E-learning ISO 9001: de wijzigingen

Wilt u leren werken volgens de juiste normen en daar morgen al mee beginnen? Met NEN e-learning krijgt u een persoonlijke online leeromgeving welke overal en altijd beschikbaar is.

Voordelen

 • Besparing reistijd en -kosten
 • Kwaliteit
 • Modulaire opbouw
 • Monitor real time
 • Technische integratie mogelijk
 • Schaalbaar en flexibel

Algemene gegevens

• Duur : 3 uur
• Investering: € 200,00 zonder norm of € 300,00 inclusief norm (excl. btw) per persoon
• Certificaat : Bij positief resultaat eindtoets
• Deelname al mogelijk vanaf één persoon

Direct aanvragen

Toelichting

In de e-learning 'ISO 9001: de wijzigingen' leert u op welke wijze organisaties ISO 9001:2015 toepassen als kwaliteitsmanagementsysteem. Theorie wordt afgewisseld met opdrachten en voorbeelden uit de praktijk. De e-learning geeft goed inzicht in de nieuwe normeisen van ISO 9001 volgens de High Level Structure, in de verschillen tussen de actuele en nieuwe norm en in de consequenties van deze norm voor de eigen organisatie.

Aan de hand van interpretatie van normeisen en toelichting op hoe dat in de praktijk uit kan pakken wordt een beeld geschetst van de consequenties van ISO 9001:2015. Het gaat niet om de toepassing van de nieuwe norm in de eigen organisatie.

Is de norm noodzakelijk voor het volgen van de e-learning?
Ja, in de e-learning wordt per paragraaf een toelichting of interpretatie gegeven van de norm. De normtekst wordt niet letterlijk herhaald.

Voor wie?
De e-learning 'ISO 9001: de wijzigingen' is nuttig voor KAM-managers, -coördinatoren en -medewerkers die zich bezig houden met het opzetten en invoeren van een (kwaliteits- en/of milieu)managementsysteem en die tijdig willen weten welke wijzigingen belangrijk zijn voor het managementsysteem in hun organisatie.

Resultaat

 • U weet wat ISO 9001:2015 inhoudt
 • U kent de eisen die ISO 9001:2015 stelt
 • U kent de relatie met de High Level Structure, de basistekst voor alle ISO-managementsysteemnormen

Deze e-learning module bespaart u een dagdeel aan klassikale training. U zult als werkgever moeten bepalen of uw medewerkers met deze instructie voldoende zijn voorbereid voor de werkzaamheden die u ze heeft opgedragen.
Programma

 • Module 1: Over deze opleiding
 • Module 2: Introductie HLS
 • Module 3: Introductie kwaliteitsmanagement
 • Module 4: Wegwijs in de norm
 • Module 5: Norm in de praktijk
 • Module 6: Toets

Hoe werkt het?

Via een eenvoudige inlogprocedure, krijgt u toegang tot uw persoonlijke online leeromgeving, benaderbaar via pc, tablet of smartphone.

Afstemming op uw situatie
Voor een optimaal leerrendement kunt u ervoor kiezen om deze e-learning te combineren met een of meerdere klassikale trainingen (blended learning). Mocht u meerdere medewerkers binnen uw bedrijf willen trainen, dan zetten we samen met u een leerplan op dat het beste past bij uw leerdoelen. Neem gerust contact met ons op, we adviseren u graag!


Demo aanvragenGevarieerde oefenmodules
Onze e-learnings houden rekening met verschillende leerstijlen door een variatie aan werkvormen. Via filmpjes, animaties, foto’s, schema’s en overzichten leiden we u door de training. Met tussentijdse opdrachten en vragen toetsen we of u de leerstof heeft begrepen. Bovendien kunt u de leerstof zo vaak bekijken als u wilt.

Zo bent u maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learningmodule wordt afgesloten. Bij een voldoende, krijgt u van ons een certificaat.