Beroepsopleiding Integrated Risk-based Auditing

Inspirerende opleiding voor de KAM-professional: Vergroot de meerwaarde van auditing. Focus op beheersen van kansen & risico’s van de (klant)organisatie

Inhoud

Duur Vijf dagen van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie KAM-professional: QHSE-professional in de organisatie, auditors van managementsystemen, operational en financial auditors en auditprogramma-managers met een focus op zowel interne als leverancieraudits
Prijs € 2750,00 excl. BTW

Vergroot de meerwaarde van auditing door als professional deel te nemen aan deze vijf-daagse Beroepsopleiding. Deze inspirerende opleiding biedt een integrale benadering voor het uitvoeren van (gecombineerde) audits met de focus op het beheersen van kansen & risico’s van de (klant)organisatie. De ervaren trainers leveren maatwerk en passen het programma aan op de actuele behoefte en vragen van de auditoren. Met als resultaat groter draagvlak voor de andere manier van auditing en positieve reacties van klanten, directies en leveranciers.

De wereld beweegt en verandert snel. Organisaties en hun stakeholders hebben steeds meer aandacht voor thema's als corporate governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen, risicomanagement, compliance management en business continuity management. De vigerende wet- en regelgeving, normen en richtlijnen gaan daar in hoog tempo in mee. De generieke normen ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001/ISO 45001 worden herschreven waarbij het kansen- & risicodenken centraal komt te staan. Vele bedrijven hebben daarnaast te maken met sectorspecifieke normen (ISO 13485, ISO 15224, ISO/TS 16949, ISO 22000 en ISO 27001). Organisaties ontkomen er eigenlijk niet meer aan, en doen er heel verstandig aan. om meer geïntegreerd en risk-based te gaan auditen.

Organisaties stellen steeds vaker de vraag of ze wel met de juiste dingen bezig zijn en de dingen juist doen. Hoe kunnen we als auditor hierin meer betekenen voor de organisatie, ook als we over minder middelen beschikken. Hoe sluiten we aan op de ontwikkelingen in de markt en de actuele uitdagingen van de organisatie en hoe creëren we daarin een meerwaarde.

Deze vijfdaagse Beroepsopleiding Integrated Risk-based Auditing geeft een verdieping op bestaande audittrainingen. Meer geïntegreerd auditen vanuit de ‘business’ en de daarbij horende risico’s en kansen, en minder vanuit de norm of het eigen managementsysteem.

Deze opleiding leidt niet op tot certificatieauditor maar zal voor auditoren en de ‘business’ van grote toegevoegde waarde zijn.

Resultaat

 • Het opstellen van een auditprogramma gericht op de belangen, doelstellingen, risico’s en kansen van de organisatie als onderdeel van de governance van de organisatie
 • Het meer ‘Risk- & opportunity based’ uitvoeren van geïntegreerde audit
 • Een integrale auditaanpak met een focus op de verschillende (risico-) managementsystemen
 • Een integrale auditaanpak gericht op de supply chain waarbij de risicobeheersing bij klanten en leveranciers een belangrijke rol spelen
 • Het ontwikkelen van vaardigheden (soft skills) zoals overtuigen, rapporteren, adviseren van opdrachtgever, communiceren, begeleiden en professionaliseren van auditteams
 • Kennis van de consequenties van de nieuwe ISO-normen structuur (High Level Structure) voor managementsystemen en aandacht voor omgang met stakeholders, context van de organisatie, MVO, risicomanagement, compliance management en business continuity management.
 • Het bij elkaar brengen van de werelden van ISO auditors en operational en financial auditors.
 • Leveren van een bijdrage aan het meer ‘lean’ (her)inrichten van het control framework of de managementsystemen
 • Weer of meer energie krijgen en leren van het uitvoeren van interne audits

Voorkennis
U dient te beschikken over minimaal hbo werk- en denkniveau en heeft meerdere jaren ervaring als auditor. Kennis en ervaring met ISO 19011 en managementsysteemnormen is een pre.

Lees het verhaal van deelnemer Bianca Pepermanager, procesondersteuning bij VolkerWessels Telecom: 'Volledig ‘in control’ met de beroepsopleiding Integrated Auditing'.

Belangrijke normen bij deze training (niet verplicht)

NEN-EN-ISO 19011:2011 nl
Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen

NEN-EN-ISO 9001:2015 nl
Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

Wilt u norm(en) met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm(en).
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm(en) wilt bestellen.

Programma

Audits aansluiten op context business
- De werelden corporate governance, risicomanagement en auditing verbinden
- Analyseren in- en externe stakeholders
- Identificatie van interne en externe risico's (kansen en bedreigingen)
- Integreren van relevante MVO aspecten
- Implementatie nieuwe ISO normenstructuur (HLS: betekenis en essentie)
- Hoe word je partner van het management bij opstellen van auditopdracht en -programma
Organiseren van audits
- Opstellen van een organisatie brede risicomatrix en auditprogramma
- Organiseren van auditteam en selecteren relevante competenties
- Rol van de auditor en het auditteam
Uitvoeren van audits
- Risk based inrichten van het auditplan
- Uitgangspunten auditvaardigheden
- Aansturen en deelnemen aan auditteam
- Kick off bij directie
- Verschillende organisatierollen auditen
- Opstellen aansprekende risk based rapportage en terugkoppeling aan directie
- Interne en leverancier audits
Opvolging en evaluatie
- Opvolging auditresultaten, changemanagement, gedragsbeïnvloeding
- Hoe verder met auditteam, intervisie, coaching
- Hoe verder in de relatie met directie/opdrachtgever
- Rol van de auditor in de organisatie
Coaching of intervisie auditors (optioneel)
- Wat is mijn doel of wat wil ik bereiken voor mijzelf en de organisatie?
- Tegen welke problematiek loop ik aan in mijn rol als auditor (persoonlijk, inhoudelijk of relationeel) en in de context ?
- Hoe kan ik mijn doel bereiken en wat zijn de verschillende opties om met de problematiek om te gaan?
- Welke acties wil ik ondernemen en wat zijn de eventuele belemmeringen?

Docent

Edwin Martherus

Edwin Martherus

Edwin Martherus heeft een (milieu) technische, bedrijfskundige en gedragskundige achtergrond. Zijn carrière is hij gestart bij de Koninklijke marine op het gebied van Arbo & milieu. Vervolgens is Edwin gaan werken op het gebied van risicomanagement (en auditing) voor Aon, Andersen, Deloitte, KPMG en Dura Vermeer. In 2007 heeft hij zijn eigen BV gestart en is zelf gaan ondernemen. De laatste jaren is hij coach voor professionals en teams. Voor NEN verzorgt hij diverse risicomanagement- en audittrainingen.

Beoordelingen NEN Trainingen

Datum en locaties

Inschrijven € 2750,00 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. Informeer naar de mogelijkheden!

 • Prijsvoordeel vanaf 4 personen
 • Voeg eigen cases toe
 • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte