NEN 1010: Elektrische installaties in de utiliteit

Deze online training geeft u inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit.

Voordelen

 • Besparing reistijd en -kosten
 • Kwaliteit
 • Modulair opbouw
 • Monitor real time
 • Technische integratie mogelijk
 • Schaalbaar en flexibel

Algemene gegevens

 • Online (e-learning)
 • Duur: circa 4 uur
 • Investering: € 200 excl. btw per persoon
 • Certificaat: Bij positief resultaat eindtoets
 • Deelname al mogelijk vanaf één persoon

Nu inschrijven

Toelichting

Onvoldoende kennis van de NEN 1010 kan leiden tot gevaarlijke of te dure installaties. Na het volgen van deze e-learning bent u beter in staat om:
• Letsel te voorkomen
• Brand en explosies te voorkomen
• Schadeclaims te voorkomen
• Meerwerk en bijbehorende kosten te voorkomen

De online training 'NEN 1010: Elektrische installaties in de utiliteit' geeft u inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit.

Voor wie?
Deze online training is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.

Wilt u liever deze training klassikaal volgen?
Bekijk dan de verdiepingstraining: 'NEN 1010: Utiliteit'

Resultaat

 • U weet hoe elektrische installaties in de utiliteit zijn opgebouwd;
 • U kent de risico’s van elektrische installaties;
 • U bent op de hoogte van de wettelijke eisen en de relatie met NEN 1010 voor elektrische installaties in utiliteitsgebouwen;
 • U weet met welke elektrotechnische normen en richtlijnen u nog meer te maken kunt hebben en wat de samenhang daarvan is met NEN 1010;
 • U kunt uw weg vinden in de norm NEN 1010 en relevante bepalingen opzoeken;
 • U kunt de risico’s van elektrische installaties (zoals schokgevaar, overstroom, elektromagnetische storingen) beheersen met behulp van NEN 1010.
 • U weet welke maatregelen vereist zijn om niet-elektrotechnisch deskundigen veilig gebruik te laten maken van een utiliteitsinstallatie;
 • U weet hoe u eenvoudige inspecties en metingen aan installatiedelen kunt uitvoeren.

Programma (modules)

 • Module 1: Over deze opleiding
 • Module 2: Introductie
  2.1 Basiskennis elektrische installaties
 • Module 3: Risico’s van elektriciteit
  3.1 Schokgevaar directe aanraking
  3.2 Schokgevaar indirecte aanraking
  3.3 Stelsels
  3.4 Distributie van elektriciteit
  3.5 Overstroom door kortsluiting
  3.6 Overstroom door overbelasting
  3.7 Onbewust / onbekwaam handelen
 • Module 4: Wegwijs in de norm
  4.1 Wet- en regelgeving, normen richtlijnen voor het beheersen van risico’s
  4.2 NEN 1010
 • Module 5: Beheersen van risico’s
  5.1 Soorten netstelsels en hun kenmerken
  5.2 Bescherming tegen (in)directe aanraking
  5.3 Beveiliging tegen overstroom
  5.4 Beveiliging tegen elektromagnetische storingen
  5.5 Eisen & nieuwe methode voor aanleggen en aanpassen van installaties
  5.6 Inspecteren van installatiedelen
 • Module 6: Toets

NEN 1010
De elektrotechnische installatiebranche kan er niet omheen. Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder. NEN 1010 wordt daarnaast gebruikt voor controles en inspecties bij oplevering van projecten.

NEN 1010 is van toepassing op elektrische installaties in de woning- en utiliteitsbouw en de industrie. Dit kunnen nieuwe installaties zijn, maar ook wijzigingen en uitbreidingen van installaties, inclusief delen van de bestaande installatie die door wijzigingen en uitbreidingen worden beïnvloed.

NEN 1010 heeft betrekking op stroomketens met:
• een nominale wisselspanning van ten hoogste 1000 V;
• een nominale gelijkspanning van ten hoogste 1500 V;
• een spanning hoger dan 1000 V (inwendige bedrading van toestellen hierbij niet inbegrepen) die worden gevoed uit laagspanningsinstallaties met een wisselspanning niet hoger dan 1000 V.

Hoe werkt het?

Via een eenvoudige inlogprocedure, krijgt u toegang tot uw persoonlijke online leeromgeving, benaderbaar via pc, tablet of smartphone.

Afstemming op uw situatie
Voor een optimaal leerrendement kunt u ervoor kiezen om deze e-learning te combineren met een of meerdere klassikale trainingen (blended learning). Mocht u meerdere medewerkers binnen uw bedrijf willen trainen, dan zetten we samen met u een leerplan op dat het beste past bij uw leerdoelen. Neem gerust contact met ons op, we adviseren u graag!

Gevarieerde oefenmodules

Onze online trainingen houden rekening met verschillende leerstijlen door een variatie aan werkvormen. Via filmpjes, animaties, foto’s, schema’s en overzichten leiden we u door de training. Met tussentijdse opdrachten en vragen toetsen we of u de leerstof heeft begrepen.

Bovendien kunt u de leerstof zo vaak bekijken als u wilt. Zo bent u maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learningmodule wordt afgesloten. Bij een voldoende, krijgt u van ons een certificaat.