Excellence beyond ISO: Van ISO 9001 naar INK/EFQM

ISO-normen en het INK/EFQM Excellence Model: Best of both worlds

Inhoud

Duur Een dag van 09.00 tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 20
Voor wie Kwaliteitsmanagers, Business improvement managers, Change managers, beleidsmedewerkers, organisatieontwikkelaars die met hun organisatie de leerervaringen van het werken met ISO-normen hebben verzilverd en nu een stap verder willen gaan. Consultants kunnen deelnemen indien zij als oefenstof een (anonieme) klantcase kunnen inbrengen.
Prijs € 650,00 excl. BTW
In samenwerking met

In deze training versterken NEN en INK gezamenlijk de verbinding tussen de bestaande modellen. De combinatie van beide benaderingen biedt ‘the best of both worlds’. De training biedt inzicht in de wijze waarop een organisatie vanuit ISO 9001 door kan groeien naar een excellente bedrijfsvoering op basis van INK / EFQM en wat een excellente bedrijfsvoering dan betekent. Door te kijken naar de verschillen tussen de modellen leert u dat verschil als kracht te gebruiken. Deelnemers verkennen hoe zij met dit leerproces in hun organisatie aan de slag kunnen. Niet zozeer vanuit een stapsgewijze benadering, maar vanuit creativiteit.

Deze training is ook te volgen als onderdeel van de leergang Organisatieontwikkeling met het INK.

Resultaat

  • U kent de overeenkomsten en verschillen tussen ISO en INK/EFQM
  • U heeft inzicht in de betekenis van een excellente bedrijfsvoering
  • U kent de meerwaarde van INK/EFQM
  • U kunt ISO 9001 en INK/EFQM gecombineerd toepassen
  • U heeft voor uzelf de randvoorwaarden voor een route richting excellence vastgesteld

Voorkennis
Kennis van en ervaring met ISO-normen (bijvoorbeeld ISO 9001 of ISO 14001)

Belangrijke norm bij deze training (niet verplicht, wel handig)

NEN-EN-ISO 9001:2015 nl

NEN-EN-ISO 9001:2015 en;nl

Wilt u de norm met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

09.30 Introductie
09.30 - 10.00 Historie, Doelen en benaderingen van ISO en EFQM/INK
10.00 - 10.45 Overeenkomsten en verschillen tussen ISO en EFQM/INK
10.45 - 11.00 Pauze
11.00 - 12.00 Ambitie: compliance, consolideren of excellence?
12.00 - 12.45 Lunch
12.45 - 13.30 Volwassenheid van de organisatie
13.30 - 14.15 Gecombineerde toepassing van ISO en EFQM/INK; best of both worlds!
14.15 - 14.30 Pauze
14.30 - 15.30 De normen voorbij, een case study
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 16.45 Een eigen route bepalen
16.45 - 17.00 Evaluatie

Docenten

Ruud Stassen

Ruud Stassen

Ruud Stassen is Counsel van het INK en vertegenwoordigt Nederland bij de European Foundation for Quality Management. In deze rol draagt hij verantwoordelijkheid voor de uitvoering van EFQM/INK-assessments en voor de doorontwikkeling van de INK-filosofie en assessmentmethodiek. Daarnaast wordt hij ingezet om samen met collega’s gevraagd om organisaties te assessen in extreem ingewikkelde (bestuurlijke) situaties. Hij is tevens mede-oprichter van de Stichting Service Excellence. Ruud heeft een achtergrond als jurist, bedrijfskundige en verandermanager. Hij werkte voordat hij naar het INK overstapte dertien jaar bij Hoogovens (thans Tata Steel), onder andere als Secretaris van de Raad van bestuur en Raad van commissarissen en als verantwoordelijke voor de distributie van Staal in Europa. Hij begon zijn loopbaan als jurist arbeidsrecht en cao-beleidszaken bij het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO).

Datum en locaties

Inschrijven € 650,00 excl. BTW p.p.

Is dit de juiste training voor u of zoekt u een andere training INK?