NEN 5509: schrijven van gebruikershandleidingen

Gebruikershandleidingen worden steeds belangrijker en veel bedrijven zien ook het nut in van een goede gebruikshandleiding. Europese richtlijnen, Arbowetgeving en de Wet Productenaansprakelijkheid stellen eisen aan gebruikershandleidingen.

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max 20
Voor wie Medewerkers die binnen een organisatie verantwoordelijk zijn voor een gebruikershandleiding, zowel makers als beoordelaars. Bijvoorbeeld technisch schrijvers, ontwerpers, constructeurs, medewerkers technische dienst, verkoop en inkoopmedewerkers, arbo- en CE-verantwoordelijken.
Prijs € 495 excl. BTW

Voorkennis
Voor deze training gaan wij ervan uit dat u basiskennis heeft van machineveiligheid. Wanneer dit niet het geval is, raden wij u aan om in ieder geval de trainingen ‘Wet- en regelgeving machines’ en ‘Risicobeoordeling machines’ te volgen.

Gebruikershandleidingen worden steeds belangrijker en veel bedrijven zien ook het nut in van een goede gebruikshandleiding. Europese richtlijnen, Arbowetgeving en de Wet Productenaansprakelijkheid stellen eisen aan gebruikershandleidingen. In de nieuwe Machinerichtlijn zijn deze eisen nog eens aangescherpt.

De gebruikershandleiding vormt een integraal onderdeel van de levering van uw product en kent vele voordelen voor de fabrikant. Voorkomen van claims is misschien de belangrijkste, maar voor de handleidingen bij uw producten liggen de voordelen ook in de sfeer van imagoverbetering, tevreden klanten, een minder belaste servicedienst en besparing op vertaalkosten.

In deze ‘doe’- training oefent u in het opzetten en schrijven van een gebruikershandleiding voor technische producten en het schrijven van procedures/werkinstructies. Alle relevante handleidingen komen aan bod, van installatievoorschrift tot onderhoudshandleiding. De risicobeoordeling en de NEN 5509 (revisie) worden hiervoor als basis gebruikt. Na het volgen van deze training kunt u als bedrijf zelf de noodzakelijke handleidingen opstellen, zowel voor eigen medewerkers als voor klanten.

Resultaat

  • U kent de wettelijke eisen voor gebruikershandleidingen
  • U kunt volgens een stappenplan een gebruikershandleiding opstellen
  • U weet hoe u hoofdstukken en paragrafen maakt, met hun inhoud
  • U weet wat elementaire tekstsoorten binnen handleidingen z
  • U weet hoe technische instructies moeten worden geformuleerd
  • U weet u hoe u begrijpelijk en ondubbelzinnig taalgebruik hanteert
  • U kunt gebruik maken van illustraties en pictogrammen

Leergang
Deze training (Module 4) is onderdeel van de leergang
CE-markering en machineveiligheid, combinatiekorting is mogelijk.

Naar leergang CE-markering

Belangrijke norm bij deze training (Niet verplicht)

NEN 5509:2016 nl
Gebruikershandleidingen

Wilt u de norm met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

09.30 Kennismaking/Introductie
Oefeningen Technisch Schrijven
12.30 Lunch
Oefeningen Technisch Schrijven
Oefeningen Begrijpelijk Taalgebruik
16.00 Vragen/Einde

Docenten

Jack Postema

Jack Postema

Ir. Jack Postema is docent wetenschappelijk rapporteren aan de Universiteit van Wageningen. Hij is ook eigenaar van Postema Tekstadvies voor Techniek en Wetenschap. Hij geeft advies en cursussen technisch schrijven aan onder andere Landbouwkundige onderzoeksinstituten, Proefstations, Bedrijfsleven en Industrie

Paul Hoogerkamp

Paul Hoogerkamp

Paul Hoogerkamp is voorzitter van de normcommissie Machineveiligheid en betrokken bij normalisatie van machineveiligheid binnen de CEN en ISO en heeft zitting in diverse werkgroepen, onder andere met betrekking tot risicobeoordeling, gebruikersinstructies, veiligheidsafstanden en ergomonie.

Beoordelingen

Datum en locaties

Inschrijven € 495 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. Informeer naar de mogelijkheden!

  • Prijsvoordeel vanaf 4 personen
  • Voeg eigen cases toe
  • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte