Leergang ISO 45001: Gezond en veilig werken

Deze leergang helpt u om keuzes te maken bij het vertalen van ISO 45001 naar uw organisatie. U leert hoe u een gezond en veilig werken managementsysteem (voorheen arbo) kunt opzetten of herinrichten.

Leergang ISO 45001: Gezond en veilig werken


Deze leergang bestaat uit 3 trainingen:

    1. ISO 45001: De norm verklaard
    2. ISO 45001: Gezond en veilig werken in de praktijk
    3. ISO 45001: Auditen van gezond en veilig werken

Bij het implementeren van een gezond en veilig werken managementsysteem volgens ISO 45001 komen verschillende stappen aan bod; van kennis van de norm tot het (risk based) auditen van uw managementsysteem. Deze leergang helpt u keuzes te maken bij het vertalen van ISO 45001 naar uw organisatie. U leert hoe u een gezond en veilig werken managementsysteem kunt opzetten of herinrichten en hoe u uw collega’s en management hiervoor kunt enthousiasmeren. Tijdens de laatste training leert u uw rol als interne auditor optimaal te vervullen. Daarnaast bent u een betrouwbare partner voor het management: iemand die bevindingen helder overbrengt en aangeeft wat deze betekenen voor de organisatie.

Investering en korting

Door aan deze leergang deel te nemen bespaart u maar liefst € 340,-. U betaalt € 1.400,- in plaats van € 1.740,- (meer dan 19% korting).

Nu inschrijven


Voor wie

Deze leergang is nuttig voor Medewerkers van veiligheids- of KAM/QHSE-afdelingen, maar ook voor overige medewerkers zoals hoofd technische dienst, bedrijfsleider, plantmanager en veiligheidskundige.

Loopbaanontwikkeling

Volg de training op het moment dat u hem nodig heeft
Om de basistrainingen uit onze leergangen voor u herkenbaar in beeld te brengen hanteren we een blokkenschema. Dit schema is gebaseerd op onze ervaringen met het implementeren van een volledig en juist managementsysteem. Het specifieke aspect (kwaliteit, milieu of anderszins) dat u wilt borgen met een managementsysteem is daarbij minder van belang. De opbouw van de leergang volgt de logica van het implementatieproject.

Passend bij het verloop van uw implementatieproject
Wij adviseren u de trainingen in de leergang niet direct achter elkaar te volgen. Neem de tijd om de kennis die u opdoet direct in de praktijk toe te passen. Op basis van onze ervaringen, kunt u rekenen op een gemiddelde projectduur van een jaar, startend bij de beslissing een managementsysteem te implementeren en eindigend bij een al dan niet gecertificeerd, compleet en werkend managementsysteem. Natuurlijk is de specifieke duur van het project afhankelijk van uw planning.

Nu inschrijven

Maand 1: Eerste training
U start met de training ‘De norm verklaard’, waarbij u zich oriënteert op de specifieke betekenis van de norm. Doel is dat u een goed beeld krijgt van de eisen van de norm en alvast een eerste indruk krijgt hoe deze norm aansluit op uw organisatie.

Maand 2: Tweede training
U volgt de training ‘In de praktijk’, waarbij u de handvatten krijgt om het managementsysteem op te zetten en in te voeren. Het opzetten en invoeren van het managementsysteem neemt ongeveer een half jaar in beslag.

Maand 3-7
U gaat in uw eigen organisatie aan de slag met wat u heeft geleerd tijdens de eerste twee trainingen.

Maand 8: Derde training
U volgt de training ‘Auditen’, u bent dan in de toetsingsfase van het project om vast te stellen of het managementsysteem het door u beoogde resultaat oplevert. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van interne audits. De audittraining geeft u de praktische handvatten om interne audits te organiseren, uit te voeren en op te volgen.

Leren - werken - groeien: NEN Academy Opleidingen voor QHSE-professionals
Voor de (inmiddels) ervaren QHSE-professionals biedt NEN ook intensieve 6-daagse opleidingen aan. Met de kennis en vaardigheden die u tijdens deze opleidingen opdoet, ontwikkelt u het vereiste zelfvertrouwen om succesvol op te treden in uw veranderde rol van managementsysteemmanager of -adviseur. En kunt u meerwaarde creëren voor uw organisatie.