NTA 8220 in één dag

Wat betekent NTA 8220 voor uw inspecties?

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 12 deelnemers
Voor wie Iedereen die inspecties uitvoert of opdrachten geeft voor het uitvoeren van inspecties. Bijvoorbeeld installateurs, inspecteurs, gebouweigenaren, installatie-/werkverantwoordelijken, leidinggevenden van technische diensten. Ook voor risicodeskundigen werkzaam bij verzekeraars die NTA 8220 in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen of die dit overwegen.
Prijs € 580 excl. BTW


Wilt u weten wat NTA 8220 voor inspectie op brandrisico op elektrische materieel voor u betekent? Deze NTA 8220 beschrijft een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. Dit is van belang omdat brandschade in veel gevallen een elektrische oorzaak heeft.

Met NTA 8220 kunt u periodiek de brandveiligheid beoordelen van elektrisch materieel dat is aangebracht in een gebouw of daar in gebruik is. Dan gaat het dus over laagspanningsinstallaties, arbeidsmiddelen én grote machines in bijvoorbeeld woningen, kantoren, zorginstellingen, sporthallen, hotels, scholen.

Een NTA 8220-inspectie heeft daarmee een heel ander doel dan een inspectie volgens bijvoorbeeld NEN 1010 of NEN 3140. Maar hoe zit dat dan precies? Wanneer pas ik NTA 8220 toe? Moet is daarnaast ook nog een NEN 3140-inspectie doen? En wat doe ik dan anders?

Tijdens deze training leert u wanneer en waarvoor u de NTA 8220-methode kunt gebruiken, en wat de verschillen zijn met ander type inspecties. Bovendien leert u hoe u NTA 8220 daadwerkelijk toepast.

Een aantal verzekeraars heeft NTA 8220 opgenomen in hun polisvoorwaarden

Leergang
U kunt deze training combineren met de training ‘Thermografie met behulp van NPR 8040-1’. Direct inschrijven

Leergang
U kunt deze training combineren met de training ‘Thermografie met behulp van NPR 8040-1’.

Direct inschrijven

Resultaat

  • U weet wanneer u NTA 8220 kunt of moet inzetten;
  • U weet wat een NTA 8220-inspectie kan opleveren;
  • U weet wanneer er sprake is van een (groot) brandrisico;
  • U kunt situaties herkennen waarbij elektrisch materieel een ontstekingsbron kan zijn;
  • U kunt de meettechnieken toepassen waarmee de brandveiligheid van elektrisch materieel kan worden beoordeeld;
  • U kunt elektrische risico’s bij verschillende omstandigheden en gebruikssituaties herkennen, beoordelen en beschrijven;
  • U weet welke eisen er worden gesteld aan de omvang en de frequentie van de inspectie.

Puntensysteem/certificeringen

Voor inspecteurs die willen weten wat NTA 8220 voor hun werkzaamheden kan betekenen en die niet persé gecertificeerd willen worden volgens bijvoorbeeld SCIOS Scope10.

Een aantal verzekeraars hebben NTA 8220 opgenomen in hun polisvoorwaarden.

Norm bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NTA 8220:2017 nl
Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico

Wilt u NTA 8220 met korting aanschaffen?

De beoordelingsmethode in NTA 8220 is ontwikkeld voor bestaande elektrische installaties, elektrische apparaten en elektrische uitrusting van machines. Het doel van NTA 8220 is om de kans op schade door brand met een elektrische oorzaak te verminderen.

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm(en) wilt bestellen.

Programma

Ochtend • Wettelijk kader
• Herkennen van brandbare materialen en materieel
• Methodes voor het bepalen van brandrisico’s
• Oorzaken van brand (ontstekingsbronnen, belasting, beïnvloeding)
Middag • Toegepaste meettechnieken
• Bepalen van de omvang en frequentie van de inspectie
• Beoordelen van brandrisico’s volgens NTA 8220
• Visuele inspectie: Beoordelen van de geconstateerde manco’s
• Metingen en beproevingen: Beoordelen meetwaarden en testresultaten
• Rapporteren van bevindingen volgens NTA 8220

Docent

Jay Smeekes

Jay Smeekes

Jay Smeekes is directeur van een bedrijf dat onderzoeken uitvoert naar elektrisch falende systemen en adviseert organisaties over elektrische bedrijfsvoering en normalisatieprocessen. Hij is lid van de normcommissie NEC 623, elektrische bedrijfsvoering. In NEC 623 worden de normen NEN 3140, NEN 3840 en NEN 9140 beheerd. En ij is lid van de normcommissie NEC 64, Elektrische Installatie - laagspanning. Binnen NEC 64 is hij voorzitter van platform NEN 1010, waar de gebruikers van NEN 1010 vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zit Jay in het College van Deskundigen van SCIOS en is hij voorzitter van de opleidingscommissie SCIOS.

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.

Leergang

Voor deze training geldt een combinatiekorting. Als u zich gelijktijdig inschrijft voor de training Thermografie met behulp van NPR 8040-1 en NTA 8220 in één dag betaalt u slechts € 950,00. U bespaart € 125,00.

Inschrijven