ISO 20400: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Inhoud

Duur Dag 1 van 09.30 tot 20.00 uur (gevolgd door diner), dag 2 van 09.00 tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie Managers, leidinggevenden, adviseurs, beleidsmedewerkers, coördinator inkoopcoördinatoren, contractmanagers en KAM- en MVO-coördinatoren, werkzaam in de publieke of private sector.
Prijs € 1695,00 excl. BTW
In samenwerking met

ISO 20400 biedt zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bij het inrichten en borgen van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Tijdens deze training leert u hoe u duurzaamheid kunt organiseren in een inkooporganisatie en integreren in de inkoopstrategie en -beleid. En hoe u professioneel kunt inkopen conform het NEVI Dutch Wheel. Ook wordt ingegaan op de structuur, principes en practices van MVI (ISO 20400). Ook is er volop aandacht voor concrete toepassingen in uw eigen praktijk. Onderdeel van de training is de webtool ISO 20400. Deze digitale tool ondersteunt u bij het realiseren van uw ambities op het gebied van MVI. De richtlijn zelf, ISO 20400, is onderdeel van het lesmateriaal.

Op internationaal vlak wordt gewerkt aan de internationale richtlijn ISO 20400 ‘Sustainable Procurement - Guidance’. ISO 20400 biedt zowel het management als inkopers een methodologie om maatschappelijk verantwoord in te kopen. De OESO-richtlijnen voor internationale organisaties en de United Nations Guiding Pricipls (UNGP) zijn verankerd in deze richtlijn. Naar verwachting wordt de definitieve richtlijn in mei 2017 gepubliceerd.

Door toepassing van ISO 20400 formuleren organisaties beleid op MVI en implementeren het. ISO 20400 zoekt nadrukkelijk de aansluiting bij de OESO-richtlijnen en UNGP. Daarnaast is de ISO-richtlijn gelinkt aan ISO 26000 ‘Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties’.

Transparantie over inkoopbeleid is belangrijk voor belanghebbenden van een organisatie omdat ze daarmee inzicht krijgen in de impact die het op hen heeft. Daarnaast is het voor organisaties belangrijk om hun ambities op het gebied van MVI te laten zien omdat daar steeds vaker om wordt gevraagd door opdrachtgevers en klanten.

Resultaat

  • U heeft inzicht in de verschillende onderdelen van de richtlijn ISO 20400 Sustainable Procurement;
  • U heeft handvatten om de richtlijn toe te passen in de praktijk;
  • U heeft concrete tips en suggesties om optimale duurzame inkoopprocessen en -ketens te creëren;
  • Mogelijkheid om een maatschappelijk verantwoorde aanpak te volgen die internationaal erkend is;
  • Het unieke persoonlijke NEN-NEVI ISO 20400-certificaat;
  • Beschikking over de digitale webtool ISO 20400 om implementatie van de richtlijn te ondersteunen.

Belangrijke norm bij deze training (niet verplicht, handig om mee te nemen)

NEN-ISO 20400:2017 nl

Gratis richtlijn ISO 20400 bij deelname
Als deelnemer aan deze training ontvangt u gratis de richtlijn ISO 20400. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

DAG 1
09.30 Introductie, uitgangspunten en principes
Wat is MVI volgens ISO 20400?
Wat zijn de fundamentele principes van MVI?
12:30 - 13.30 Lunch
Welke ‘practices’ zijn essentieel voor MVO en MVI?
17.00 Gastspreker en afsluiting
20.00 Diner
DAG 2
09.00 Integratie van duurzaamheid in inkoopstrategie en -beleid
Aansluiting op organisatiedoelen
Begrijpen van de inkoopketens
12.30 -13.30 Lunch
Organiseren van duurzaamheid in de inkooporganisatie
Stellen van MVI prioriteiten
Due diligence en risicomanagement
Uitoefenen van invloed in de keten
17.00 Afronding

Docenten

Karin van IJsselmuide

Karin van IJsselmuide

Karin van IJsselmuide is programmamanager & trainer NEVI Purspective, Voorzitter normcommissie ISO 20400 Sustainable Procurement

Karin Thomas

Karin Thomas

Karin Thomas is lid van de normcommissie ISO 20400 Sustainable Procurement. Daarnaast eigenaresse en oprichtster van Thomas Consulting. Een onafhankelijk adviesbureau gericht op duurzaamheid.

Datum en locaties

Inschrijven € 1695,00 excl. BTW p.p.