheid, ventilatie meterkast, verversing, materiaalgebruik, staat leidingwerk, veilig aansluiten tappunten en toestellen, verbrandingsrisico gebruiker, meting van warm- en koudwatertemperaturen.
Dag 2: ochtend Theorie over inspectie Gasinstallaties en -gebruikersvoorzieningen
Onderwerpen: visuele beoordeling van gasleiding, aansluitkranen, aansluitingen van gebruikersvoorziening en gebruik van materialen. Beoordeling van ventilatieopeningen, rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer. Oefening van meting en beproeving van dichtheid van gasinstallatie, mate van corrosie, koolmonoxide.
Dag 2: middag Praktijkmiddag voor het oefenen van inspecties van gas- en waterinstallaties.
Drukmeting in gasleiding
meting van corrosie
koolmonoxide meting
temperatuurmetingen in lokaal bij tappunt

Docent

Jay Smeekes

Jay Smeekes

Jay Smeekes is directeur-grootaandeelhouder van een bedrijf dat onderzoeken uitvoert naar elektrisch falende systemen en adviseert grote landelijke en internationale organisaties over elektrische bedrijfsvoering en normalisatieprocessen. Jay is iemand die verbanden legt tussen inspectiewerkzaamheden, wetgeving en diverse normen die van toepassing zijn bij inspectie. Hij is lid van de normcommissie NEC 623, elektrische bedrijfsvoering. In NEC 623 worden de normen NEN 3140, NEN 3840 en NEN 9140 beheerd. Daarnaast zit Jay in het College van Deskundigen van SCIOS en is hij voorzitter van de opleidingscommissie SCIOS. Op het gebied van kwaliteitssystemen is hij ook actief. Jay heeft onder andere de herziening van BRL 6000 doorgevoerd en was lid van de certificeringscommissie voor Integraal Inspecteur Vastgoed.

Eric van der Blom

Eric van der Blom

Eric van der Blom is beleidsmedewerker sanitaire technieken bij Uneto VNI en lid van de normcommissie 'Functionele eigenschappen leidingwaterinstallaties'. Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van NEN 1006.

Piet Maas

Piet Maas

Piet Maas heeft ruim 40 jaar ervaring in het uitvoeren en coördineren van inspecties van gas-, water- en elektriciteitsinstallaties. Daarnaast verleent hij namens Uneto-Vni zijn medewerking aan het tot stand komen van diverse gastechnische normen zoals leidingaanleg, opstelling van toestellen in opstellings- en stookruimten en het afvoeren van verbrandingsgassen. Ook verzorgt hij trainingen en instructies aan scholen, instituten en bedrijven.

Datum en locatie

Wilt u hoogte blijven van de data en locatie(s) van deze training? Vul dan onderstaand formulier in.
U ontvangt van ons dan bericht zodra de data bekend zijn.

Ja, informeer mij over de data