Leergang Assetmanagement

Leergang assetmanagement

Assets zijn alle bedrijfsmiddelen die waarde hebben voor uw organisatie. Met risk-based asset management met een levenscyclusbenadering zijn assets doelmatig, duurzaam en kosteneffectief te beheren afgestemd op de behoeften van de stakeholders.

Invoeren van ISO 55001 in uw organisatie kan meer toegevoegde waarde bieden dan alleen op het gebied van assetmanagement. Deze leergang biedt u alle kennis die daarvoor nodig is.

U leert wat de eisen uit NEN-ISO 55001 betekenen en kunt de juiste keuzes maken bij het vertalen van de norm naar uw organisatie. U weet welke stappen u moet nemen zodat het systeem goed aansluit op uw bedrijfsvoering en resulteert in een optimale balans tussen de risico's, de kosten en de kwaliteit van dienstverlening en prestaties.

De laatste module uit deze leergang leert u invulling te geven aan de eisen op het gebied van interne audit die gesteld worden vanuit ISO 55001. U kunt makkelijker de juiste keuzes maken bij het vertalen van deze eisen naar een intern auditprogramma en auditplannen.

Voor wie

Deze leergang is nuttig voor milieu- of KAM-managers, -coördinatoren en -medewerkers die zich bezig gaan houden met het opzetten en invoeren van een milieumanagementsysteem, of die een milieumanagementsysteem overnemen en moeten onderhouden en verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken bij het uitvoeren van interne audits.

Investering en korting

Door aan deze leergang deel te nemen bespaart u maar liefst € 445,-. U betaalt € 1.700,- in plaats van € 2.145,- (meer dan 20% korting).

Nu inschrijven