ISO 26000: MVO in de praktijk

Inhoud

Duur Twee dagen van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 15 deelnemers
Voor wie Iedereen die met MVO aan de slag wil of iedereen die op zoek is naar een referentie om bestaand MVO-beleid aan te spiegelen en te verbeteren
Prijs € 985,00 excl. BTW


U wilt aan de slag met Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) en alle mogelijkheden en voordelen van ISO 26000 kennen om MVO in uw organisatie in te voeren. Hiervoor moet u de begrippen van ISO 26000 begrijpen en kunnen toepassen. Daarnaast wilt u de richtlijn gebruiken om te inventariseren wat uw organisatie al doet op het gebied van MVO én wat uw organisatie nog meer zou kunnen doen.

In de training 'ISO 26000: MVO in de praktijk' leert u de onderliggende principes van MVO. U weet wat MVO betekent voor uw organisatie en hoe u stakeholders enthousiast maakt. U kunt prioriteiten stellen voor MVO- onderwerpen en kunt, aan de hand van een stappenplan, MVO volgens ISO 26000 verankeren in uw organisatie.

MVO is gebaseerd op 3 pijlers: profit, people en planet, ofwel verhoging van de economische welvaart, verhoging kwaliteit van welzijn van de mens en verhoging van de kwaliteit van het natuurlijke leefmilieu.

Wat is de toegevoegde waarde MVO = waarom zou je wat aan MVO doen?
1. Voorkomen van reputatie en imago schade (geen kinderarbeid in je product of keten)
2. Onderscheidend zijn ten opzichte van je concurrenten (voorlopersrol hebben ten opzichte van je concurrenten/sector of in Nederland)
3. Invulling geven aan je maatschappelijke rol en/of maatschappelijke taken die de organisatie heeft.
4. Realiseren van besparingen in de organisatie (energiebesparing of kosten voor afval)
5. Nemen van je verantwoordelijkheid door een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling (we hebben maar 1 aarde en onze volgende generatie wil hier ook op kunnen leven)

Waarom zou je ISO 26000 gebruiken?
1. ‘Practice what you preach’ (doen wat je zegt)
2. Een gestructureerde aanpak voor implementatie van MVO
3. Uniforme afspraken over het containerbegrip MVO (begrippen, principes, kernthema’s, etc)
4. Vergroten van de geloofwaardigheid dat je de juiste dingen doet mbt MVO


Bekijk de video: Docent Hans Kröder legt uit wat u in de training kunt verwachten.

Resultaat

  • U kent de begrippen uit ISO 26000 en weet u hoe u ze toepast
  • U weet wat de toegevoegde waarde is van ISO 26000
  • U kunt inventariseren wat uw organisatie op het gebied van MVO doet of kan doen
  • U heeft inzicht in relevantie en prioriteit van MVO-onderwerpen
  • U weet hoe u MVO verankert in uw beleid en dagelijkse bedrijfsvoering
  • U heeft inzicht in de aansluiting van ISO 26000 met (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van MVO

Belangrijke norm bij deze training (niet verplicht)

NEN-ISO 26000:2010 nl

NEN-ISO 26000:2010 eBook nl

Wilt u de norm met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

DAG 1
09.30 Welkom, inleiding en kennismaking
10.00 Introductie ISO 26000
Karakteristieken en motieven MVO
ISO en OESO
MVO-principes
12:30 Lunch
13.15 Identificeren en betrekken van stakeholders
Ketenverantwoordelijkheid
Duurzaam inkopen
MVO-Kernonderwerpen (deel 1)
16.15 Afronding en samenvatting
16.30 Einde dag 1
DAG 2
09.30 Terugblik dag 1
09.45 Inleiding en terugkoppeling actieplan
MVO-kernonderwerpen (deel 2)
Prioriteren van issues
Integratie en implementatie MVO
Van KAM naar MVO
12.30 Lunch
13.15 Communicatie
Monitoren en meten
Vergroten geloofwaardigheid: verifiëren en assurance
Evaluatie en hoe verder?
16.15 Samenvatting en afronding dag 2
16.30 Einde

Docenten

Hans Kröder

Hans Kröder

Hans Kröder is internationaal expert duurzaamheid en adviseur/eigenaar van Learn2improve your planet. Lid van de Normcommissies ISO 20400 'Sustainable Procurement' en MVO.

Datum en locaties

Inschrijven € 985,00 excl. BTW p.p.