INK/EFQM Assessor

Inhoud

Duur Dag 1 van 09.00 tot 17.00 uur, dag 2 van 09.00 tot 20.00 uur (gevolgd door diner), dag 3 van 09.00 tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie Ervaren lijn- en stafmanagers en (senior) consultants met basiskennis van het INK-model en het EFQM-model
Prijs € 2450,00 (incl. overnachting) excl. BTW
In samenwerking met

U leert in teamverband een case-organisatie consistent te beoordelen in een assessment op basis van het EFQM Model 2020. In de voorbereiding en tijdens de training 'INK/EFQM assessor' doorloopt u hetzelfde proces als in een echt INK/EFQM-assessment.
Voorbereiding op de training bestaat uit het analyseren van een ‘real life’-case. Tijdens de training wordt een assessment team gevormd door de deelnemers. U leert consensus te bereiken over de beoordeling van de case-organisatie. U oefent het rapporteren over sterke punten en gebieden voor verbetering. Aan het slot van de training stelt het team een managementletter op, die de belangrijkste bevindingen van het assessment bevat en gericht is op verbetering en vernieuwing.

Organisaties staan onder toenemende druk om flexibeler, adaptiever en sneller in te spelen op behoeften van een steeds bredere groep stakeholders. Dat vraagt om en steeds betere kijk op de behoeften van belanghebbenden en op eigen kracht en kunnen. Dat vergt snel schakelen tussen context, strategie en operatie. Tussen bogen en bewegen. Tussen veranderen en verankeren. Inspirerend leiderschap is nodig. Een cultuur waarin geleerd wordt van feedback, maar waarin ook ruimte is voor verbeeldingskracht. Om kansen voor de toekomst te zien. Om met volle energie te werken aan maatschappelijk betekenisvolle organisaties.

Het nieuwe EFQM Model 2020 beoogt een kader te bieden voor de ontwikkeling van organisaties in zo’n dynamische omgeving. Externe assessments vormen een belangrijke impuls voor die organisatieontwikkeling. U leert als deelnemer in teamverband een case-organisatie consistent te beoordelen in een assessment op basis van het EFQM Model 2020.

Voorkennis

Praktijkervaring en HBO/Academisch werk- en denkniveau is vereist.
Deelnemers moeten de training 'Oriëntatie op het INK-managementmodel' hebben gevolgd zodat zij voldoende basiskennis over het model hebben.

Afsluitende toets

De training wordt afgesloten met een toets. Afhankelijk van de kwaliteit van uw bijdrage aan de training (huiswerk, analyses en gespreksvoering) kunt u voor drie jaar de kwalificatie INK/EFQM-assessor verwerven. Op basis van deze kwalificatie wordt u opgenomen in het actieve assessor bestand en kunt u uitgenodigd worden om deel te nemen aan een EFQM/INK- assessorteam.

In elk geval wordt de training afgesloten met een certificaat van deelname.

Resultaat

  • U bent in staat het INK/EFQM-model als kader voor een bedrijfskundige analyse te benutten; U verwerft deze kennis door het analyseren van een trainingscase
  • U kijkt integraal, ziet verbanden, weet een organisatie op constructieve wijze feedback te geven
  • U heeft het vermogen een organisatie consequent te beoordelen met behulp van het INK-model en het EFQM-model
  • U bent in staat de potentie van een organisatie aan de oppervlakte te brengen en stappen op weg naar een excellente bedrijfsvoering te definiëren
  • U bent in staat uw organisatie voor te bereiden op een INK/EFQM-assessment

Programma

VOORBEREIDING (ca. 4 uur)
Globale analyse van context en strategische thema’s van een case-organisatie
DAG 1
EFQM-model en het INK-model
Assessmentmethodiek en proces
Context- en stakeholderanalyse case organisatie
Strategische thema’s van de case organisatie gelinkt aan het EFQM-model
Tussenliggende periode (ca. 4 uur)
Voorbereiden door analyse van een trainingscase aan de hand van het EFQM-model
DAG 2
Leren evalueren van een organisatie met behulp van het EFQM-model
In de trainingssetting fungeren als lid van een assessment team
Oefenen assessmentgesprekken
Aanleren van de attitude van de assessor in een ontwikkelingsgericht assessment
DAG 3
Leren scoren volgens de INK/EFQM-scoremethodiek
Vaardigheden ontwikkelen om een organisatie feedback te geven

Docenten

Ruud Stassen

Ruud Stassen

Ruud Stassen is Counsel van het INK en vertegenwoordigt Nederland bij de European Foundation for Quality Management. In deze rol draagt hij verantwoordelijkheid voor de uitvoering van EFQM/INK-assessments en voor de doorontwikkeling van de INK-filosofie en assessmentmethodiek. Daarnaast wordt hij ingezet om samen met collega’s gevraagd om organisaties te assessen in extreem ingewikkelde (bestuurlijke) situaties. Hij is tevens mede-oprichter van de Stichting Service Excellence. Ruud heeft een achtergrond als jurist, bedrijfskundige en verandermanager. Hij werkte voordat hij naar het INK overstapte dertien jaar bij Hoogovens (thans Tata Steel), onder andere als Secretaris van de Raad van bestuur en Raad van commissarissen en als verantwoordelijke voor de distributie van Staal in Europa. Hij begon zijn loopbaan als jurist arbeidsrecht en cao-beleidszaken bij het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO).

Datum en locaties

Inschrijven € 2450,00 (incl. overnachting) excl. BTW p.p.

Is dit de juiste training voor u of zoekt u een andere training INK?