NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines

Geeft praktische invulling aan de Laagspanningsrichtlijn en Machinerichtlijn.

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 18 deelnemers
Voor wie Ontwerpers, constructeurs, monteurs, paneelbouwers, installateurs, medewerkers van technische diensten, installatieverantwoordelijken en anderen die machines ontwerpen, fabriceren, assembleren, aanpassen, samenbouwen of renoveren. Daarnaast keuringsinstanties, adviseurs, inspecteurs en arbodiensten die betrokken zijn bij risico-inventarisaties en -evaluaties en de afname (FAT en SAT) en inspectie van machines en samengestelde installaties.
Prijs € 580 excl. BTW


De klassikale training 'NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines' wijst niet alleen de weg in het stelsel van wetgeving en normen, maar gaat ook in op de technisch-inhoudelijke veranderingen die de vernieuwing van IEC 60204-1:2018 met zich meebrengt.

U bouwt, modificeert, renoveert of inspecteert machines. Bij het inrichten van de elektrische uitrusting van machines heeft u te maken met de norm NEN-EN-IEC 60204-1.
• Maar wat zijn de wettelijke eisen aan elektrische veiligheid en wat is de relatie van deze norm met andere normen?
• Hoe past u de noodzakelijke beveiligingen en bewaking toe?

Na deze training bent u in staat om een veilige elektrische uitrusting van machines in te richten. U kent de regelgeving, werkt efficiënt met de normen en weet hoe u uw keuzes moet vastleggen. Als inspecteur weet u waar u op moet letten bij het controleren van de elektrische uitrusting.

Deze training is ook mogelijk in het Engels als bedrijfstraining.

Norm bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN-EN-IEC 60204-1:2018 nl
Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen

Wilt u (NEN-EN-)IEC 60204-1 met korting aanschaffen?

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Resultaat

 • U kent de wettelijke eisen die voor de machinebouw aan elektrische veiligheid worden gesteld;
 • U kunt de relevante eisen gebruiken voor uw eigen project;
 • U kunt hoofdstroomcircuits en stuurstroomcircuits opzetten, inclusief de benodigde overstroombeveiligingen;
 • U weet welke eisen er aan de kortsluitvastheid van componenten en het railsysteem gesteld worden;
 • U kunt de aanvullende eisen die deze norm stelt aan besturingspanelen toepassen, zoals de juiste kleuren, minimale doorsnede en lengte van de bedrading, klemmenstrookindeling, paneelopbouw, vrije ruimten, montage, ‘derating’ van componenten;
 • U weet hoe u de aanvullende eisen voor power drive systems (PDS) kunt gebruiken binnen veiligheidstoepassingen;
 • U kunt beoordelen welke beperkingen en mogelijkheden STO bij drives heeft voor uw project;
 • U kunt de nieuwe eisen met betrekking tot EMC praktisch inzetten voor het besturingspaneel en de bijbehorende veld- en machinebekabeling;
 • U weet wat de uitvoeringseisen zijn voor het ontwerp en toepassen van veiligheidsbesturing, zoals redundantie, diversiteit, en het voorkomen van stuurstroom- en hoofdstoomfouten;
 • U weet hoe u de veiligheidsbesturingen, -systemen en -voorzieningen van uw machines kunt testen en beproeven (inspectie);
 • U kent de gewijzigde voorschriften voor de technische documentatie.

Programma

9:30 Ochtend
Welkom en kennismaking
Samenhang met richtlijnen
Werken met de norm
Elektrische veiligheid
Voeding
Schakelen en scheiden
Overstroom- en andere type beveiligingen
Potentiaalvereffening
Schakelmaterieel
Elektrische leidingen
Installatiemethoden
Elektromotoren
Accessoires en verlichting
12:30 Lunch
13:15 Middag
Stuurstroomketens
Besturingsfuncties
Fouten, redundantie en diversiteit
Veiligheidsbesturingen
NEN-EN 954-1
Noodstopvoorzieningen
Hekbewaking en lichtschermen
Introductie NEN-EN-ISO 13849
Introductie NEN-EN-IEC 62061
Bedieningsinterface
Elektronische uitrusting
Markeringen
Technische documentatie
Beproevingen
16:30 Eind

Docenten

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed is lid van de Technische Commissie NEN 1010, NEC 623, de Werkgroep NEN 1010 medische ruimten, NEC 31 en NEC 17B. Verder is hij bestuurslid bij Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek) en voorzitter van NEC 44.

Henrie Verwey

Henrie Verwey

Henrie Verwey heeft na zijn HTS-opleiding Industriële Automatisering diverse jaren als project engineer en projectleider gewerkt. Hij heeft in diverse branches (machinebouw, food, chemie en logistiek) productieprocessen geautomatiseerd. De laatste 20 jaar heeft hij zich bezig gehouden met industriële veiligheid en dan met name de specialismen machineveiligheid, elektrische veiligheid (o.a. EN-IEC 60204-1) en functionele veiligheid (PL en SIL). Henrie is lid van een aantal normcommissies en kennisplatforms binnen NEN.

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.