Leergang Organisatieontwikkeling met het INK

Leergang Organisatieontwikkeling met het INK


Deze leergang bestaat uit 3 trainingen. Let op: Voor de de eerste trainingsdag kunt u kiezen om de leergang vanuit ISO 9001 of vanuit INK te starten:

  1. Excellence beyond ISO: Van ISO 9001 naar INK/EFQM
   of
   Oriëntatie op het INK-managementmodel
  2. Werken met het INK-managementmodel in de praktijk
  3. INK/EFQM Assessor

In deze leergang gaat u aan de slag met een ontwikkelingstraject naar excellent ondernemerschap. Doelstelling van de INK-filosofie en het INK-managementmodel is organisaties te ondersteunen bij het bereiken van een excellente bedrijfsvoering (business excellence). Het INK-managementmodel bevat hiervoor de aandachtsgebieden: Inspirerend leiderschap, resultaatgerichtheid, bouwen op vertrouwen, samenwerken en continu verbeteren en vernieuwen. Interne assessments kunnen een belangrijke rol spelen bij het bewaken van de balans tussen borgen en bewegen. Tussen interne gerichtheid en focus op stakeholders. Hoe kunnen we leren van onze huidige situatie op weg naar excellence? En hoe kunnen we dat doen zonder in een compliance-modus te vervallen? De skills hiervoor verwerft u in de laatste module.

Investering en korting

Door aan deze leergang deel te nemen bespaart u maar liefst € 450,-. U betaalt € 2.100,- in plaats van € 2.550,- (bijna 20% korting).

Nu inschrijven


Voor wie

Iedereen die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor een ‘ontwikkeltraject’ met de mogelijkheid de resultaten daarvan te vertalen naar een Jaarplan. Daarnaast iedereen die meer wil weten over de toepassing van het INK/EFQM-model als instrument voor zelfevaluatie, ontwikkeling en planning en het model ook willen gebruiken voor het beoordelen ervan. Ervaren lijn- en stafmanagers en (senior) consultants met basiskennis van het INK/EFQM-model.Interne en externe auditoren die meer strategisch, ontwikkelings- en toekomstgericht willen assessen.

Loopbaanontwikkeling

Volg de training op het moment dat u hem nodig heeft
Om de basistrainingen uit onze leergangen voor u herkenbaar in beeld te brengen hanteren we een blokkenschema. Dit schema is gebaseerd op onze ervaringen met het implementeren van een volledig en juist managementsysteem. Het specifieke aspect (kwaliteit, milieu of anderszins) dat u wilt borgen met een managementsysteem is daarbij minder van belang. De opbouw van de leergang volgt de logica van het implementatieproject.

Passend bij het verloop van uw implementatieproject
Wij adviseren u de trainingen in de leergang niet direct achter elkaar te volgen. Neem de tijd om de kennis die u opdoet direct in de praktijk toe te passen. Op basis van onze ervaringen, kunt u rekenen op een gemiddelde projectduur van een jaar, startend bij de beslissing een managementsysteem te implementeren en eindigend bij een al dan niet gecertificeerd, compleet en werkend managementsysteem. Natuurlijk is de specifieke duur van het project afhankelijk van uw planning.

Nu inschrijven

Maand 1: Eerste training
U start met de eerste training, waarbij u zich oriënteert op de specifieke betekenis van de norm en het INK/EFQM-model. Doel is dat u een goed beeld krijgt van de modellen en alvast een eerste indruk krijgt hoe deze aansluiten op uw organisatie.

Maand 2: Tweede training
U volgt de training ‘In de praktijk’, waarbij u de handvatten krijgt om het systeem op te zetten en in te voeren. Het opzetten en invoeren van het systeem neemt ongeveer een half jaar in beslag.

Maand 3-7
U gaat in uw eigen organisatie aan de slag met wat u heeft geleerd tijdens de eerste twee trainingen.

Maand 6, 7 of 8: Derde training
U volgt de ‘Assessor-training’, u bent dan in de toetsingsfase van het project om vast te stellen of het systeem het door u beoogde resultaat oplevert. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van interne assessments. De Assessortraining geeft u de praktische handvatten om interne assessments te organiseren, uit te voeren en op te volgen.

Leren - werken - groeien: NEN Academy Opleidingen voor QHSE-professionals
Voor de (inmiddels) ervaren QHSE-professionals biedt NEN ook intensieve 6-daagse opleidingen aan. Met de kennis en vaardigheden die u tijdens deze opleidingen opdoet, ontwikkelt u het vereiste zelfvertrouwen om succesvol op te treden in uw veranderde rol van managementsysteemmanager of -adviseur. En kunt u meerwaarde creëren voor uw organisatie.