Risicobeoordeling machines

Risicobeoordeling in het praktijk uitgelegd!

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie Deze training is nuttig voor fabrikanten, ontwerpers, importeurs, inkopers en systeemintegrators van nieuwe en bestaande machines. En voor werkgevers die machines aan werknemers ter beschikking stellen. Ook is de training geschikt voor veiligheidsdeskundigen en medewerkers van technische diensten van productiebedrijven die verantwoordelijk zijn voor het veilig en betrouwbaar functioneren van machines.
Prijs € 580 excl. BTW

Voorkennis
Heeft u nog geen of onvoldoende basiskennis van de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn, dan raden wij u aan eerst de module Wet- en regelgeving machines te volgen.

U ontwerpt of bouwt machines of stelt als werkgever machines ter beschikking aan werknemers. Na het volgen van de training weet u hoe u de veiligheid van uw afnemers en werknemers waarborgt. U weet welke eisen gesteld worden aan machines, hoe u risico’s omschrijft en welke methodes u kunt gebruiken om risico’s te beoordelen.

In de training werken we veel met praktijkcases.

De Machinerichtlijn omschrijft de maximale veiligheidseisen van machines en is vooral van toepassing bij het bouwen van machines. De Arbeidsmiddelenrichtlijn is voor machines die al in gebruik zijn en omschrijft de minimale veiligheidsvoorschriften voor het werken met deze machines.

Beide Europese richtlijnen verplichten u een risicobeoordeling uit te voeren, ook als u niet-voltooide machines aflevert. De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen eisen dat u de regelgeving voor risicobeoordeling en risicoreductie toepast.

Als u machines ombouwt of samenbouwt, dan neemt u de rol van de fabrikant over en ligt de aansprakelijkheid van de machines bij u. U moet kunnen aantonen dat u aan de gestelde eisen voldoet en zelf de CE-markering kunt aanbrengen.

Waardering Hobéon SKO-VK
Aan deze training is een waardering in het onderhoudssysteem AH/VK toegekend van 1 punt. Het SKO-punt staat vermeld op het certificaat van deelname dat u na afloop van de training ontvangt.

Resultaat

  • U kent de eisen die vanuit de Machinerichtlijn en Arbeidsmiddelenrichtlijn gesteld worden aan de risicobeoordeling
  • U kent de inhoud van de normen NEN-EN-ISO 12100 & NPR-ISO/TR 14121-2
  • U kunt normen toepassen bij het opstellen van een risicobeoordeling
  • U kunt de grenzen van uw machines bepalen
  • U kunt de gevaren van uw machines bepalen
  • U kunt het risiconiveau van uw machines bepalen
  • U kunt een risico-evaluatie uitvoeren
  • U weet de juiste risicoreductiemaatregelen te kiezen
  • U weet hoe u de risicobeoordeling in het Technisch Dossier documenteert

Leergang
Deze training (Module 2) is onderdeel van de leergang
CE-markering en machineveiligheid, combinatiekorting is mogelijk.

Naar leergang CE-markering

Belangrijke normen bij deze training (Niet verplicht)

NEN-EN-ISO 12100:2010 nl
ISO 12100 specificeert de definities van risicobeoordeling en risicobeperking om ontwerpers te helpen bij het bereiken van deze doelstelling. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op kennis en ervaring van het ontwerp, gebruik, incidenten, ongevallen en risico's geassocieerd met machines

NPR-ISO/TR 14121-2:2012 en

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de normen wilt bestellen.

Programma

09.30 Startcase: benoemen gevaren en bepalen risiconiveau
09.45 Wettelijke eisen en normen voor risicobeoordeling
Uitleg strategie en proces risicobeoordeling en -reductie
11.00 Pauze
11.15 Bepalen grenzen van de machine
Bepalen gevaren van de machine
12.30 Lunch
13.15 Bepalen van het risiconiveau van gevaren
Uitvoeren van de risico-evaluatie
15.00 Pauze
15.15 Keuze van de juiste risicoreductie maatregelen
Documenteren risicobeoordeling in Technisch Dossier / logboek
16.15 Afsluiting en vragen

Docenten

Nick de With

Nick de With

Nick de With is lid van een aantal normcommissies. Hij heeft een publicatie (handboek) uitgebracht met betrekking tot machineveiligheid. Hij is ook certified (TUV) Functional Safety Engineer.

Henrie Verwey

Henrie Verwey

Henrie Verwey heeft na zijn HTS-opleiding Industriële Automatisering diverse jaren als project engineer en projectleider gewerkt. Hij heeft in diverse branches (machinebouw, food, chemie en logistiek) productieprocessen geautomatiseerd. De laatste 20 jaar heeft hij zich bezig gehouden met industriële veiligheid en dan met name de specialismen machineveiligheid, elektrische veiligheid (o.a. EN-IEC 60204-1) en functionele veiligheid (PL en SIL). Henrie is lid van een aantal normcommissies en kennisplatforms binnen NEN.

Bert Severijnen

Bert Severijnen

Bert Severijnen, CMSE®, is werkzaam bij TCPM Advies als adviseur machineveiligheid. Na diverse functies vanaf monteur tot o.a. engineering manager, ontdekte hij dat zijn werkelijke passie bij arbeids- en machineveiligheid ligt. Als adviseur werkt Bert voor bedrijven in diverse sectoren waaronder Food en Bouw.

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.