ISO 19011: auditen op basis van de HLS

Voor ervaren auditors op zoek naar nieuwe impuls om het rendement van audits te verbeteren

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie Ervaren auditoren die een rol en taak hebben in het auditen van de High Level Structure van een of meer (gecertificeerde) ISO-managementsystemen op een hoger strategisch en organisatorisch niveau binnen de eigen organisatie of bij kritische leveranciers. Heeft u nog weinig of geen ervaring met auditing? Volg dan eerst de training ISO 19011: Interne auditing.
Prijs € 580,00 excl. BTW

Hoe beoordeelt u de samenhang tussen de stakeholdersanalyse, de contextanalyse, de risicoanalyse en leiderschap? En wanneer zijn deze eigenlijk goed genoeg? Waaraan herkent u een goede stakeholders-, context- of risicoanalyse? Hoe audit u een systeemelement van de HLS voor meerdere managementsysteemnormen tegelijkertijd? En hoe zorgt u ervoor dat de auditcriteria die u hanteert aansluiten bij de bedrijfsvoering van uw organisatie?

Managementsystemen gebaseerd op de HLS sluiten aan op actuele thema’s of issues vanuit de context van de organisatie en de belangen van invloedrijke stakeholders als directie, medewerkers, klanten, overheid, omwonenden, leveranciers. In de VUCA-wereld waarin organisaties zich bevinden, is het auditen van de ISO-managementsystemen essentieel om vast te stellen of de managementsystemen nog steeds organisaties ondersteunen bij het behalen van beleid en doelstellingen.

Door het geïntegreerd auditen van de HLS, van één of meer ISO-managementsystemen, verbetert de efficiency en het rendement van uw audits. Ook de kwaliteit van audits neemt toe door expliciet de relatie te leggen tussen de te volgen audittrail en de verschillende met elkaar samenhangende elementen van de HLS.

Door het rendement van uw audits te verbeteren, worden de managementsystemen daadwerkelijk een instrument voor het verbeteren van de bedrijfsvoering. En heeft u als auditor meer impact.

Na deze training heeft u de praktische inzichten, handvatten en technieken om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het geïntegreerd auditen op basis van de HLS van één of meer managementsystemen.

Online training

Naast klassikaal is het ook mogelijk de training 'ISO 19011: auditen op basis van de HLS' online te volgen. Veel deelnemers hebben de voordelen van het volgen van een online training ervaren. Daarom hebben wij besloten deze blijvend in het aanbod op te nemen.
Voor een online training betaalt u ruim 14% minder dan voor een fysieke training. Het programma van de online trainingen en klassikale trainingen is veelal gelijk. Het is dus aan u om te kiezen wat u prettiger vindt.

Combinatiekorting
Bij deze training kunt u gebruik maken van een speciale combinatiekorting. Als u zich gelijktijdig opgeeft voor de training 'ISO 19011: auditen op basis van de HLS' en training 'De nieuwe ISO 19011: Risk-based auditen' ontvangt u korting! U betaalt dan € 985,00 ipv € 1.160,00.

Resultaat

  • U bent zich bewust van de toegevoegde waarde van het auditen op de HLS en kan dit ook overdragen aan anderen binnen en buiten uw organisatie;
  • U heeft inzicht in hoe te auditen langs de lijnen van de HLS en hoe dit met behulp van ISO 19011:2018 praktisch te maken;
  • U bent in staat om auditcriteria te ontwikkelen voor de meest lastige elementen van de HLS;
  • U kunt verschillende systeemelementen van de HLS, zoals de contextanalyse of een bestaande SWOT-analyse, vanuit meerdere managementsystemen beoordelen op opzet, bestaan en werking;
  • U bent in staat om HLS-gebaseerde audits op te nemen in een auditprogramma.

Voorkennis
U dient te beschikken over ruime ervaring als auditor en kennis van de HLS. Heeft u nog weinig of geen ervaring met auditing? Volg dan eerst de training ‘ISO 19011: Interne auditing’.

Artikel over deze training
Lees ook het artikel 'Gaan we de integrale bedrijfsvoering auditen op basis van de HLS?'door Edwin Martherus.

Belangrijke norm bij deze training (niet verplicht)

NEN-EN-ISO 19011:2018 nl

Wilt u de norm met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

09.30- 09.45 Welkom, inleiding en kennismaking
09.30 - 12.30 Visie op auditen
- Eenduidige audittaal
- Positionering auditfunctie
- Auditen van managementsystemen (ISO 19011)
12.30 - 13.00 Lunch
13.00 - 16.15 Gecombineerde systeemaudits HLS
- Auditen HLS geïntegreerd in de bedrijfsvoering
- Generieke eisen HLS-elementen en mogelijke auditvragen/criteria
- Bijbehorende casus-opdrachten gecombineerde systeemaudits (4)
- Casus-opdracht systeemaudit trail
- Auditrapportage en follow-up
16.15 - 16.30 Evaluatie en afsluiting

Docenten

Edwin Martherus

Edwin Martherus

Edwin Martherus heeft een (milieu)technische, bedrijfskundige en gedragskundige achtergrond. Zijn carrière is hij gestart bij de Koninklijke Marine op het gebied van arbo & milieu. Vervolgens is Edwin gaan werken op het gebied van risicomanagement voor Aon, Andersen, Deloitte, KPMG en Dura Vermeer. In 2007 is hij zijn eigen BV gestart en zelf gaan ondernemen. De laatste jaren is hij coach voor professionals en teams. Voor NEN verzorgt hij diverse risicomanagementtrainingen.

Datum en locaties

Inschrijven € 580,00 excl. BTW p.p.