ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk

Inhoud

Duur Twee dagen van 09.30 tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max.20
Voor wie Milieu- of KAM-managers, -coördinatoren en -medewerkers die zich bezig gaan houden met het opzetten en invoeren van een milieumanagementsysteem, of een milieumanagementsysteem overnemen en moeten onderhouden.
Prijs € 985,00 excl. BTW

U gaat binnen uw organisatie een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 invoeren. Wat komt daar allemaal bij kijken? In de interactieve training 'ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk' leert u alles wat u moet weten om een efficiënt milieumanagementsysteem op te zetten en in te voeren.

Allerlei soorten organisaties streven in toenemende mate naar een goede en aantoonbare milieuprestatie door beheersing van de effecten van hun activiteiten, producten en diensten op het milieu in overeenstemming met hun milieubeleid en -doelstellingen. Zij doen dit binnen de context van steeds stringentere wetgeving, de ontwikkeling van financieel-economische beleidslijnen en andere maatregelen ter bevordering van milieubescherming, en de toenemende bezorgdheid die door belanghebbenden wordt geuit over milieuzaken en duurzame ontwikkeling.

De internationale norm ISO 14001 specificeert de eisen voor een milieumanagementsysteem die een organisatie in staat stellen beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren, rekening houdend met wettelijke en andere eisen die de organisatie onderschrijft en met informatie over belangrijke milieuaspecten. De norm is van toepassing op de milieuaspecten die de organisatie identificeert als aspecten die zij kan beheersen en aspecten die zij kan beïnvloeden. De norm stelt zelf geen specifieke criteria voor milieuprestaties.

Na afloop van de training 'ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk' heeft u niet alleen de kennis om het systeem op te zetten, maar weet u ook uw collega’s enthousiast te maken en het management te overtuigen. U kunt aangeven waarom maatregelen genomen (moeten) worden en wat dit betekent voor de organisatie. Ook heeft u zicht gekregen op de veranderingen die de HLS als basisstructuur van ISO 14001:2015 met zich meebrengt.

Deze training is onderdeel van de leergang Milieumanagement.

Resultaat

  • U kent de eisen die ISO 14001:2015 stelt aan een milieumanagementsysteem
  • U kunt een milieubeoordeling van uw organisatie uitvoeren
  • U kunt een milieumanagementsysteem opzetten en invoeren
  • U weet hoe u een planning opstelt voor het totale project
  • U weet waarmee u rekening moet houden bij interne audits en de directiebeoordeling
  • U weet hoe certificatie werkt

Belangrijke norm bij deze training (niet verplicht)

NEN-EN-ISO 14001:2015 nl

Wilt u de norm met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

DAG 1
09.30 Welkom, inleiding en kennismaking
Externe oriëntatie
Het belang van goed milieumanagement, basisprincipes
De norm voor milieumanagementsystemen: ISO 14001
Het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001
Structuur en elementen van de norm
Eisen uit de norm en de vertaling naar de praktijk
12:30 - 13.30 Lunch
Het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 (vervolg)
Certificatiestructuur voor ISO 14001 in Nederland
Overwegingen voor certificatie
16.30 Afronding dag 1
DAG 2
09.30 Start, terugblik
Oriëntatie binnen de organisatie
Het toepassen van verandermanagement bij het invoeren van een milieumanagementsysteem
Rollen veranderingsproces
Milieu-analyse
Planning van milieumanagement
Doelstellingen en taakstellingen en een milieumanagementprogramma
Plan van aanpak voor de ontwikkeling en invoering van het milieumanagementsysteem
12.30 -13.30 Lunch
Ontwikkeling en invoering van het systeem
Milieubeleidsvorming en planning
Vastleggen en documenteren van het systeem
Consolideren en verbetering
Audits en management review
Voorbereiding op certificatie
16.30 Evaluatie en afsluiting

Docenten

Dick Hortensius

Dick Hortensius

Dick Hortensius is een internationale autoriteit voor normalisatie op het gebied van managementsystemen. Hij is secretaris van het ISO-secretariaat voor Environmental Auditing. De laatste jaren heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de ontwikkeling van de ISO-managementsysteemnormen. Ook nationaal is hij actief in projecten op het gebied van managementsystemen, zoals de herziening van NTA 8620 (veiligheidsmanagement), de ontwikkeling van NPR 9036 (MVO due diligence) en het opstellen van een certificatieschema voor ISO 55001 (assetmanagement).

Rob Ronday

Rob Ronday

Rob Ronday leidde gedurende acht jaar de business unit Managementsystemen bij KPMG. Audit en implementeeert thans als zelfstandig specialist managementsystemen bij de grotere bedrijven en overheden.

Beoordelingen NEN Trainingen

Datum en locaties

Inschrijven € 985,00 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. Informeer naar de mogelijkheden!

  • Prijsvoordeel vanaf 4 personen
  • Voeg eigen cases toe
  • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte