NEN Academy

Blijf groeien.De NEN Academy is de plek waar u zich kunt ontwikkelen als professional. U krijgt ondersteuning bij uw persoonlijke groei, zodat u effectiever en succesvoller wordt. Weerbaarder, vol zelfvertrouwen. Met meer impact. De NEN Academy biedt een structureel programma met activiteiten die aansluiten op de actualiteit en uw specifieke kennisbehoefte. Volg onze opleidingen, ontmoet topexperts en vakgenoten, laat u bijpraten over de ontwikkelingen en uitdagingen binnen uw vakgebied en krijg tips & handvatten. De NEN Academy zorgt ervoor dat u de professional wordt die u wilt en kunt worden.

QHSE-professionals

U bent gedreven om bij te dragen aan de organisatiestrategie en de uitvoering daarvan. Vanuit het werken met managementsystemen wordt u uitgedaagd op nieuwe vraagstukken, waarbij handboeken en procedures geen oplossing meer bieden. De toenemende complexiteit van de wereld en snel opvolgende ontwikkelingen vereisen dat u stevig in uw schoenen staat om bij te dragen aan integrale oplossingen. De menselijke factor wordt daarbij allesbepalend: hoe blijven mensen intern en extern met elkaar verbonden en gemotiveerd? Hoe kunt u daarin begeleiden en voor alle partijen faciliterend zijn?

U adviseert over de verbinding tussen strategie en operatie, over de rol die procesoptimalisatie hierbij kan spelen en over de inbedding van nieuwe aspecten in uw bedrijfsvoering gerelateerd aan vraagstukken op het gebied van Governance, Risk en Compliance. Deze uitdagingen vragen niet alleen van de organisatie, maar ook van u nieuwe vaardigheden en competenties. Wat zet u in om hetgeen te bereiken wat u wilt bereiken?

Onze NEN Academy opleidingen voor QHSE-professionals zijn speciaal ontwikkeld om u te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden. Om u te leren effectiever en succesvoller te zijn.

NEN Academy leidt op tot QHSE-manager van de toekomst.

  • Volg uw persoonlijke leerpad

  • Jaar lang advies & coaching van experts

  • Leren en werken

  • Groei in uw werk

Onze aanpak

Persoonlijke doelen als uitgangspunt

De opleidingen zijn gericht op uw leerbehoefte. Uw docent en begeleider bespreekt vooraf uw persoonlijke doelen met u (dit kan telefonisch of bijvoorbeeld via Skype). Waar wilt u aan werken? Op welke terreinen ervaart u de meeste obstakels? Waar zou u effectiever willen zijn?

Klassikale dagen

Elke NEN Academy opleiding bestaat uit 7½ contactdag. Gedurende deze intensieve dagen ontwikkelt u uw kennis en uw vaardigheden onder begeleiding van onze docenten. Zij zijn experts op uw vakgebied en deskundige coaches die u met passie en betrokkenheid begeleiden op uw inhoudelijke en persoonlijke leerpad. Bovendien leert u samen met ervaren en goed opgeleide vakgenoten. Gedurende de opleiding gaat u al direct aan de slag met een voor u bruikbare aanpak.
Feedback & coaching

Het persoonlijke leerpad loopt als een rode draad door de opleiding. U wordt hierop gecoacht en begeleid door onze docenten. Verder kunt u rekenen op een inspirerende uitwisseling van kennis en vaardigheden, feedback en peer-to-peer-reviews met goed opgeleide vakgenoten die samen met u de opleiding volgen.

Aansluitend intervisie

Gedurende de rest van het jaar komt u nog drie keer samen voor intervisiesessies (3 uur). Alle soorten dilemma’s of hulpvragen die u ervaart in uw rol als QHSE-manager of auditor kunnen tijdens deze intervisiesessies worden ingebracht. Zo komt u telkens verder.

Kies uw opleiding

Er zijn drie opleidingen beschikbaar:

NEN Academy NEN Academy NEN Academy

Na afloop

  • heeft u een op u persoonlijk en op uw organisatie gericht plan van aanpak
  • heeft u de handvatten om uw organisatie te adviseren en te begeleiden bij veranderen en verbeteren
  • heeft u inzicht in uw eigen ontwikkelingstraject én een persoonlijk plan
  • bent u waardevolle kennis en inzichten van topdeskundigen rijker
  • heeft u een bruikbaar en stevig netwerk opgebouwd
  • bent u gegroeid als professional, weerbaarder, vol zelfvertrouwen, effectiever, u maakt meer impact


Blijf ons volgen

Met de NEN Academy opleidingen ondersteunen wij u bij uw persoonlijke groei , zodat u effectiever en succesvoller wordt. Weerbaarder, vol zelfvertrouwen. Met meer impact. En dat doen we óók door u te introduceren bij inspirerende mensen die er toe doen. Bij experts die u handvatten geven om écht verder te komen, bij thought leaders die u uitdagen om op een andere manier te kijken en te handelen. Zo wordt u de professional die u wilt en kunt worden.

Regelmatig organiseren wij interessante sessies voor QHSE-professionals over de jongste ontwikkelingen in het vakgebied. Over onderwerpen die u bezighouden, onderwerpen waarop u zich persoonlijk wilt ontwikkelen. U ontmoet daar topexperts en vakgenoten.

Weer een stap verder!

7 juni 2019 - Leren kijken met Appreciative Inquiry


Onze hersenen krijgen minder zuurstof zodra we ons richten op knelpunten en risico’s. Het directe gevolg is dat we minder goed gaan functioneren. Wat zou er gebeuren als je je richt op de successen, op wat er al werkt? Wat kan dat opleveren? Loubna Zarrou introduceert je in de sterkten en strategieën van Appreciative Inquiry en inspireert je om deze ontwikkelfilosofie, -visie en -strategie als QHSE-manager in te zetten in de richting van de toekomst die alle betrokkenen samen de moeite waard vinden. Meer informatie ››
Spreker: Loubna Zarrou • Middag van 12.30 – 15:30 uur • € 100,-