Vergroot uw impact als IV/WV’er

Leer hoe u succesvol uw doelen als IV/WV'er kunt realiseren

Inhoud

Duur Twee dagen van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 10 deelnemers
Voor wie Deze training is geschikt voor alle NEN 3140 installatie- en werkverantwoordelijken, voor de ervaren IV/WV’er die zijn leiderschapsvaardigheden wil verbeteren en zijn impact vergroten. Ook voor startende IV/WV’ers die zich goed willen voorbereiden op hun nieuwe taak.
Prijs € 990 excl. BTW

U bent aangewezen als IV’er of WV’er in uw organisatie. U wilt de elektrische veiligheid blijvend verbeteren. Ook wilt u graag verbeteringen die zijn ingezet, op een goede manier borgen. Dat is niet altijd gemakkelijk in de weerbarstige praktijk.

U wilt dat er door alle medewerkers veilig aan en met de elektrische installaties en arbeidsmiddelen wordt gewerkt, waarbij ook de bedrijfsresultaten een belangrijke plek innemen. U bent installatie-/werkverantwoordelijke naast uw bestaande functie, waarbij u leiding moet geven aan medewerkers die niet altijd vanuit de lijnorganisatie onder u vallen. Wijzigingen in de organisatie en veranderingen binnen het management kunnen de bedrijfsvoering van elektrische installaties beïnvloeden. Ook nieuwbouwprojecten, aanschaf van nieuwe productielijnen vragen veel van u als IV/WV.

Het IV/WV-schap vereist leiderschapsvaardigheden die tijdens deze training op een zeer praktische manier aan bod komen. In deze training leert u succesvol uw doelen als IV/WV’er te realiseren. Zo wordt in realistische rollenspelen geoefend in het geven van feedback, omgaan met weerstand en het voeren van gesprekken met hoger management, waarin u draagvlak creëert voor een veilige elektrische bedrijfsvoering.

Tijdens deze training wordt zowel dag 1 alsook dag 2 de theorie afgewisseld met het oefenen van een vaardigheden, zoals: “Luisteren, Samenvatten, Doorvragen”, aanspreken op riskant gedrag, het creëren van managementcommitment en het omgaan met bezwaren.

Voorkennis

De deelnemers moeten kennis over NEN 3140 in hoofdlijnen paraat hebben.

Resultaat

  • U weet hoe u het krachtenveld in uw organisatie moet analyseren;
  • U weet hoe u doelen stelt, naar prioriteit;
  • U weet welke elementen belangrijk zijn in een effectieve communicatie met anderen;
  • U kunt op een effectieve manier samenwerken, aansluiten, verbinden;
  • U kunt balans houden tussen: inhoud, proces, relatie;
  • U kunt medewerkers coachen en aansturen;
  • U kunt zichzelf persoonlijk en professioneel profileren (uzelf zichtbaar maken in de organisatie);
  • U weet hoe u draagvlak voor uw NEN 3140 beleid in uw organisatie kunt creëren.

Norm bij deze training (niet verplicht wel praktisch)

NEN 3140:2011+A3:2019 nl
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

Wilt u NEN 3140 met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de normen wilt bestellen.

Leergang
Deze training (Training 3) is onderdeel van de leergang
Professionele IV'er worden, combinatiekorting is mogelijk.

Leergang Professionele IV'er worden

Programma

Dag 1: • Uitleg over de verschillende communicatiestijlen binnen DISC
• Het formuleren van persoonlijke doelen
• Formele organisatie, informele organisatie, krachtenveld
• De cirkel van Deming
• Stappen in persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap
• Communicatiemodellen:
- ZBMO-model
- Communicatiemuur
- Schakelen tussen communicatieniveaus
- ‘Luisteren, Samenvatten, Doorvragen’ (trainen van vaardigheden)
Na dag 1 krijgt u een praktijkopdracht mee: een oefening om het geleerde van dag 1 in praktijk te brengen.
Dag 2: • Veiligheidscultuur
• Creëren van draagvlak
• Omgaan met weerstand
• Geven van feedback
• Leiderschapsstijlen
• Uw invloed in de organisatie vergroten

Docent

Rob Kaspers

Rob Kaspers

Rob is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van organisaties bij het implementeren van NEN 3140 en NEN 3840. Behalve trainen in techniek, heeft Rob ook veel ervaring met het trainen van softskills. Het trainen van competenties van medewerkers vindt hij belangrijk. Door deze combinatie heeft hij al vele NEN 3140 implementatietrajecten succesvol begeleid. Voor NEN geeft Rob de technische trainingen over NEN 3140 en NEN 1010 en de softskills trainingen voor IV/WV en monteurs.

Datum en locaties

Inschrijven € 990 excl. BTW p.p.