E-learning Machineveiligheid

Wilt u leren werken volgens de juiste normen en daar morgen al mee beginnen? Met NEN e-learning krijgt u een persoonlijke online leeromgeving welke overal en altijd beschikbaar is.

Voordelen

 • Besparing reistijd en -kosten
 • Kwaliteit met modulair opbouw
 • Monitor real time
 • Technische integratie mogelijk
 • Schaalbaar en flexibel

Algemene gegevens

• Duur : 3 uur
• Introductie met Wet- en Regelgeving
• Investering: € 200,00 (excl. btw) per persoon
• Certificaat : Bij positief resultaat eindtoets
• Aan deze e-learning is een waardering in het onderhoudssysteem VK toegekend van 0,5 punt.

Nu inschrijven

Hoe werkt het?

Afstemming op uw situatie
Via een eenvoudige inlogprocedure, krijgt u toegang tot uw persoonlijke online leeromgeving, benaderbaar via pc, tablet of smartphone.

Voor een optimaal leerrendement kunt u ervoor kiezen om deze e-learning te combineren met een of meerdere klassikale trainingen (blended learning). Mocht u meerdere medewerkers binnen uw bedrijf willen trainen, dan zetten we samen met u een leerplan op dat het beste past bij uw leerdoelen. Neem gerust contact met ons op, we adviseren u graag!




Gevarieerde oefenmodules
Onze e-learnings houden rekening met verschillende leerstijlen door een variatie aan werkvormen. Via filmpjes, animaties, foto’s, schema’s en overzichten leiden we u door de training. Met tussentijdse opdrachten en vragen toetsen we of u de leerstof heeft begrepen. Bovendien kunt u de leerstof zo vaak bekijken als u wilt.

Zo bent u maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learningmodule wordt afgesloten. Bij een voldoende, krijgt u van ons een certificaat.

Toelichting

De wet- en regelgeving voor machineveiligheid en de gevolgen daarvan voor de machines zelf en hun fabrikanten en gebruikers staan centraal in deze e-learning. U zult als werkgever moeten bepalen of uw medewerkers met deze instructie voldoende zijn voorbereid voor de werkzaamheden die u ze heeft opgedragen.

Na het volgen de e-learning machineveiligheid weet u als fabrikant straks zeker dat de machines die u produceert, voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn en aan de relevante normen. Hierdoor ligt er een interne Europese markt voor u open van in totaal 32 landen (EU- en EFTA-landen). U kunt erop vertrouwen dat de veiligheid van uw machines in geen van deze landen tot problemen zal leiden.

Als eindgebruiker kunt u na de e-learning zelf bepalen of uw bestaande machinepark aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet voldoet. Bovendien bent u in staat om kritisch en met kennis van zaken machines in te kopen die voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn. Dat biedt u en uw personeel of collega’s de zekerheid dat jullie met veilige machines werken.

Voor wie?
Deze e-learning is nuttig voor inkopers van machines, verkopers van machines, ontwerpers en constructeurs van machines, projectleiders bij een machinebouwer of system integrators, eindgebruikers- eigenaren of beheerders van een machinepark - die zelf geen aanpassingen doen en eindgebruikers, die (ingrijpende) aanpassingen doen aan bestaande machines en/of zelf machines (samen)bouwen.

Resultaat

 • Kent u de samenhang tussen de Europese richtlijnen, Nederlandse wetten en Europese en nationale normen;
 • Weet u de toepasselijke productregelgeving te vinden en kunt u zelfstandig controleren of u met deze regelgeving te maken heeft;
 • Weet u de toepasselijke productregelgeving te vinden en kunt u zelfstandig controleren of u met deze regelgeving te maken heeft;
 • Weet u welke eisen de Arbeidsmiddelenrichtlijn aan bestaande machines stelt;
 • Kent u de consequenties van het niet voldoen aan de Arbo-eisen;
 • Weet u wanneer aanpassingen aan een bestaande machine wel of niet een CE-markering krijgen
 • Weet u wanneer aanpassingen aan een bestaande machine wel of niet een CE-markering krijgen
 • Weet u wanneer aanpassingen aan een bestaande machine wel of niet een CE-markering krijgen
 • Weet u welke eisen de Machinerichtlijn aan nieuwe machines stelt
 • Kent u het Europese zesstappenplan om voor nieuwe machines tot een CE-markering te komen
 • Weet u wat de consequenties zijn van het niet voldoen aan de CE-markeringseisen
 • Weet u hoe u de A-, B-, C-normen vindt die voor uw machine(s) van toepassing zijn


Blijf altijd op de hoogte van uw vakgebied met één van onze e-nieuwsbrieven.
Meer info