Leergang Milieumanagement

Deze leergang geeft inzicht hoe u uw milieuprestaties structureel kunt verbeteren in lijn met eisen vanuit wet- en regelgeving, uw eigen organisatie en andere relevante stakeholders. Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, dan geldt een combinatiekorting.

Leergang milieumanagement

U gaat binnen uw organisatie een milieumanagement-systeem volgens ISO 14001 invoeren. U inventariseert welke maatregelen u al heeft getroffen, wilt graag weten aan welke milieuaspecten u aandacht moet besteden en welke wet- en regelgeving u moet naleven. Communicatie is ook belangrijk: hoe bespreekt u dit systeem binnen uw organisatie?
Deze leergang gaat in op alle stappen die nodig zijn voor het opzetten van een milieumanagementsysteem.

Voor wie

Deze leergang is nuttig voor milieu- of KAM-managers, -coördinatoren en -medewerkers die zich bezig gaan houden met het opzetten en invoeren van een milieumanagementsysteem, of die een milieumanagementsysteem overnemen en moeten onderhouden en verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken bij het uitvoeren van interne audits.

Investering en korting

Door aan deze leergang deel te nemen bespaart u maar liefst € 340,-. U betaalt € 1.400,- in plaats van € 1.740,- (meer dan 19% korting).

Nu inschrijven