PV-systemen: installatie en inspectie van zonnepanelen

Deze training is bedoeld voor PV-installateurs die in korte tijd een grondige kennis en PV-installaties willen opdoen.

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 18 deelnemers
Voor wie Deze training is bedoeld voor installateurs, monteurs, installatieverantwoordelijken, beheerders van gebouwen en overige maar ook bijvoorbeeld uitvoerenden met enige elektrotechnische achtergrond of kennis. Allen die zich bezig houden met installatie, onderhoud en inspectie van PV-systemen
Prijs € 580 excl. BTW


Training details
De inzet van zonnepanelen (Photo Voltaic panels) als alternatief voor fossiele brandstoffen neemt een enorme vlucht. Keerzijde is het ontstaan van veel branden door onjuiste montage en aansluitingen. Toepassing van de juiste product-, installatie- en inspectienormen op PV-gebied had dit kunnen voorkomen.

Tijdens deze training komt de juiste installatie van PV-systemen aan de orde, de toepassing van de juiste normen en de juiste montage- en installatie voorschriften. Met deze training kunt u problemen met de werking van de zonnepanelen voorkomen.

Deze training is bedoeld voor PV-installateurs die in korte tijd een grondige kennis van PV-installaties willen vergaren met de toepassing van de juiste normen, montage en installatievoorschriften. En voldoende kennis van de werking om nu en in de toekomst problemen met PV-systemen te voorkomen. De toepassing start vanaf huisinstallaties vanaf 1 kW tot grootschaliger toepassingen van 1 MW.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aanbod:

 • Veiligheidsrisico’s brand, schok, overslag en vlambogen;
 • Openspanning, kortsluitstroom en maximum power point;
 • PV-begrippen;
 • Rendement, kostprijs en terugverdientijd;
 • Montage van panelen en converters;
 • Aarding, vereffening en de nabijheid van blikseminstallaties;
 • Terug leveren of opslag;
 • Inspectie van PV-systemen, AC en DC-deel.

Voorkennis

Elektrotechnische kennis op minimaal MBO-niveau

Cursist aan het woord

'De brede kennis van de docent op vele onderwerpen. Een vraag uit de groep werd met praktijk voorbeelden beantwoord. Bijzonder prettig voor het merendeel praktisch cursisten, inclusief mijzelf.'
Dhr. Meeuwesen

Resultaat

 • U kent de installatie voorschriften, aanleg en beveiliging volgens NEN 1010 rubriek 712;
 • U kent de veiligheidsrisico’s met betrekking tot brand, schok, overslag en vlambogen;
 • U hebt kennis genomen van PV-begrippen zoals: solarconstante, airmass, altitude en azimuth;
 • U heeft meer inzicht in rendement, kostprijs en terugverdientijd;
 • U hebt inzicht in het gebruik van DC-automaten, PV smeltpatronen en de aanleg van DC-deel montagemateriaal, bekabeling en de dimensionering ervan;
 • U weet wat de juiste montage van panelen en converters moet zijn;
 • U kent de werking van string inverter, micro-inverters en inverters met optimizers;
 • U kent de voorschriften m.b.t. Bouw, beveiliging en inspectie van de PV-installatie op basis van de normen NEN 1010 met rubriek 712, NEN-EN-IEC 61215 en 62446 alsmede NEN 3140;

Normen bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN 1010:2015 nl
Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks

NEN-EN-IEC 61215-1:2016 en

NEN-EN-IEC 62446-1:2016 en

Wilt u NEN 1010, NEN-EN-IEC 61215-1 en/of NEN-EN-IEC 62446-1 met korting aanschaffen?

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de normen wilt bestellen.

Programma

9.30 uur Te behandelen onderwerpen:
• Veiligheidsrisico’s brand, schok, overslag en vlambogen
• Principewerking en de belangrijke eigenschappen van PV-cellen voor het ontwerp
• Openspanning, kortsluitstroom en maximum power point
• PV-begrippen: solarconstante, airmass, altitude en azimuth
• Effecten van schaduw en de risico’s van defecten aan panelen
• Uitrichten van panelen
• Rendement, kostprijs terugverdientijd
• Montage van panelen en converters
• Aarding, vereffening en de nabijheid van blikseminstallaties
• Leiding keuze en de juiste aanleg van DC en AC bekabeling
• Opbouw en werking van PV-systemen al of niet gekoppeld met het net
• Principe werking van converters en hun elektrische eigenschappen
• Microcoverters, stringinverter, gekoppelde DC-rail inverter, MPPT en DC-optimizers
• Spanningsopdrijving en -verlies en de invloed op het net en terugverdientijd
• Afschakeltijden AC en DC en het gebruik van A en B type aardlekbeveiligingen
• Eigenschappen bij brand en de beveiliging daarvan
• Overspanningsbeveiliging en de noodzaak daarvan
• Aanpassingen aan bestaande huis, utiliteit en industriële verdelers
• Terug leveren of opslag
16.30 uur Afsluiting training en evaluatie

Docent

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed is lid van de Technische Commissie NEN 1010; van NEC 623 (over NEN-EN 50110, NEN 3140 en NEN 3840); van NEC 31 (elektrisch materieel ATEX) en NEC 17B (de commissie die zich bezighoudt met normen voor paneelbouw (zoals de NEN-EN-IEC 60947-serie en NEN-EN-IEC 61439-serie). Verder is hij bestuurslid bij Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek). Pouw is bovendien voorzitter van NEC 44 (NEN-EN-IEC 60204-1 Elektrische uitrusting van machines). Hij adviseert bedrijven over elektrische bedrijfsvoering en installaties.

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.