Beroepsopleiding Risicogebaseerd denken

Inhoud

Duur Zes dagen van 09.30 tot 16.30 uur, in periode van 7 weken gevolgd door terugkomdag
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie KAM-professional: managers en adviseurs op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu, bedrijfscontinuïteit, controlling e.d., die een rol, taak of verantwoordelijk hebben in het werken volgens ISO-normen en richtlijnen voor managementsystemen in bedrijven of publieke organisaties.
Prijs € 3750,00 excl. BTW

Tijdens de 'Beroepsopleiding Risicogebaseerd denken' doet u brede en diepgaande kennis op over risicogebaseerd denken en werken vanuit de nieuwe ISO’s met risicomanagementconcepten en -instrumenten. Ook ontwikkelt u de benodigde persoonlijke competenties, vaardigheden én inzicht in de rol van de organisatiestructuur en -cultuur bij risicogebaseerd werken.

Alle recent verschenen en nog te verschijnen ISO-richtlijnen en normen voor managementsystemen hebben twee gemeenschappelijke kenmerken: ze hebben allemaal dezelfde structuur, de zgn. High Level Structure (HLS), en ze zijn gebaseerd op risk-based thinking. Dit heeft de nodige consequenties voor zowel de toepassing als de auditing van deze nieuwe ISO’s, en dus voor de rol van bijvoorbeeld de managementsysteemmanagers of -adviseurs.
Speciaal voor de toepassing van risicogebaseerd denken in de nieuwe ISO’s is deze 'Beroepsopleiding Risicogebaseerd denken' ontwikkeld.

Het toepassen van risicogebaseerd denken is niets anders dan een organisatorische innovatie of verandering. Het gaat immers over een denk- en werkwijze die vernieuwend is voor de betrokkenen. Dit is dan ook het uitgangspunt voor de structuur van deze opleiding. Vanuit innovatiemanagement en veranderkunde wordt vanuit context en kader aandacht besteed aan de dimensies mens, methoden en organisatie

Als deelnemer aan de zesdaagse 'Beroepsopleiding Risicogebaseerd werken' doet u brede en diepgaande kennis op over risicogebaseerd denken en werken vanuit de nieuwe ISO’s met risicomanagementconcepten en -instrumenten. Ook ontwikkelt u de benodigde persoonlijke competenties, vaardigheden én inzicht in de rol van de organisatiestructuur en –cultuur bij risicogebaseerd werken.

U bent in staat om het werken met de ISO-richtlijnen en -normen succesvol in uw organisatie te transformeren naar de nieuwe risicogestuurde werkwijze, die is gebaseerd op risk-based thinking.

Tijdens de opleiding werken de deelnemers aan diverse oefeningen met zichzelf en de organisatie waar men werkt als case. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie over de ontwikkeling van risicogebaseerd denken in de organisatie van de deelnemer op de terugkomdag.

Resultaat

  • U heeft brede en diepgaande kennis op het gebied van risicogebaseerd denken en werken en risicomanagement concepten en instrumenten.
  • U heeft de benodigde persoonlijke competenties, vaardigheden én inzicht ontwikkeld ten aanzien van de rol van organisatiestructuur en -cultuur bij risicogebaseerd werken.
  • U bent in staat om in uw organisatie het werken met ISO richtlijnen en normen succesvol te transformeren naar de nieuwe risicogestuurde werkwijze.
  • U kunt succesvol opereren in uw nieuwe rol als managementsysteemmanager of -adviseur.

Voorkennis
U dient te beschikken over minimaal hbo werk- en denkniveau.

- De opleiding is gebaseerd op action learning: leren door doen en van elkaar
- Ontwikkelen van vaardigheden is onderdeel van het programma
- Kennis en vaardigheden al tijdens de opleiding in de praktijk toepassen
- Deelnemers benutten cases uit de eigen organisatie voor hun opdrachten
- Reflectie op individueel en groepsgedrag

Belangrijke normen bij deze training (niet verplicht):

NEN-ISO 31000:2009 nl
Risicomanagement - Principes en richtlijnen

NEN-EN-ISO 9001:2015 nl
Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

NEN-EN-ISO 14001:2015 nl
Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik

Wilt u norm(en) met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm(en).
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm(en) wilt bestellen.

Boek 'Risicogestuurd Werken in de Praktijk'
U ontvangt bij deze beroepsopleiding het boek 'Risicogestuurd Werken in de Praktijk' als onderdeel van het trainingsmateriaal.

Programma

DAG 1
09.30 - 16.30 Weten (kennis)
- Organisatielandschap
- Governance, risk & compliance
- Nieuwe ISO’s
- Gedrags- & communicatiestijlen
- Taken & rollen
DAG 2
09.30 - 16.30 Willen (motivatie)
- Presenteren visualisaties
- Betekenisgeving en nieuwe rollen
- Kernbegrippen en gemeenschappelijke taal
- Risicomanagement en NEN-ISO 31000
DAG 3
9.30 - 16.30 Kunnen (vaardigheden)
- Competenties, perceptie & gedrag
- Strategisch en operationeel risicomanagement
- Aan de slag!
- Inbedding P&C cyclus/bedrijfsvoering
- Weerstand & draagvlak
DAG 4
09.30 - 16.30 Zijn (eigenschappen)
- Communicatie & gedrag
- Perceptie & Motivatie
- Aan de slag met jezelf
- Risicosturing, beheersing en verantwoording
- Accentverschillen
- Aan de slag met organisatie!
DAG 5
09.30 - 16.30 Doen (actie)
- Persoonlijk ontwikkelingsplan
- Wat met structuur?
- Wat met cultuur?
- Risicomanagement-Ontwikkelplan
DAG 6
09.30 - 16.30 Ervaren (verbeteren)
- Presentatie van eigen ervaringen met risicogebaseerd denken
- Intervisie met alle deelnemers
- Praktijktips voor vervolgstappen

Docent

Martin van Staveren

Martin van Staveren

Dr. ir. Martin van Staveren MBA promoveerde op onderzoek naar implementatie van risicomanagement in organisaties, vanuit innovatie- en veranderkunde. Heeft meer dan 20 jaar als ingenieur, manager en onderzoeker gewerkt aan vele bouw- en infraprojecten in binnen- en buitenland. Sinds 2009 is hij senior adviseur en eigenaar van adviesbureau VSRM, dat zich volledig richt op vernieuwend risicomanagement in diverse sectoren. Daarnaast is hij kerndocent aan de Masteropleidingen Risicomanagement en Public Management, Universiteit Twente. Hij heeft de nodige publicaties op zijn naam staan, waaronder de boeken Risicogestuurd werken in de praktijk (2015) en Risk, innovation and change (2009).

Edwin Martherus

Edwin Martherus

Edwin Martherus heeft een (milieu) technische, bedrijfskundige en gedragskundige achtergrond. Zijn carrière is hij gestart bij de Koninklijke marine op het gebied van Arbo & milieu. Vervolgens is Edwin gaan werken op het gebied van risicomanagement (en auditing) voor Aon, Andersen, Deloitte, KPMG en Dura Vermeer. In 2007 heeft hij zijn eigen BV gestart en is zelf gaan ondernemen. De laatste jaren is hij coach voor professionals en teams. Voor NEN verzorgt hij diverse risicomanagement- en audittrainingen.

Beoordelingen NEN Trainingen

Datum en locaties

Inschrijven € 3750,00 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. Informeer naar de mogelijkheden!

  • Prijsvoordeel vanaf 4 personen
  • Voeg eigen cases toe
  • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte