NEN 5509: schrijven van gebruikers-handleidingen

Gebruikershandleidingen worden steeds belangrijker en veel bedrijven zien ook het nut in van een goede gebruikshandleiding. Europese richtlijnen, Arbowetgeving en de Wet Productenaansprakelijkheid stellen eisen aan gebruikershandleidingen.

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max 12
Voor wie Medewerkers die binnen een bedrijf verantwoordelijk zijn voor de technische documentatie, zowel makers als beoordelaars. Bijvoorbeeld managers, verkopers, inkopers, technisch schrijvers, ontwerpers/ constructeurs en CE-verantwoordelijken
Prijs € 495 excl. BTW

Waardering Hobéon SKO-VK
Aan deze training is een waardering in het onderhoudssysteem AH/VK toegekend van 1 punt. Het SKO-punt staat vermeld op het certificaat van deelname dat u na afloop van de training ontvangt.

Toelichting
Gebruikershandleidingen worden steeds belangrijker en veel bedrijven zien ook het nut in van een goede gebruikshandleiding. Europese richtlijnen, Arbowetgeving en de Wet Productenaansprakelijkheid stellen eisen aan gebruikershandleidingen.

In deze ‘doe’- training oefent u in het opzetten en schrijven van een gebruikershandleiding voor technische producten en het schrijven van procedures/werkinstructies. Alle relevante handleidingen komen aan bod, van installatievoorschrift tot onderhoudshandleiding.

De risicobeoordeling en de NEN 5509 (revisie) worden hiervoor als basis gebruikt. Na het volgen van deze training kunt u als bedrijf zelf de noodzakelijke handleidingen opstellen, zowel voor eigen medewerkers als voor klanten.

Resultaat

  • Kent u de wettelijke eisen voor gebruikershandleidingen
  • Kunt u volgens een stappenplan een gebruikershandleiding opstellen
  • Weet u hoe u hoofdstukken en paragrafen maakt, met hun inhoud
  • Weet u wat elementaire tekstsoorten binnen handleidingen z
  • Weet u hoe technische instructies moeten worden geformuleerd
  • Weet u hoe u begrijpelijk en ondubbelzinnig taalgebruik hanteert
  • Kunt u gebruik maken van illustraties en pictogrammen

Belangrijke norm bij deze training (Niet verplicht)

NEN 5509:2016 nl
Gebruikershandleidingen

Wilt u de norm met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

09.30 Kennismaking/Introductie
Theorie en oefeningen
Plaats van gebruikershandleidingen in de (technische) wereld, rol van richtlijnen en normen, de structuur van een gebruikershandleiding
12.30 Lunch
Theorie en oefeningen
Tekstsoorten in gebruikershandleidingen, formulering van instructies, begrijpelijk en ondubbelzinnig schrijven
16.00 Vragen/Einde

Docenten

Jack Postema

Jack Postema

Ir. Jack Postema is eigenaar van Postema Tekstadvies voor Techniek en Wetenschap en is docent wetenschappelijk rapporteren aan Wageningen Universiteit. Hij adviseert en geeft cursussen technische handleidingen schrijven en technisch rapporteren aan verschillende bedrijven en organisaties. Postema is mede-auteur van de NEN 5509 (Gebruikershandleidingen).

Beoordelingen

Datum en locaties

Inschrijven € 495 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. Informeer naar de mogelijkheden!

  • Prijsvoordeel vanaf 4 personen
  • Voeg eigen cases toe
  • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte