Leergang Professionele IV'er worden

De bedrijfsvoering volgens NEN 3140 en NEN 3840 krijgt in veel organisaties een steeds prominentere plek. Daarmee groeit ook de aandacht voor het werken aan competenties van de IV/WV.

De leergang 'Professionele IV'er worden' bestaat uit drie trainingen. In de eerste training leert u alles over wetgeving, normen en wanneer er sprake is van een veilige elektrische installatie. De tweede training behandelt wat u nu precies moet opzetten en invoeren. De derde laatste training leert u alles over de persoonlijke effectiviteit van de IV/WV.

De leergang bestaat uit 3 trainingen:

Training 1: NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
Training 2: NEN 3140: Opzetten & invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
Training 3: Vergroot uw impact als IV/WV'er

Na afloop kent u de wetgeving, normen en wanneer er sprake is van een veilige elektrische installatie, wat u precies moet opzetten en invoeren en de persoonlijke effectiviteit van de IV/WV. Hoe moet ik mij in de organisatie bewegen om alle punten die tijdens de tweede training op een rij zijn gezet daadwerkelijk te realiseren!

Nu inschrijven

Uitdagingen voor de IV/WV'er

De aandacht voor het werken aan competenties van de IV/WV groeit ook. De IV/WV is zelf vaak de persoon die dit bespreekbaar maakt in zijn of haar organisatie. Voor dienstverleners is het invullen van het IV/WV-schap voor klanten is een groeiende tak van dienstverlening.

Functies verschillen per organisatie. Van een manager van een chemische plant worden andere zaken gevraagd dan van een manager van een fietsenwinkel. Daarmee verschillen ook de gevraagde competenties. Dat geldt ook voor de rollen van de IV en WV. Van een IV van een netwerkbedrijf zijn andere competenties nodig dan van een IV/WV van een kleine fabriek. Het is daarom belangrijk in kaart te brengen welke competenties het IV/WV-schap succesvol maken.

Benodigde IV/WV competenties

 • Vakkennis elektrotechniek
 • Normenkennis
 • Eigen installaties kennis
 • Opzetten en invoeren van beleid
 • Aandacht voor kwaliteit en kosten
 • Persoonlijk leiderschap
 • Organisatiebewustzijn
 • Leidinggeven
 • Adviseren

Combinatiekorting

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere trainingen, dan geldt een combinatiekorting. De trainingen kunnen het best in de volgorde

1. NEN 3140 installatie-werkverantwoordelijke,
2. Opzetten en invoeren van een veilige elektrische bedrijfsvoering en
3. Vergroot uw impact als IV/WV’er, worden doorlopen.

Als u al een Stipel-traject gevolgd heeft, kunt u de eerste training overslaan.

Kortingen

 • Geeft u zich gelijktijdig op voor twee van de drie modules:
  Ontvangt u € 50,- korting.
 • Geeft u zich gelijktijdig op voor alle drie van de drie modules:
  Ontvangt u € 100,- korting.

Nu inschrijven
Altijd op de hoogte van uw vakgebied met één van onze e-nieuwsbrieven. U ontvangt deze digitaal.
Meer info