Thermografie met behulp van NPR 8040-1

Thermografische metingen uitvoeren en beoordelen tijdens uw inspecties

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 12 deelnemers
Voor wie Iedereen die inspecties uitvoert of opdrachten geeft voor het uitvoeren van inspecties. Bijvoorbeeld installateurs, inspecteurs, gebouweigenaren, installatie-/werkverantwoordelijken, leidinggevenden van technische diensten. Ook voor risicodeskundigen werkzaam bij verzekeraars.
Prijs € 495,- excl. BTW

Training details
Verschillende normen (bijvoorbeeld NEN 3140, NTA 8220, NEN 1010, NEN-EN-IEC 60204-1) schrijven beheer en inspecties van elektrisch materieel voor. Thermografie met een thermografische camera is daarbij in de dagelijkse praktijk niet meer weg te denken.

Een thermografische camera meet de temperatuur van een aansluiting of een component in de elektrische installatie. De temperaturen die worden gemeten, kunnen een indicatie zijn voor een defect. Door een defect in een vroeg stadium vast te stellen kan brand of uitval van de elektrische installatie worden voorkomen.

Hoe je de gemeten temperatuur van een aansluiting of een component in de elektrische installatie beoordeelt, is beschreven in de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 8040-1.
Een goede thermografische meting voldoet aan een aantal voorwaarden. Als je je aan deze voorwaarden houdt, weet je wat je meet en wat dat betekent. Zodat je de juiste vervolgactie kunt inzetten.

Leergang
U kunt deze training combineren met de training ‘NTA 8220 in één dag’. Direct inschrijven

Resultaat

 • U weet wanneer en op welke installatiedelen een thermografisch onderzoek kan worden toegepast;
 • U weet wat de voorwaarden zijn voor een deugdelijke thermografische meting;
 • U kent ook de beperkingen van een thermografisch onderzoek;
 • U kent de relevante termen en definities;
 • U kent de basis warmteleer;
 • U weet globaal hoe een infraroodcamera werkt;
 • U weet hoe u met een thermografische camera de temperatuur meet van aansluitingen en componenten in de elektrische installatie;
 • U kent de verschillende vormen van warmteoverdracht en patronen in een thermografische opname herkennen kunt u de vijf beoordelingsmethoden van NPR 8040-1 toepassen;
 • U weet welke conclusies u kunt trekken uit een gemaakt infraroodbeeld;
 • U snapt hoe de manier waarop u meet, samenhangt met de beoordeling van de gemeten temperatuur;
 • U weet welke factoren een negatief effect kunnen hebben op de nauwkeurigheid van de opname;
 • U kunt beoordelen welke (directe) vervolgacties vereist zijn om de veiligheid en de betrouwbaarheid van de elektrische installatie zeker te stellen;
 • U weet waar een goede rapportage aan moet voldoen.

Norm bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NPR 8040-1:2013 nl

Wilt u NPR 8040-1 met korting aanschaffen?

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de normen wilt bestellen.

Programma

Ochtend • Toepassingsgebied thermografisch onderzoek, voordelen en beperkingen
• Relevante termen en definities
• Algemene werking van een infraroodcamera
• Beginselen warmteleer
Middag • Toepassen beoordelingsmethoden volgens NPR 8040-1
• ‘Lezen’ en analyseren van thermografische opnamen
• ‘Foute’ metingen en de impact op de gemeten temperatuur
• Eisen aan de rapportage
• Bepalen vervolgacties om veiligheid en betrouwbaarheid van de elektrische installatie zeker te stellen

Docent

Jay Smeekes

Jay Smeekes

Jay Smeekes is directeur van een bedrijf dat onderzoeken uitvoert naar elektrisch falende systemen en adviseert organisaties over elektrische bedrijfsvoering en normalisatieprocessen. Hij is lid van de normcommissie NEC 623, elektrische bedrijfsvoering. In NEC 623 worden de normen NEN 3140, NEN 3840 en NEN 9140 beheerd. En ij is lid van de normcommissie NEC 64, Elektrische Installatie - laagspanning. Binnen NEC 64 is hij voorzitter van platform NEN 1010, waar de gebruikers van NEN 1010 vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zit Jay in het College van Deskundigen van SCIOS en is hij voorzitter van de opleidingscommissie SCIOS.

Beoordelingen NEN Trainingen

&nbps;

Datum en locaties

Inschrijven € 495,- excl. BTW p.p.

Leergang

Voor deze training geldt een combinatiekorting. Als u zich gelijktijdig inschrijft voor de training Thermografie met behulp van NPR 8040-1 en NTA 8220 in één dag betaalt u slechts € 950,00. U bespaart € 125,00.

Inschrijven