Wet- en regelgeving machines

Samenhang tussen de Europese richtlijnen, Nederlandse wetten en Europese en nationale normen. Leer de verschillen tussen de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn.

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie Deze (basis)training is nuttig voor iedereen die nog weinig tot geen kennis heeft van de wet- en regelgeving rondom machineveiligheid. Bijvoorbeeld fabrikanten, ontwerpers, importeurs, inkopers, en systeemintegrators van nieuwe en bestaande machines.
Prijs € 580 excl. BTW


Blended training
De training 'Wet- en Regelgeving machines' is een blended training. Dat betekent dat de klassikale training wordt gecombineerd met een online training. Via de online training krijgt u alle nodige achtergrondinformatie waarmee u tijdens de klassikale dag verder kunt. De online training is de voorbereiding op de klassikale training.

Waardering Hobéon SKO-VK
Aan deze training is een waardering in het onderhoudssysteem AH/VK toegekend van 1 punt. Het SKO-punt staat vermeld op het certificaat van deelname dat u na afloop van de training ontvangt.

Toelichting
Als u te maken heeft met de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn, kunt u na het volgen van deze introductietraining werken met methodes om aan de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn te voldoen. U weet wat de verschillen zijn tussen de twee richtlijnen en hoe u normen vindt die voor uw machine(s) van toepassing zijn. Met behulp van een Europees stappenplan weet u hoe u tot de CE-markering kunt komen.

Resultaat

  • U kent de samenhang tussen de Europese richtlijnen, Nederlandse wetten en Europese en nationale normen
  • U weet de toepasselijke productregelgeving te vinden en kunt u zelfstandig controleren of u met deze regelgeving te maken heeft
  • U weet welke eisen de Arbeidsmiddelenrichtlijn aan bestaande machines stelt
  • U kent het Europese stappenplan om een bestaande machine te laten voldoen aan de Arbeidsmiddelenrichtlijn
  • U weet wat de consequenties zijn van het niet voldoen aan de Arbo-eisen
  • U weet wanneer aanpassingen aan een bestaande machine wel of niet een CE-markering krijgen
  • U weet welke eisen de Machinerichtlijn aan nieuwe machines stelt
  • U kent het Europese stappenplan om voor nieuwe machines tot een CE-markering te komen
  • U weet wat de consequenties zijn van het niet voldoen aan de CE-markeringseisen
  • U weet hoe u de A-, B-, C-normen vindt die voor uw machine(s) van toepassing zijn

Leergang
Deze training (Module 1) is onderdeel van de leergang
CE-markering en machineveiligheid, combinatiekorting is mogelijk.

Naar leergang CE-markering

Belangrijke norm bij deze training (Niet verplicht)

NEN-EN-ISO 12100:2010 nl
ISO 12100 specificeert de definities van risicobeoordeling en risicobeperking om ontwerpers te helpen bij het bereiken van deze doelstelling. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op kennis en ervaring van het ontwerp, gebruik, incidenten, ongevallen en risico's geassocieerd met machines

Wilt u de norm met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

09.30 Startcase: controleren EG-VVO IIA / IIB
10.00 Introductie
Overzicht Product- en Sociale EU-Richtlijnen met NL/BE wetgeving
Wettelijke eisen Machinerichtlijn en Arbeidsmiddelenrichtlijn
Normen piramide (A/B/C-normen) en nut en noodzaak normen
12.30 Lunch
13.15 Arbeidsmiddelenrichtlijn
Wettelijke eisen bestaande machines
Beleidsregels en Arbocatalogi
Tienstappenplan bestaande machines
Handhavingsmogelijkheden Arbeidsinspectie
Case: onderzoek gewijzigde machine wel/geen CE moet krijgen
15.00 Pauze
15.15 Machinerichtlijn
Verdiepende uitleg definitief machines
Stappenplan nieuwe machines
Consequenties niet voldoen aan CE-eisen
Case: beoordelen welke EU-richtlijn van toepassing is
16.15 Vragen en einde

Docenten

Paul Hoogerkamp

Paul Hoogerkamp

Paul Hoogerkamp is voorzitter van de normcommissie Machineveiligheid en betrokken bij normalisatie van machineveiligheid binnen de CEN en ISO en heeft zitting in diverse werkgroepen, onder andere met betrekking tot risicobeoordeling, gebruikersinstructies, veiligheidsafstanden en ergomonie.

Henrie Verwey

Henrie Verwey

Henrie Verwey heeft na zijn HTS-opleiding Industriële Automatisering diverse jaren als project engineer en projectleider gewerkt. Hij heeft in diverse branches (machinebouw, food, chemie en logistiek) productieprocessen geautomatiseerd. De laatste 20 jaar heeft hij zich bezig gehouden met industriële veiligheid en dan met name de specialismen machineveiligheid, elektrische veiligheid (o.a. EN-IEC 60204-1) en functionele veiligheid (PL en SIL). Henrie is lid van een aantal normcommissies en kennisplatforms binnen NEN.

Nick de With

Nick de With

Nick de With is lid van een aantal normcommissies. Hij heeft een publicatie (handboek) uitgebracht met betrekking tot machineveiligheid. Hij is ook certified (TUV) Functional Safety Engineer.

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.

E-learning

Liever in eigen tempo leren?
Gan dan voor onze e-learning. Een e-learning wordt afgelsoten met een online examen.

Meer info