PED en NEN-EN 13445-1

Samenhang tussen de Richtlijn Drukapparatuur en NEN-EN 13445-1

Inhoud

Duur Een halvedag van 12.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max 20
Voor wie De trainingsmodule NEN-EN 13445-1 is nuttig voor mechanical engineers die ontwerpen maken voor drukapparatuur of ontwerpbeoordelingen doen (onder meer in het kader van één van de kwaliteitssysteemmodules van de Richtlijn Drukapparatuur). Daarnaast is de training nuttig voor bedrijfsleiders van bedrijven die drukapparatuur vervaardigen, inspecteurs, auditors op het gebied van drukapparatuur, maar ook voor ieder ander die NEN-EN 13445 wil of moet gaan gebruiken. U bent bijvoorbeeld werkzaam bij een ingenieursbureau, keuringsinstelling, adviesbureau, de overheid (als vergunningverlener), in de industrie (als gebruiker), bij een producent/fabrikant/toeleverancier van drukapparatuur of een onderzoeksinstantie zoals een technische universiteit.
Prijs € 385 excl. BTW

Als u werkt met drukapparatuur heeft u te maken met de Richtlijn Drukapparatuur (Pressure Equipment Directive of PED). Deze beschrijft essentiële veiligheidseisen en uitgangspunten voor de fabrikant bij het ontwerpen en fabriceren van drukapparatuur. De eisen zijn globaal van opzet en worden in Europese normen verder uitgewerkt in NEN-EN 13445-1 tot en met 7.

Deze norm is de beste manier om een ‘vermoeden van overeenstemming’ met de essentiële eisen van de PED te verkrijgen en daarmee CE-markering te mogen aanbrengen.

Na het volgen van deze training weet u welke algemene veiligheidseisen in de PED zijn vastgelegd. Daarnaast kent u de opbouw van de NEN-EN 13445-reeks en de algemene eisen uit deel 1.

Resultaat

  • U kent de algemene veiligheidseisen die in de richtlijn Drukapparatuur (PED) zijn vastgelegd
  • U weet wat de relatie is tussen de PED en (geharmoniseerde) Europese normen
  • U kent de samenhang tussen geharmoniseerde normen en CE-markering
  • U weet hoe de NEN-EN 13445-reeks is opgebouwd en wat het toepassingsgebied is
  • U kent de algemene eisen en definities beschreven in NEN-EN 13445-1

Belangrijke norm bij deze training (Niet verplicht)

NEN-EN 13445-1:2016 en
Niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten - Deel 1: Algemeen (Uitgave 3:2016

Wilt u de norm met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

13.00 Introductie
13.15 PED in Europa, de basis voor EN 13445
Koffiepauze
15.00 Samenhang EU normen
15.30 Opbouw en definities NEN-EN 13445
16.00 Behandeling vragen
16.15 Evaluatie en afsluiting

Docenten

Chris van den Berg

Chris van den Berg

Chris van den Berg was lid van de normcommissie Drukapparatuur. Hij is werkzaam bij een van de partijen die de controlerende instanties vertegenwoordigt in de normcommissie Drukapparatuur. Zijn expertisegebied is constructie en inspectie van drukapparatuur.

Datum en locaties

Inschrijven € 385 excl. BTW p.p.