Wijzigingen NEN 1010 - Aangepast aan het Bouwbesluit

Volledig in lijn met de vergunningseisen van het Bouwbesluit

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 20 deelnemers
Voor wie Voor iedereen die zich nog niet heeft verdiept in de eisen van de jongste NEN 1010! Deze training is nuttig voor iedereen die verantwoordelijk is voor laagspanningsinstallaties en het werken aan laagspanningsinstallaties, zoals: ontwerpers, adviseurs, installateurs, hoofden van technische diensten en serviceafdelingen, calculatoren en werkvoorbereiders.
Prijs € 495 excl. BTW

NEN 1010: de elektrotechnische installatiebranche kan er niet omheen. Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder. NEN 1010 wordt daarnaast gebruikt voor controles en inspecties bij oplevering van projecten. Op 1 oktober 2015 is de nieuwe NEN 1010 gepubliceerd

Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle veiligheidsbepalingen van de nieuwe NEN 1010 aangewezen in het Bouwbesluit 2012. De interpretatie van deze aanwijzing vraagt echter wel om enige uitleg. De training ‘Wijzigingen NEN 1010’ is daarom volledig in lijn gebracht met de vergunningseisen van het Bouwbesluit.

Voorkennis

Voor deze training is minimaal basiskennis NEN 1010 (de voorgaande versie(s)) noodzakelijk. Indien u niet over deze kennis beschikt, raden we u aan om eerst de e-learning 'NEN 1010: elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’ of ‘NEN 1010: elektrische installaties in de industrie’ te volgen.


Docent Pouw Jongbloed legt uit wat u in de training kunt verwachten, bekijk bovenstaande video.

Resultaat

  • U weet wat de belangrijkste wijzigingen zijn van de nieuwe NEN 1010
  • U weet wat de impact is van de normwijzigingen op het ontwerpen en aanleggen van laagspanningsinstallaties
  • U weet hoe u de nieuwe NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen en aanleggen van laagspanningsinstallaties conform de vergunningseisen van het Bouwbesluit

Normen bij deze training (niet verplicht)

NEN 1010:2015 nl

NPR 5310:2017 nl

Wilt u NEN 1010 en/of NPR 5310 met korting aanschaffen?

NEN 1010 is dé norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. Alle deelinstallaties die door de laagspanningsinstallatie worden gevoed, kennen specifieke eigen normen.

NPR 5310 geeft nadere uitleg, en waar van toepassing praktijkvoorbeelden, bij bepaalde onderwerpen uit NEN 1010:2015 Elektrische installaties voor laagspanning.

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de normen wilt bestellen.

Programma

9.30 uur Ontvangst
Inleiding en achtergrond
Deel van het overzicht van de wijzigingen
Oorsprong NEN 1010 en relatie net andere internationale normen
Opbouw van de norm en de rubrieken
Toepassingsgebied en uitgangspunten
Belangrijkste wijzigingen in NEN 1010:2015
Deel 1 (o.a. toepassingsgebied, veiligheidsmaatregelen, eigenschappen van voedingen, documentatie, installatie, inspectie)
Deel 2 (termen en definities)
Deel 3 (o.a. vaststellen kenmerken installatie, indeling stroomstelsels, aarding en codering, opdelen van installaties, veiligheidsvoorzieningen)
Deel 4 (beschermingsmaatregelen, o.a. tegen brand, overspanning en EMI, effecten van vlambogen)
Deel 5 (keuze en installatie van elektrisch materieel, o.a. aardlekbeveiliging, bekabelings- en bedradingseisen, installatiemethoden kabels, verlichtingsarmaturen)
Deel 6 (inspectie)
Deel 7 (bepalingen voor bijzondere installaties en bijzondere ruimten en omgevingen, o.a. bedrijfsruimten en -terreinen voor landbouw, PV-systemen, laadinrichtingen voor elektrische voertuigen, medisch gebruikte ruimten)
16.30 uur Afronding

Docenten

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed is lid van de Technische Commissie NEN 1010, NEC 623, de Werkgroep NEN 1010 medische ruimten, NEC 31 en NEC 17B. Verder is hij bestuurslid bij Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek) en voorzitter van NEC 44.

Bernard Peters

Bernard Peters

Bernard Peters werkt al 40 jaar in de elektrotechniek. Na zijn MTS-opleiding werkte hij o.a. als servicemonteur, inbedrijfsteller, werkvoorbereider, installatieverantwoordelijke en projectleider bij Alewijnse. Sinds 1995 treedt hij op als docent en vanaf 2003 ook als STIPEL-examinator. Verder heeft Bernard ruime projectervaring op het gebied van onderhoud en beheer binnen utiliteit en industrie.

Jay Smeekes

Jay Smeekes

Jay Smeekes is directeur-grootaandeelhouder van een bedrijf dat onderzoeken uitvoert naar elektrisch falende systemen en adviseert grote landelijke en internationale organisaties over elektrische bedrijfsvoering en normalisatieprocessen. Jay is iemand die verbanden legt tussen inspectiewerkzaamheden, wetgeving en diverse normen die van toepassing zijn bij inspectie. Hij is lid van de normcommissie NEC 623, elektrische bedrijfsvoering. In NEC 623 worden de normen NEN 3140, NEN 3840 en NEN 9140 beheerd. Daarnaast zit Jay in het College van Deskundigen van SCIOS en is hij voorzitter van de opleidingscommissie SCIOS. Op het gebied van kwaliteitssystemen is hij ook actief. Jay heeft onder andere de herziening van BRL 6000 doorgevoerd en was lid van de certificeringscommissie voor Integraal Inspecteur Vastgoed.

Peter Schneiders

Peter Schneiders

Peter Schneiders heeft als Technical Support Specialist bij Getronics meer dan 20 jaar ervaring in het ontwerpen, schrijven, organiseren en geven van trainingen voor monteurs, het inspecteren van ICT- bekabelinginfrastructuren en het schrijven van procedures over veilige bedrijfsvoering. Hij heeft zich daarbij onder meer bekwaamd in het geven van cursussen op het gebied van NEN 1010, bekabelingssystemen voor de telematica, NEN 3140: VOP (voldoend onderricht persoon), VP (vakbekwaam persoon), IWV (installatie-/werkverantwoordelijke) en het uitvoeren van inspecties voor laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen.

Beoordelingen NEN Trainingen

Datum en locaties

Inschrijven € 495 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen worden toegevoegd. Informeer naar de mogelijkheden.

  • Prijsvoordeel vanaf 4 personen
  • Voeg eigen cases toe
  • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte