Leergang ISO 27001: Informatiebeveiliging

Deze leergang helpt u keuzes te maken bij het vertalen van ISO 27001 naar uw organisatie. Als u zich gelijktijd opgeeft voor meerdere trainingen, geldt een combinatiekorting.

Leergang ISO 27001: Informatiebeveiliging


De leergang bestaat uit 3 trainingen:

U overweegt serieus, of heeft al besloten, om NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 in te voeren. Een belangrijke stap, waarbij u zult ervaren dat ISO 27001 uw organisatie meer toegevoegde waarde kan bieden dan alleen op het gebied van informatiebeveiliging. ISO 27001 is een belangrijk instrument om invulling te geven aan wet- en regelgeving en AVG.

Bij het implementeren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging volgens ISO 27001 komen verschillende stappen aan bod; van kennis van de norm tot het auditen van uw managementsysteem. Deze leergang helpt u keuzes te maken bij het vertalen van ISO 27001 naar uw organisatie. In de eerste module krijgt u in korte tijd een totaaloverzicht van alle eisen uit ISO 27001. In de tweede module leert u in twee dagen alles wat u moet weten om een efficiënt informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) op te zetten en in te voeren.
In de laatste module leert u hoe u invulling geeft aan de eisen op het gebied van de interne audit die gesteld worden vanuit ISO 27001. U kunt makkelijker de juiste keuzes maken bij het maken bij het vertalen van deze eisen naar een intern audit programma voor informatiebeveiliging en auditplannen.

Investering en korting

Door aan deze leergang deel te nemen bespaart u maar liefst € 445,-. U betaalt € 1.700,- in plaats van € 2.145,- (meer dan 20% korting).

Nu inschrijven


Voor wie

Deze leergang is nuttig voor iedereen die verantwoordelijk is voor, of betrokken bij de beveiliging van bedrijfsinformatie. Bijvoorbeeld informatiebeveiligingsmanagers, -coördinatoren, auditprogramma-managers en -medewerkers die verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits op een ISMS.

Loopbaanontwikkeling

Volg de training op het moment dat u hem nodig heeft
Om de basistrainingen uit onze leergangen voor u herkenbaar in beeld te brengen hanteren we een blokkenschema. Dit schema is gebaseerd op onze ervaringen met het implementeren van een volledig en juist managementsysteem. Het specifieke aspect (kwaliteit, milieu of anderszins) dat u wilt borgen met een managementsysteem is daarbij minder van belang. De opbouw van de leergang volgt de logica van het implementatieproject.

Passend bij het verloop van uw implementatieproject
Wij adviseren u de trainingen in de leergang niet direct achter elkaar te volgen. Neem de tijd om de kennis die u opdoet direct in de praktijk toe te passen. Op basis van onze ervaringen, kunt u rekenen op een gemiddelde projectduur van een jaar, startend bij de beslissing een managementsysteem te implementeren en eindigend bij een al dan niet gecertificeerd, compleet en werkend managementsysteem. Natuurlijk is de specifieke duur van het project afhankelijk van
uw planning.

Nu inschrijven

Maand 1: Eerste training
U start met de training ‘De norm verklaard’, waarbij u zich oriënteert op de specifieke betekenis van de norm. Doel is dat u een goed beeld krijgt van de eisen van de norm en alvast een eerste indruk krijgt hoe deze norm aansluit op uw organisatie.

Maand 2: Tweede training
U volgt de training ‘In de praktijk’, waarbij u de handvatten krijgt om het managementsysteem op te zetten en in te voeren. Het opzetten en invoeren van het managementsysteem neemt ongeveer een half jaar in beslag.

Maand 3-7
U gaat in uw eigen organisatie aan de slag met wat u heeft geleerd tijdens de eerste twee trainingen.

Maand 8: Derde training
U volgt de training ‘Auditen’, u bent dan in de toetsingsfase van het project om vast te stellen of het managementsysteem het door u beoogde resultaat oplevert. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van interne audits. De audittraining geeft u de praktische handvatten om interne audits te organiseren, uit te voeren en op te volgen.

Leren - werken - groeien: NEN Academy Opleidingen voor QHSE-professionals
Voor de (inmiddels) ervaren QHSE-professionals biedt NEN ook intensieve 6-daagse opleidingen aan. Met de kennis en vaardigheden die u tijdens deze opleidingen opdoet, ontwikkelt u het vereiste zelfvertrouwen om succesvol op te treden in uw veranderde rol van managementsysteemmanager of -adviseur. En kunt u meerwaarde creëren voor uw organisatie.