NEN 1010: Elektrische installaties in de industrie

Deze online training geeft u inzicht in hoe u NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties in de industrie.

Voordelen

 • Besparing reistijd en -kosten
 • Kwaliteit
 • Modulair opbouw
 • Monitor real time
 • Technische integratie mogelijk
 • Schaalbaar en flexibel

Algemene gegevens

 • Online (e-learning)
 • Duur: Circa 5,5 uur
 • Investering: € 200 excl. btw per persoon
 • Certificaat: Bij positief resultaat eindtoets
 • Deelname al mogelijk vanaf één persoon

Nu inschrijven

Toelichting

In een industriële omgeving is vaak sprake van bijzondere omstandigheden of speciale toepassingen. Hierdoor zijn er wezenlijk andere en vaak grotere risico's. De veiligheidseisen die gelden voor bijvoorbeeld utiliteitsgebouwen zijn daarom voor de industrie vaak niet toereikend. NEN 1010 schrijft maatregelen voor om die risico’s voor elektrische installaties en hun gebruikers afdoende te kunnen beheersen.

Onvoldoende kennis van de NEN 1010 kan leiden tot gevaarlijke of te dure installaties. Na het volgen van deze e-learning bent u beter in staat om:
• Letsel te voorkomen
• Brand en explosies te voorkomen
• Schadeclaims te voorkomen
• Meerwerk en bijbehorende kosten te voorkomen

De online training 'NEN 1010: Elektrische installaties in de industrie' geeft u inzicht in hoe u NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties in de industrie.

Voor wie?
Deze online training is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.

Resultaat

 • U weet wat elektrische installaties zijn en hoe ze zijn opgebouwd;
 • U kent de risico's van elektrische installaties;
 • U bent op de hoogte van de wettelijke en normtechnische eisen aan industriële elektrische installaties;
 • U weet met welke elektrotechnische normen en richtlijnen u nog meer te maken kunt hebben en wat de samenhang daarvan is met NEN 1010;
 • U kunt uw weg vinden in de norm NEN 1010 en relevante bepalingen opzoeken;
 • U kunt de risico’s van elektrische installaties (zoals schokgevaar, overstroom, bijzondere omstandigheden binnen een industriële omgeving, elektromagnetische storingen) beheersen met behulp van NEN 1010;
 • U weet met welke maatregelen het machinepark op de juiste wijze kan worden vereffend/gekoppeld aan de elektrische NEN 1010-installatie;
 • U weet hoe u eenvoudige inspecties en metingen aan installatiedelen kunt uitvoeren.

Wilt u liever deze verdiepingstraining deels klassikaal volgen?
Bekijk dan de blended training: 'NEN 1010: Industrie'

Programma (Modules)

 • Module 1: Over deze opleiding
 • Module 2: Introductie
  Basiskennis elektrische installaties
 • Module 3: Risico’s van elektriciteit
  Schokgevaar directe- en indirecte aanraking
  Stelsels
  Distributie van elektriciteit
  Overstroom door kortsluiting en overbelasting
  Onbewust / onbekwaam handelen
 • Module 4: Wegwijs in de norm
  Wet- en regelgeving, normen richtlijnen voor het beheersen van risico’s
  NEN 1010
 • Module 5: Beheersen van risico’s
  Soorten netstelsels en hun kenmerken
  Bescherming tegen (in)directe aanraking
  Beveiliging tegen overstroom en elektromagnetische storingen
  Bescherming tegen bijzondere omstandigheden
  Eisen bij het aanleggen en aanpassen van installaties
  Inspecteren van installatiedelen
 • Module 6: ToetsNEN 1010
NEN 1010: de elektrotechnische installatiebranche kan er niet omheen. Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder. NEN 1010 wordt daarnaast gebruikt voor controles en inspecties bij oplevering van projecten.

NEN 1010 is van toepassing op elektrische installaties in de woning- en utiliteitsbouw en de industrie. Dit kunnen nieuwe installaties zijn, maar ook wijzigingen en uitbreidingen van installaties, inclusief delen van de bestaande installatie die door wijzigingen en uitbreidingen worden beïnvloed.

NEN 1010 heeft betrekking op stroomketens met:
• een nominale wisselspanning van ten hoogste 1000 V;
• een nominale gelijkspanning van ten hoogste 1500 V;
• een spanning hoger dan 1000 V (inwendige bedrading van toestellen hierbij niet inbegrepen) die worden gevoed uit laagspanningsinstallaties met een wisselspanning niet hoger dan 1000 V.

Hoe werkt het?

Afstemming op uw situatie
Via een eenvoudige inlogprocedure, krijgt u toegang tot uw persoonlijke online leeromgeving, benaderbaar via pc, tablet of smartphone.

Voor een optimaal leerrendement kunt u ervoor kiezen om deze e-learning te combineren met een of meerdere klassikale trainingen (blended learning). Mocht u meerdere medewerkers binnen uw bedrijf willen trainen, dan zetten we samen met u een leerplan op dat het beste past bij uw leerdoelen. Neem gerust contact met ons op, we adviseren u graag!

Gevarieerde oefenmodules

Onze online trainingen houden rekening met verschillende leerstijlen door een variatie aan werkvormen. Via filmpjes, animaties, foto’s, schema’s en overzichten leiden we u door de training. Met tussentijdse opdrachten en vragen toetsen we of u de leerstof heeft begrepen.

Bovendien kunt u de leerstof zo vaak bekijken als u wilt. Zo bent u maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learningmodule wordt afgesloten. Bij een voldoende, krijgt u van ons een certificaat.