Bedrijfstraining: CE-markering en machineveiligheid: pure (juridische) noodzaak?

Weet u wanneer de verantwoordelijkheid van de fabrikant naar u wordt verlegd?

Inhoud

Duur Halfdaagse bedrijfstraining
Aantal deelnemers Minimaal 4
Voor wie Deze bedrijfstraining is een must voor iedereen die weinig tot geen kennis van de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn heeft, maar wel (regelmatig) te maken heeft met het samenstellen van machines (tot bijvoorbeeld een productielijn) of met het modificeren ervan. Bijvoorbeeld inkopers, importeurs, eigenaren, werkgevers, beheerders, gebruikers van (samenstellen van) nieuwe en bestaande machines.
Prijs € --- excl. BTW

Weet u wanneer de verantwoordelijkheid van de fabrikant naar u wordt verlegd? Na het volgen van deze bedrijfstraining kent u de theorie over en de belangrijkste juridische aspecten van het samenstellen en/of het substantieel wijzigen van machines.

De verantwoordelijkheid voor een veilige machine ligt bij de fabrikant. Maar deze juridische verantwoordelijkheid kan voor u gaan gelden wanneer u zelf machines samenstelt en/of substantieel wijzigt.

• Weet u wanneer de verantwoordelijkheid van de fabrikant naar u wordt verlegd?

Na afloop van deze bedrijfstraining bent u zich volledig bewust van de theorie over en de belangrijkste juridische aspecten van het samenstellen en/of het substantieel wijzigen van machines.

Resultaat

  • U bent bekend met de juridische noodzaak van een risicobeoordeling bij elke modificatie van een machine
  • U bent volledig geïnformeerd over de juridische aspecten van het samenstellen en het substantieel wijzigen van machines
  • U weet aan de hand van praktijkvoorbeelden, wanneer er sprake is een substantiële wijziging van de machine, waardoor CE-markeren verplicht is
  • U weet aan de hand van praktijkvoorbeelden, wanneer er sprake is van een samenstel van (bestaande en nieuwe) machines, waardoor CE-markeren voor het geheel verplicht is
  • U bent bekend met de visie en het handhavingsbeleid van de Nederlandse markttoezichtautoriteiten (Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie) op het gebied van samenstellen en wijzigen van machines
  • U heeft een antwoord op uw eigen vragen voor het samenstellen en het substantieel wijzigen van machines

Programma

09.30 Introductie spreker en cursisten
Algemene inleiding wetgeving
Hoe zat het ook alweer?
11.00 Pauze
Substantiële wijziging van een machine
Wat is een substantiële wijziging?
Praktijkvoorbeelden (ook die van uzelf!)
12.30 Lunch
Samenstellen van machines
Wanneer is er sprake van een samenstel?
Praktijkvoorbeelden (ook die van uzelf!)
16.15 Vragen/Einde

Bedrijfstraining: CE-markering en machineveiligheid: pure (juridische) noodzaak?

&nbps;

Docenten

Machael Gerrits

Machael Gerrits

Michael Gerrits is Advocaat Intellectuele Eigendom, (Europese) productregelgeving & aansprakelijkheidsrecht bij Van Diepen en Van der Kroef advocaten. Dankzij zijn expertise is Michael (onder meer), in opdracht van de Europese Commissie, als adviseur van de regering van één van de EU-lidstaten betrokken geweest bij de implementatie van de Europese Nieuwe Aanpakrichtlijnen (de richtlijnen die voorzien in CE-markering) in de betreffende nationale wetgeving. Michael adviseert diverse Nederlandse en buitenlandse multinationals bij het implementeren van de CE-markering - en aanverwante wetgeving - in het bijzonder in relatie tot de Arbeidsomstandighedenwetgeving - binnen de (bestaande) bedrijfsprocessen. Michael treedt voorts regelmatig op als spreker bij cursussen, seminars en symposia, en schrijft daarnaast met regelmaat artikelen voor diverse uitgaven op het gebied van industriële veiligheid en intellectueel eigendom.

Vrijblijvend offerte aanvragen

Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.