NEN 3140: Veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties (laagspanning) – VOP / VP

Wilt u leren werken volgens de juiste normen en daar morgen al mee beginnen? Met NEN e-learning krijgt u een persoonlijke online leeromgeving welke overal en altijd beschikbaar is.

Demo aanvragen

Voordelen

 • Besparing reistijd en -kosten
 • Kwaliteit
 • Modulair opbouw
 • Monitor real time
 • Technische integratie mogelijk
 • Schaalbaar en flexibel

Algemene gegevens

 • Vorm: Online
 • Duur: 3 uur (VOP); 4 uur (VP)
 • Investering: € 200 (excl. btw) per persoon
 • Certificaat: Bij positief resultaat eindtoets
 • Deelname: mogelijk vanaf een persoon

Direct aanvragen

Afstemming op uw situatie
Via een eenvoudige inlogprocedure, krijgt u toegang tot uw persoonlijke online leeromgeving, benaderbaar via pc, tablet of smartphone.

Voor een optimaal leerrendement kunt u ervoor kiezen om deze e-learning te combineren met een of meerdere klassikale trainingen (blended learning). Mocht u meerdere medewerkers binnen uw bedrijf willen trainen, dan zetten we samen met u een leerplan op dat het beste past bij uw leerdoelen. Neem gerust contact met ons op, we adviseren u graag!

Gevarieerde oefenmodules
Onze e-learnings houden rekening met verschillende leerstijlen door een variatie aan werkvormen. Via filmpjes, animaties, foto’s, schema’s en overzichten leiden we u door de training. Met tussentijdse opdrachten en vragen toetsen we of u de leerstof heeft begrepen.

Bovendien kunt u de leerstof zo vaak bekijken als u wilt. Zo bent u maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learningmodule wordt afgesloten. Bij een voldoende, krijgt u van ons een certificaat.

Toelichting

Deze e-learning is gericht op het overbrengen van basiskennis die nodig is om NEN 3140 in de praktijk te gebruiken. De theorie van de norm wordt daarom afgewisseld met opdrachten en voorbeelden uit de praktijk. U kunt kiezen uit VOP of VP.

Voor wie?
Deze e-learning is geschikt voor elektrotechnische opgeleide (leerling)monteurs, niet-elektrotechnische opgeleide monteurs die ervaring hebben met (zelfstandig) uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden, niet-elektrotechnisch deskundigen zoals operators en huismeesters die als neventaak eenvoudige elektrotechnische handelingen uitvoeren.

Programma

 • Module 1: Over deze opleiding
 • Module 2: Basiskennis elektriciteit
 • Module 3: Risico’s van elektriciteit
 • Module 4: Wegwijs in de norm
 • Module 5: Uitvoeren van werkzaamheden
 • Module 6: Arbeidsmiddelen
 • Module 7: Installaties
 • Module 8: Toets

Resultaat VOP

 • Kent u de gevaren en de mogelijke gevolgen daarvan bij het werken met elektriciteit. Zoals schok- en brandgevaar en de gevaren die door kortsluiting kunnen ontstaan;
 • Kent u de procedure voor spanningsloos werken en op veilige afstand werken aan elektrische installaties en apparatuur rekening houdend met de minimale veiligheidsafstanden om zelf veilig te kunnen werken;
 • Kunt u de relatie leggen tussen het elektrische risico en de daarvoor te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen, hulpmiddelen en gereedschappen bij de uitvoering van eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden;
 • Weet u hoe u een last-minute-risicoanalyse toepast bij de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden en bij het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen en installaties;
 • Kent u de basisopbouw en werking van een elektrische installatie. Zoals hoofdschakelaar, groepsschakelaar, scheiders, smeltpatronen, automaten en aardlekschakelaars;
 • Kent u de wettelijke eisen die de Arbowetgeving stelt aan het werken met elektriciteit en de praktische invulling hiervan op basis van NEN 3140;
 • Kunt u op grond van de met voldoende resultaat afgelegde eindtoets en afhankelijk van de praktische ervaring, door de IV of WV worden aangewezen als VOP met inachtneming van de door de werkgever verstrekte bevoegdheden of opgelegde beperkingen.

Resultaat VP

 • Kent u de gevaren en de mogelijke gevolgen daarvan bij het werken met elektriciteit. Zoals schok- en brandgevaar en de gevaren die door kortsluiting kunnen ontstaan;
 • Kent u de procedure voor spanningsloos werken en op veilige afstand werken aan elektrische installaties en apparatuur rekening houdend met de minimale veiligheidsafstanden;
 • Weet u welke maatregelen (Lock Out Tag Out) voor u zelf en voor anderen moeten worden toegepast voor het veiligstellen van installatie(delen);
 • Kunt u de relatie leggen tussen het elektrische risico en de daarvoor te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen, hulpmiddelen en gereedschappen;
 • Weet u hoe u een last-minute-risicoanalyse toepast bij de uitvoering van werkzaamheden en bij het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen en installaties;
 • Kent u de standaardprincipes en -componenten voor de praktische toepassing in een elektrische installatie. Zoals TT- en TN-stelsels, S-ketens, SELV-ketens, overstroombeveiligingen, aardlekschakelaars, de opbouw en werking van installaties, klasse-indeling van apparatuur;
 • Kent u de wettelijke eisen die de Arbowetgeving stelt aan het werken met elektriciteit en de praktische invulling hiervan op basis van NEN 3140;
 • Heeft u kennis gemaakt met de verschillende soorten apparatuur voor de opwekking, distributie en gebruikers om deze in de juiste samenhang te kunnen gebruiken;
 • Kunt u op grond van de met voldoende resultaat afgelegde eindtoets en afhankelijk van de praktische ervaring en elektrotechnische kennis, door de IV of WV worden aangewezen als VP met inachtneming van de door de werkgever verstrekte bevoegdheden of opgelegde beperkingen.