Leergang ISO 45001: Gezond en veilig werken

Als arbodeskundige staat u voor de taak alle arborisico’s op de werkplek te beperken en te beheersen. Deze leergang bevat alle ingrediënten om een gedegen en risicogericht arbomanagementsysteem in te richten. Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, dan geldt een combinatiekorting.

Direct inschrijven

Leergang ISO 45001: Gezond en veilig werken

Als arbodeskundige staat u voor de taak alle arborisico’s op de werkplek te beperken en te beheersen. Deze leergang bevat alle ingrediënten om een gedegen en risicogericht arbomanagementsysteem in te richten: van het opzetten van het systeem tot het intern auditen.

Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor hun medewerkers. Als arbodeskundige staat u dan ook voor de taak alle arborisico’s op de werkplek te beperken en te beheersen. OHSAS 18001 / ISO 45001 bevat eisen voor een arbomanagementsysteem waarmee een organisatie de arbo-risico’s kan beheersen en de prestaties van de organisatie kan verbeteren. Deze leergang bevat alle ingrediënten om een gedegen en risicogericht arbomanagementsysteem in te richten. Van het opzetten van het systeem tot het intern auditen.

Voor wie

Deze leergang is nuttig voor medewerkers van veiligheids- of KAM-afdelingen die verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken bij het uitvoeren van interne audits. Ook voor overige medewerkers, zoals hoofden technische dienst, bedrijfsleiders, plantmanagers en veiligheidskundigen is de leergang zeer geschikt.

Nu inschrijven

Combinatiekorting

Meld u gelijktijdig aan voor drie modules. U betaalt € 2.659,50 en bespaart € 295,50.

Meld u gelijktijdig aan voor twee modules. U betaalt € 1.773,00 en bespaart € 197,00.

Combinatiekorting

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, dan geldt een combinatiekorting. U kunt de drie modules in combinatie met elkaar, maar ook los van elkaar volgen.
Elke combinatie is mogelijk.

Nu inschrijven

  • u zich gelijktijdig voor alle drie de modules opgeeft, betaalt u € 2.659,50. U bespaart € 295,50.
  • Geeft u zich gelijktijdig op voor 2 van de 3 modules, dan betaalt u € 1.773,00. U bespaart € 197,00.