Risicobeoordeling machines

Risicobeoordeling in het praktijk

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie Deze training is nuttig voor fabrikanten, ontwerpers, importeurs, inkopers en systeemintegrators van nieuwe en bestaande machines. En voor werkgevers die machines aan werknemers ter beschikking stellen. Ook is de training geschikt voor veiligheidsdeskundigen en medewerkers van technische diensten van productiebedrijven die verantwoordelijk zijn voor het veilig en betrouwbaar functioneren van machines.
Prijs € 495 excl. BTW

Voorkennis
Heeft u nog geen of onvoldoende basiskennis van de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn, dan raden wij u aan eerst de module Wet- en regelgeving machines te volgen.

U ontwerpt of bouwt machines of stelt als werkgever machines ter beschikking aan werknemers. Na het volgen van de training weet u hoe u de veiligheid van uw afnemers en werknemers waarborgt. U weet welke eisen gesteld worden aan machines, hoe u risico’s omschrijft en welke methodes u kunt gebruiken om risico’s te beoordelen.

In de training werken we veel met praktijkcases.

De Machinerichtlijn omschrijft de maximale veiligheidseisen van machines en is vooral van toepassing bij het bouwen van machines. De Arbeidsmiddelenrichtlijn is voor machines die al in gebruik zijn en omschrijft de minimale veiligheidsvoorschriften voor het werken met deze machines.

Beide Europese richtlijnen verplichten u een risicobeoordeling uit te voeren, ook als u niet-voltooide machines aflevert. De Arbeidsinspectie, verzekeringsmaatschappijen en de norm ISO 9001 eisen dat u de regelgeving voor risicobeoordeling en risicoreductie toepast.

Als u machines ombouwt of samenbouwt, dan neemt u de rol van de fabrikant over en ligt de aansprakelijkheid van de machines bij u. U moet kunnen aantonen dat u aan de gestelde eisen voldoet en zelf de CE-markering aanbrengen.

Waardering Hobéon SKO-VK
Om te kunnen werken met methodes om aan de Europese richtlijnen te voldoen, te weten hoe u een risicobeoordeling uitvoert, en de procedures te kennen voor het aanbrengen van de CE-markering, organiseren we vanaf 2013 de praktijkgerichte leergang Machineveiligheid en CE-markering.

Resultaat

 • U kent de eisen die vanuit de Machinerichtlijn en Arbeidsmiddelenrichtlijn gesteld worden aan de risicobeoordeling
 • U kent de inhoud van de normen NEN-EN-ISO 12100 & NPR-ISO/TR 14121-2
 • U kunt normen toepassen bij het opstellen van een risicobeoordeling
 • U kunt de grenzen van uw machines bepalen
 • U kunt de gevaren van uw machines bepalen
 • U kunt het risiconiveau van uw machines bepalen
 • U kunt een risico-evaluatie uitvoeren
 • U weet de juiste risicoreductiemaatregelen te kiezen
 • U weet hoe u de risicobeoordeling in het Technisch Dossier documenteert

Leergang
Deze training (Module 2) is onderdeel van de leergang
CE-markering en machineveiligheid, combinatiekorting is mogelijk.

Naar leergang CE-markering

Belangrijke normen bij deze training (Niet verplicht)

NEN-EN-ISO 12100:2010 nl
Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen

NPR-ISO/TR 14121-2:2012 en
Veiligheid van machines - Risicobeoordeling - Deel 2: Praktische gids en voorbeelden van methoden

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de normen wilt bestellen.

Programma

09.30 Startcase: benoemen gevaren en bepalen risiconiveau
09.45 Wettelijke eisen en normen voor risicobeoordeling
Uitleg strategie en proces risicobeoordeling en -reductie
11.00 Pauze
11.15 Bepalen grenzen van de machine
Bepalen gevaren van de machine
12.30 Lunch
13.15 Bepalen van het risiconiveau van gevaren
Uitvoeren van de risico-evaluatie
15.00 Pauze
15.15 Keuze van de juiste risicoreductie maatregelen
Documenteren risicobeoordeling in Technisch Dossier / logboek
16.15 Afsluiting en vragen

Docenten

Nick de With

Nick de With

Nick de With is lid van een aantal normcommissies. Hij heeft een publicatie (handboek) uitgebracht met betrekking tot machineveiligheid. Hij is ook certified (TUV) Functional Safety Engineer.

Henrie Verwey

Henrie Verwey

Henrie Verwey heeft diverse jaren als project engineer en projectleider gewerkt. Hij is ook 12 jaar werkzaam geweest bij een bekende leverancier van veiligheidscomponenten en -besturingen. Hij is ook actief in diverse normcommissies geweest.

Bert Severijnen

Bert Severijnen

Bert Severijnen, CMSE®, is werkzaam bij TCPM Advies als adviseur machineveiligheid. Na diverse functies vanaf monteur tot o.a. engineering manager, ontdekte hij dat zijn werkelijke passie bij arbeids- en machineveiligheid ligt. Als adviseur werkt Bert voor bedrijven in diverse sectoren waaronder Food en Bouw.

Beoordelingen

Datum en locaties

Inschrijven € 495 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. Informeer naar de mogelijkheden!

 • Prijsvoordeel vanaf 4 personen
 • Voeg eigen cases toe
 • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte