Technische Documentatie

Verplicht om aan de eisen van de Europese richtlijnen en verordeningen te voldoen

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max 12
Voor wie Medewerkers die binnen een bedrijf verantwoordelijk zijn voor de technische documentatie, zowel makers als beoordelaars. Bijvoorbeeld managers, verkopers, inkopers, technisch schrijvers, ontwerpers/ constructeurs en CE-verantwoordelijken.
Prijs € 580 excl. BTW

Voorkennis
We gaan er dan ook van uit dat u voldoende voorkennis heeft van richtlijnen en normen. Wanneer dit niet het geval is, adviseren wij altijd de leergang CE-markeren machineveiligheid te volgen.

Waardering Hobéon SKO-VK
Aan deze training is een waardering in het onderhoudssysteem AH/VK toegekend van 1 punt. Het SKO-punt staat vermeld op het certificaat van deelname dat u na afloop van de training ontvangt.

Inhoud
Om te voldoen aan de eisen van de Europese richtlijnen en verordeningen, moeten bedrijven documentatie maken. Deze technische documentatie wordt vaak gezien als onaangenaam bureaucratisch werk, dat de technicus eerst laat liggen, om er dan pas op het laatst aan te beginnen. Het móet immers gemaakt worden. De verklaringen van overeenstemming, de gebruikershandleiding, het technisch dossier en ook nog werkinstructies voor het eigen machinepark behoren tot deze verplichte technische documentatie.

Deze verplichting kan echter ook een voordeel zijn. Zo heeft een bedrijf met goede documentatie een veel betere positie in geval van claims en andere juridische kwesties. Maar er zijn meer voordelen. Voor de externe gebruikershandleiding liggen die in de sfeer van imagoverbetering, tevreden klanten, een minder belaste servicedienst, besparing op vertaalkosten en dergelijke. Bijkomende voordelen van het opzetten van een technisch (constructie)dossier van meet af aan zijn o.a. een beter gestructureerd ontwerpproces, snellere overdracht en beschikbaarheid van informatie, beter inwerken van nieuwe medewerkers en veiligere machines.

In deze training maakt u kennis met de verschillende vormen van verplichte technische documentatie in het kader van de Europese richtlijnen, hun achtergrond en hun nut. En natuurlijk: hoe het te maken en beoordelen. Tijdens de training hebben we alle tijd nodig om u de gewenste informatie op een praktische en interactieve manier over te brengen.

Resultaat

  • Weet u welke soorten technische documentatie verplicht zijn vanuit de eisen van richtlijnen
  • Heeft u inzicht gekregen in achtergrond en nut van de verschillende soorten technische documentatie
  • Weet u welke wettelijke eisen er worden gesteld aan deze technische documentatie
  • Kunt u verklaringen van overeenstemming maken en beoordelen
  • Heeft u inzicht gekregen in de systematiek om een technisch (constructie)dossier op te zetten
  • Heeft u handvatten gekregen om structuren te maken voor technische teksten
  • Kunt u de documentatie van uw toeleveranciers beter beoordelen

Programma

09.30 Kennismaking/introductie
Kader en context: korte introductie over regelgeving en normen
Uitwerking van de technische documentatie eisen voor de klant en voor de fabrikant
12.30 Lunch
Schrijven van gebruikershandleidingen (NEN5509)
16.00 Vragen/Einde

Docenten

Jack Postema

Jack Postema

Ir. Jack Postema is eigenaar van Postema Tekstadvies voor Techniek en Wetenschap en was docent wetenschappelijk rapporteren aan Wageningen Universiteit. Hij adviseert en geeft cursussen technische handleidingen schrijven en technisch rapporteren aan verschillende bedrijven en organisaties. Postema is mede-auteur van de NEN 5509 (Gebruikershandleidingen).

Paul Hoogerkamp

Paul Hoogerkamp

Paul Hoogerkamp is voorzitter van de normcommissie Machineveiligheid en betrokken bij normalisatie van machineveiligheid binnen de CEN en ISO en heeft zitting in diverse werkgroepen, onder andere met betrekking tot risicobeoordeling, gebruikersinstructies, veiligheidsafstanden en ergomonie.

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Offerte