Zelf CE-markeren

Na afloop weet u aan welke wettelijke eisen een nieuwe, omgebouwde of samengebouwde machine moet voldoen en kunt u zelf aan de hand van een Europees stappenplan de CE-markering aanbrengen.

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 12
Voor wie Deze training is nuttig voor fabrikanten, ontwerpers, importeurs, inkopers en systeemintegrators van nieuwe en bestaande machines. En voor werkgevers die machines aan werknemers ter beschikking stellen. Ook is de training geschikt voor veiligheidsdeskundigen en medewerkers van technische diensten van productiebedrijven die verantwoordelijk zijn voor het veilig en betrouwbaar functioneren van machines.
Prijs € 580 excl. BTW


Voorkennis
Tijdens de training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines hebben we alle tijd nodig om u de gewenste informatie op een praktische en interactieve manier over te brengen. We gaan er dan ook vanuit dat u voldoende voorkennis heeft van de materie die in de eerste module Wet- en regelgeving machines en tweede module Risicobeoordeling machines is behandeld. Wanneer dit niet het geval is, raden we u ten zeerste aan om eerst de modules 1 en 2 te volgen.

Als u machines ombouwt of samenbouwt, dan neemt u de rol van fabrikant aan en ligt de aansprakelijkheid van de machines bij u. U moet kunnen aantonen dat u aan de gestelde eisen voldoet en zelf de CE-markering aanbrengen.

Na afloop weet u aan de hand van de cases aan welke eisen een nieuwe, omgebouwde of samengebouwde machine moet voldoen. Ook kunt u aan de hand van een Europees zes-stappenplan de CE-markering aanbrengen.

De Machinerichtlijn omschrijft de maximale veiligheidseisen van machines en is vooral van toepassing bij het bouwen van machines. De Arbeidsmiddelenrichtlijn is voor machines die al in gebruik zijn en omschrijft de minimale veiligheidsvoorschriften voor het werken met deze machines.

Beide Europese richtlijnen verplichten u een risicobeoordeling uit te voeren, ook als u niet-voltooide machines aflevert. De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen eisen dat u de regelgeving voor risicobeoordeling en risicoreductie toepast.

Waardering Hobéon SKO-VK
Aan deze training is een waardering in het onderhoudssysteem AH/VK toegekend van 1 punt. Het SKO-punt staat vermeld op het certificaat van deelname dat u na afloop van de training ontvangt.

Resultaat

  • U kent het Europeses stappenplan om voor machines tot een CE-markering te komen
  • U kunt bepalen welke EU-richtlijnen voor uw machines gelden
  • U kunt bepalen aan welke fundamentele eisen uw machines moeten voldoen
  • U kunt bepalen aan welke A-, B-, en C-normen uw machines moeten voldoen
  • U weet hoe u alle fundamentele eisen voor uw machines kunt beoordelen
  • U weet hoe u een risicoanalyse voor uw machine uitvoert
  • U weet hoe u risico’s met oplossingen in de C-norm reduceert
  • U kunt de risicoreductiestrategie en de gekozen oplossingen vastleggen in het Technisch Dossier
  • U weet hoe u een gebruiksaanwijzing opstelt volgens de Machinerichtijn

Leergang
Deze training (Module 3) is onderdeel van de leergang
CE-markering en machineveiligheid, combinatiekorting is mogelijk

Naar leergang CE-markering

Belangrijke normen bij deze training (Niet verplicht)

NEN-EN-ISO 12100:2010 nl
ISO 12100 specificeert de definities van risicobeoordeling en risicobeperking om ontwerpers te helpen bij het bereiken van deze doelstelling. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op kennis en ervaring van het ontwerp, gebruik, incidenten, ongevallen en risico's geassocieerd met machines

NPR-ISO/TR 14121-2:2012 en

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de normen wilt bestellen.

Programma

09.30 Startcase CE-markering op samenstel machines
09.45 EU-richtlijnen en EN-normen in relatie tot bestaande en nieuwe machines
Bespreking stappenplan Machinerichtlijn
Wettelijke eisen Machinerichtlijn
Welke EU-richtlijnen zijn van toepassing
11.00 Pauze
11.15 Aan welke fundamentele eisen moet machine voldoen
Aan welke C-normen moet machine voldoen
Aan welke A- en B-normen moet machine voldoen
12.30 Lunch
13.15 Beoordelen fundamentele eisen en bedenken risicoreductiestrategie
Uitvoeren risico-analyse op machine
Risicoreductie met oplossingen in de C-norm
Vastleggen risicoreductiestrategie en gekozen oplossingen in Technisch Dossier
14.45 Pauze
15.00 Opstellen gebruikershandleiding machines
Opstellen EG-verklaring van overeenstemming en maken machineplaatje
Slim inkopen machines
16.15 Vragen en aflsuiting

Docenten

Nick de With

Nick de With

Nick de With is lid van een aantal normcommissies. Hij heeft een publicatie (handboek) uitgebracht met betrekking tot machineveiligheid. Hij is ook certified (TUV) Functional Safety Engineer.

Henrie Verwey

Henrie Verwey

Henrie Verwey heeft na zijn HTS-opleiding Industriële Automatisering diverse jaren als project engineer en projectleider gewerkt. Hij heeft in diverse branches (machinebouw, food, chemie en logistiek) productieprocessen geautomatiseerd. De laatste 20 jaar heeft hij zich bezig gehouden met industriële veiligheid en dan met name de specialismen machineveiligheid, elektrische veiligheid (o.a. EN-IEC 60204-1) en functionele veiligheid (PL en SIL). Henrie is lid van een aantal normcommissies en kennisplatforms binnen NEN.

Bert Severijnen

Bert Severijnen

Bert Severijnen, CMSE®, is werkzaam bij TCPM Advies als adviseur machineveiligheid. Na diverse functies vanaf monteur tot o.a. engineering manager, ontdekte hij dat zijn werkelijke passie bij arbeids- en machineveiligheid ligt. Als adviseur werkt Bert voor bedrijven in diverse sectoren waaronder Food en Bouw.

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.