E-learning ATEX

'Veilig werken in een omgeving met explosiegevaar'

Wilt u leren werken volgens de juiste normen en daar morgen al mee beginnen? Met NEN e-learning krijgt u een persoonlijke online leeromgeving welke overal en altijd beschikbaar is.

Voordelen

 • Besparing reistijd en -kosten
 • Kwaliteit met modulair opbouw
 • Monitor real time
 • Technische integratie mogelijk
 • Schaalbaar en flexibel

Algemene gegevens

• Duur : 3 uur
• Introductie ATEX module
• Investering: € 200,00 (excl. btw) per persoon
• Certificaat : Bij positief resultaat eindtoets
• Aan deze e-learning is een waardering in het onderhoudssysteem VK toegekend van 0,5 punt.

Nu inschrijven

Afstemming op uw situatie
Via een eenvoudige inlogprocedure, krijgt u toegang tot uw persoonlijke online leeromgeving, benaderbaar via pc, tablet of smartphone.

Voor een optimaal leerrendement kunt u ervoor kiezen om deze e-learning te combineren met een of meerdere klassikale trainingen (blended learning). Mocht u meerdere medewerkers binnen uw bedrijf willen trainen, dan zetten we samen met u een leerplan op dat het beste past bij uw leerdoelen. Neem gerust contact met ons op, we adviseren u graag!

Gevarieerde oefenmodules
Onze e-learnings houden rekening met verschillende leerstijlen door een variatie aan werkvormen. Via filmpjes, animaties, foto’s, schema’s en overzichten leiden we u door de training. Met tussentijdse opdrachten en vragen toetsen we of u de leerstof heeft begrepen.

Bovendien kunt u de leerstof zo vaak bekijken als u wilt. Zo bent u maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learningmodule wordt afgesloten. Bij een voldoende, krijgt u van ons een certificaat.

Toelichting

Onvoldoende kennis van de ATEX-richtlijnen kan leiden tot gevaarlijke situaties en explosies. U en de organisatie waarbinnen u werkt, kunnen op verschillende manieren voordeel hebben van deze ATEX e-learning:

• U bent u ervan bewust dat explosiegevaar in praktisch elke bedrijfstak voorkomt;
• U beschikt over de benodigde basiskennis over het ontstaan van explosiegevaar;
• U weet welke technische maatregelen en procedures explosiegevaar wegnemen.

Wie een explosiegevaarlijk gebied wil betreden, moet op de hoogte zijn van de gevaren die hierbij komen kijken. De inhoud van deze e-learning is gericht op het overdragen van de basiskennis die nodig is om ATEX in de praktijk te kunnen gebruiken. In de IECEx 05 module 000 wordt een aantal eisen aan het kennisniveau voor het betreden van explosiegevaarlijke gebieden. Deze e-learning is gebaseerd op deze eisen.

Daarnaast kunt u, als u ook over de nodige competenties beschikt, na het volgen van deze e-learning door uw werkgever benoemd worden om ruimten met explosiegevaar te betreden.

Voor wie?
Deze e-learning is nuttig voor iedereen die werkt of gaat werken in een omgeving met explosiegevaar. De e-learning is zeer nuttig voor operators en installateurs.

Certificaat
De e-learning wordt afgesloten met een toets. U kunt de toets maximaal twee keer maken en krijgt feedback op de fout beantwoorde vragen. De toets bestaat uit 15 multiple choice vragen. Bij 10 of meer goede antwoorden bent u geslaagd en heeft u voldoende kennis over de onderwerpen die in de e-learning zijn behandeld

U ontvangt alleen een certificaat als u bent geslaagd voor de toets.

Resultaat

 • Begrijpt u hoe een explosie kan ontstaan
 • Begrijpt u de veiligheidsprocedures
 • Beschikt u over het basisbegrip, de kennis en de nodige bekwaamheid om een taak te vervullen die in explosiegevaarlijk gebied wordt uitgevoerd of een relatie heeft met werkzaamheden in explosiegevaarlijk gebied
 • Kunt u gevaren vaststellen volgens vaste procedures
 • Kunt u apparatuur op de voorgeschreven manier gebruiken
 • Weet u wat een werkvergunning is en handelt u daarnaar
 • Volgt u bij een noodsituatie instructies en meldingen (bebording, geluidssignalen, etc.) op
 • Kent u uw verantwoordelijkheden over uw eigen veiligheid en gezondheid en de verantwoordelijkheden van anderen die zich in gebieden met explosiegevaar bevinden


Programma

 • Module 1: Over deze opleiding
 • Module 2: Introductie veilig werken in een omgeving met explosiegevaar
  Wat is een explosie?
  Hoe ontstaat een explosie?
 • Module 3: Wetgeving en normen
 • Module 4: Maatregelen in een omgeving met explosiegevaar
  Zone-indeling
  Ventilatie
  Explosieveilig materiaal
 • Module 5: Werkvergunningen en werkprocedures
  Algemeen
 • Module 6: Toets


Altijd op de hoogte van uw vakgebied met één van onze e-nieuwsbrieven. U ontvangt deze digitaal.
Meer info