Leergang ISO 55001: Assetmanagement

Leergang ISO 55001: Assetmanagement


De leergang bestaat uit 3 trainingen:

Assets zijn alle bedrijfsmiddelen die waarde hebben voor uw organisatie. Met risk-based asset management met een levenscyclusbenadering zijn assets doelmatig, duurzaam en kosteneffectief te beheren afgestemd op de behoeften van de stakeholders. Invoeren van ISO 55001 in uw organisatie kan meer toegevoegde waarde bieden dan alleen op het gebied van assetmanagement. Deze leergang biedt u alle kennis die daarvoor nodig is.
U leert wat de eisen uit NEN-ISO 55001 betekenen en kunt de juiste keuzes maken bij het vertalen van de norm naar uw organisatie. U weet welke stappen u moet nemen zodat het systeem goed aansluit op uw bedrijfsvoering en resulteert in een optimale balans tussen de risico's, de kosten en de kwaliteit van dienstverlening en prestaties. De laatste module uit deze leergang leert u invulling te geven aan de eisen op het gebied van interne audit die gesteld worden vanuit ISO 55001. U kunt makkelijker de juiste keuzes maken bij het vertalen van deze eisen naar een intern auditprogramma en auditplannen.

Investering en korting

Door aan deze leergang deel te nemen bespaart u maar liefst € 445,-. U betaalt € 1.700,- in plaats van € 2.145,- (meer dan 20% korting).

Nu inschrijven


Voor wie

Deze leergang is nuttig voor KAM-managers, maintenance managers, assetmanagers, QA, hoofd TD, interne consultants/adviseurs, staffunctionarissen, manager control, HR manager, manager operations, contract managers, assetbeheerder, reliability engineers, maintenance engineers, projectteamleden die belast worden met het opzetten en invoeren en/of auditen van de ISO 55000-serie.

Loopbaanontwikkeling

Volg de training op het moment dat u hem nodig heeft
Om de basistrainingen uit onze leergangen voor u herkenbaar in beeld te brengen hanteren we een blokkenschema. Dit schema is gebaseerd op onze ervaringen met het implementeren van een volledig en juist managementsysteem. Het specifieke aspect (kwaliteit, milieu of anderszins) dat u wilt borgen met een managementsysteem is daarbij minder van belang. De opbouw van de leergang volgt de logica van het implementatieproject.

Passend bij het verloop van uw implementatieproject
Wij adviseren u de trainingen in de leergang niet direct achter elkaar te volgen. Neem de tijd om de kennis die u opdoet direct in de praktijk toe te passen. Op basis van onze ervaringen, kunt u rekenen op een gemiddelde projectduur van een jaar, startend bij de beslissing een managementsysteem te implementeren en eindigend bij een al dan niet gecertificeerd, compleet en werkend managementsysteem. Natuurlijk is de specifieke duur van het project afhankelijk van uw planning.

Nu inschrijven

Maand 1: Eerste training
U start met de training ‘De norm verklaard’, waarbij u zich oriënteert op de specifieke betekenis van de norm. Doel is dat u een goed beeld krijgt van de eisen van de norm en alvast een eerste indruk krijgt hoe deze norm aansluit op uw organisatie.

Maand 2: Tweede training
U volgt de training ‘In de praktijk’, waarbij u de handvatten krijgt om het managementsysteem op te zetten en in te voeren. Het opzetten en invoeren van het managementsysteem neemt ongeveer een half jaar in beslag.

Maand 3-7
U gaat in uw eigen organisatie aan de slag met wat u heeft geleerd tijdens de eerste twee trainingen.

Maand 8: Derde training
U volgt de training ‘Auditen’, u bent dan in de toetsingsfase van het project om vast te stellen of het
managementsysteem het door u beoogde resultaat oplevert. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van interne audits. De audittraining geeft u de praktische handvatten om interne audits te organiseren, uit te voeren en op te volgen.

Leren - werken - groeien: NEN Academy Opleidingen voor QHSE-professionals
Voor de (inmiddels) ervaren QHSE-professionals biedt NEN ook intensieve 6-daagse opleidingen aan. Met de kennis en vaardigheden die u tijdens deze opleidingen opdoet, ontwikkelt u het vereiste zelfvertrouwen om succesvol op te treden in uw veranderde rol van managementsysteemmanager of -adviseur. En kunt u meerwaarde creëren voor uw organisatie.