Leergang ISO 14001: Milieumanagement

Deze leergang geeft inzicht hoe u uw milieuprestaties structureel kunt verbeteren in lijn met eisen vanuit wet- en regelgeving, uw eigen organisatie en andere relevante stakeholders. Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, dan geldt een combinatiekorting.

Leergang ISO 14001: Milieumanagement


De leergang bestaat uit 3 trainingen:

U gaat binnen uw organisatie een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 invoeren. U inventariseert welke maatregelen u al heeft getroffen, wilt graag weten aan welke milieuaspecten u aandacht moet besteden en welke wet- en regelgeving u moet naleven. Communicatie is ook belangrijk: hoe bespreekt u dit systeem binnen uw organisatie?
Deze leergang gaat in op alle stappen die nodig zijn voor het opzetten van een milieumanagementsysteem.

Investering en korting

Door aan deze leergang deel te nemen bespaart u maar liefst € 340,-. U betaalt € 1.400,- in plaats van € 1.740,- (meer dan 19% korting).

Nu inschrijven


Voor wie

Deze leergang is nuttig voor milieu- of KAM-managers, -coördinatoren en -medewerkers die zich bezig gaan houden met het opzetten en invoeren van een milieumanagementsysteem, of die een milieumanagementsysteem overnemen en moeten onderhouden en verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits.

Loopbaanontwikkeling

Volg de training op het moment dat u hem nodig heeft
Om de basistrainingen uit onze leergangen voor u herkenbaar in beeld te brengen hanteren we een blokkenschema. Dit schema is gebaseerd op onze ervaringen met het implementeren van een volledig en juist managementsysteem. Het specifieke aspect (kwaliteit, milieu of anderszins) dat u wilt borgen met een managementsysteem is daarbij minder van belang. De opbouw van de leergang volgt de logica van het implementatieproject.

Passend bij het verloop van uw implementatieproject
Wij adviseren u de trainingen in de leergang niet direct achter elkaar te volgen. Neem de tijd om de kennis die u opdoet direct in de praktijk toe te passen. Op basis van onze ervaringen, kunt u rekenen op een gemiddelde projectduur van een jaar, startend bij de beslissing een managementsysteem te implementeren en eindigend bij een al dan niet gecertificeerd, compleet en werkend managementsysteem. Natuurlijk is de specifieke duur van het project afhankelijk van uw planning.

Nu inschrijven

Maand 1: Eerste training
U start met de training ‘De norm verklaard’, waarbij u zich oriënteert op de specifieke betekenis van de norm. Doel is dat u een goed beeld krijgt van de eisen van de norm en alvast een eerste indruk krijgt hoe deze norm aansluit op uw organisatie.

Maand 2: Tweede training
U volgt de training ‘In de praktijk’, waarbij u de handvatten krijgt om het managementsysteem op te zetten en in te voeren. Het opzetten en invoeren van het managementsysteem neemt ongeveer een half jaar in beslag.

Maand 3-7
U gaat in uw eigen organisatie aan de slag met wat u heeft geleerd tijdens de eerste twee trainingen.

Maand 8: Derde training
U volgt de training ‘Auditen’, u bent dan in de toetsingsfase van het project om vast te stellen of het managementsysteem het door u beoogde resultaat oplevert. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van interne audits. De audittraining geeft u de praktische handvatten om interne audits te organiseren, uit te voeren en op te volgen.

Leren - werken - groeien: NEN Academy Opleidingen voor QHSE-professionals
Voor de (inmiddels) ervaren QHSE-professionals biedt NEN ook intensieve 6-daagse opleidingen aan. Met de kennis en vaardigheden die u tijdens deze opleidingen opdoet, ontwikkelt u het vereiste zelfvertrouwen om succesvol op te treden in uw veranderde rol van managementsysteemmanager of -adviseur. En kunt u meerwaarde creëren voor uw organisatie.