Schrijven van gebruikershandleidingen

Gebruikershandleidingen worden steeds belangrijker en veel bedrijven zien ook het nut in van een goede gebruikshandleiding. Europese richtlijnen, Arbowetgeving en de Wet Productenaansprakelijkheid stellen eisen aan gebruikershandleidingen.

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 12 deelnemers
Voor wie Medewerkers die binnen een bedrijf verantwoordelijk zijn voor de technische documentatie, zowel makers als beoordelaars. Bijvoorbeeld managers, verkopers, inkopers, technisch schrijvers, ontwerpers/ constructeurs en CE-verantwoordelijken
Prijs € 580 excl. BTW


Waardering Hobéon SKO-VK
Aan deze training is een waardering in het onderhoudssysteem AH/VK toegekend van 1 punt. Het SKO-punt staat vermeld op het certificaat van deelname dat u na afloop van de training ontvangt.

Toelichting
Gebruikershandleidingen worden steeds belangrijker en veel bedrijven zien ook het nut in van een goede gebruikshandleiding. Europese richtlijnen, Arbowetgeving en de Wet Productenaansprakelijkheid stellen eisen aan gebruikershandleidingen.

In deze ‘doe’- training oefent u in het opzetten en schrijven van een gebruikershandleiding voor technische producten en het schrijven van procedures/werkinstructies. Alle relevante handleidingen komen aan bod, van installatievoorschrift tot onderhoudshandleiding.

Na het volgen van deze training kunt u als bedrijf zelf de noodzakelijke handleidingen opstellen, zowel voor eigen medewerkers als voor klanten.

Resultaat

Resultaat

  • U kent de wettelijke eisen voor gebruikershandleidingen;
  • U kunt volgens een stappenplan een gebruikershandleiding opstellen;
  • U weet hoe u hoofdstukken en paragrafen maakt, met hun inhoud;
  • U weet wat elementaire tekstsoorten binnen handleidingen;
  • U weet hoe technische instructies moeten worden geformuleerd;
  • U weet hoe u begrijpelijk en ondubbelzinnig taalgebruik hanteert;
  • U kunt gebruik maken van illustraties en pictogrammen.

Belangrijke normen bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN 5509:2016 nl
Gebruikershandleidingen

NEN-EN-ISO 20607:2019 en
Machine Veiligheid - Instructie handboek - Algemene regels voor het opstellen

Wilt u de norm(en) met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm(en). Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Verdiepingsmogelijkheid
De training kan worden aangevuld met een individuele behandeling van de eigen praktijksituatie met de docent. Tijdens dat dagdeel bespreek de docent met de cursist en eventueel zijn manager diepgaand de handleidingen van het desbetreffende bedrijf. Prijs € 300,--

Tijdens de training bent u in de gelegenheid om aan de docent uw interesse in deze verdiepingstraining aan te geven.

Programma

09.30 Kennismaking/Introductie
Theorie en oefeningen
Plaats van gebruikershandleidingen in de (technische) wereld, rol van richtlijnen en normen, de structuur van een gebruikershandleiding
12.30 Lunch
Theorie en oefeningen
Tekstsoorten in gebruikershandleidingen, formulering van instructies, begrijpelijk en ondubbelzinnig schrijven
16.00 Vragen/Einde

Docent

Jack Postema

Jack Postema

Ir. Jack Postema is eigenaar van Postema Tekstadvies voor Techniek en Wetenschap en was docent wetenschappelijk rapporteren aan Wageningen Universiteit. Hij adviseert en geeft cursussen technische handleidingen schrijven en technisch rapporteren aan verschillende bedrijven en organisaties. Postema is mede-auteur van de NEN 5509 (Gebruikershandleidingen).

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Offerte