Leergang Milieumanagement

Deze leergang geeft inziht hoe u uw milieuprestaties structureel kunt verbeteren in lijn met eisen vanuit wet- en regelgeving, uw eigen organisatie en andere relevante stakeholders. Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, dan geldt een combinatiekorting.

Direct inschrijven

Leergang milieumanagement

U gaat binnen uw organisatie een milieumanagement-systeem volgens ISO 14001 invoeren. U inventariseert welke maatregelen u al heeft getroffen, wilt graag weten aan welke milieuaspecten u aandacht moet besteden en welke wet- en regelgeving u moet naleven. Communicatie is ook belangrijk: hoe bespreekt u dit systeem binnen uw organisatie?
Deze leergang gaat in op alle stappen die nodig zijn voor het opzetten van een milieumanagementsysteem.

Voor wie

Deze leergang is nuttig voor milieu- of KAM-managers, -coördinatoren en -medewerkers die zich bezig gaan houden met het opzetten en invoeren van een milieumanagementsysteem, of die een milieumanagementsysteem overnemen en moeten onderhouden en verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken bij het uitvoeren van interne audits.

Nu inschrijven

Combinatiekorting

Meld u gelijktijdig aan voor drie modules. U betaalt € 2.659,50 en bespaart € 295,50.

Meld u gelijktijdig aan voor twee modules. U betaalt € 1.773,00 en bespaart € 197,00.

Combinatiekorting

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, dan geldt een combinatiekorting. U kunt de drie modules in combinatie met elkaar, maar ook los van elkaar volgen.
Elke combinatie is mogelijk.

Nu inschrijven

  • u zich gelijktijdig voor alle drie de modules opgeeft, betaalt u € 2.659,50. U bespaart € 295,50.
  • Geeft u zich gelijktijdig op voor 2 van de 3 modules, dan betaalt u € 1.773,00. U bespaart € 197,00.