ISO 31000: Aan de slag met risicomanagement binnen de ISO-managementsystemen

Inhoud

Duur Twee dagen van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 20
Voor wie Managers en professionals die een rol en taak hebben bij het invoeren en toepassen van een of meer ISO-managementsystemen (HLS) en risicomanagement binnen de bedrijfsvoering in het algemeen.
Prijs € 985,00 excl. BTW

Risicogestuurd denken & werken in de (veranderende) context van de organisatie is de kern van de moderne ISO-managementsystemen zoals kwaliteitsmanagement (ISO 9001) en milieumanagement (ISO 14001). Deze certificeerbare managementsystemen kenmerken zich door een overeenkomstige High Level Structure en uniforme aanpak op het gebied van risicomanagement. Ook sluiten ze aan op de wettelijke governance-regels en de eisen daarin ten aanzien van risicobeheersing.
Maar hoe gaat u daar mee aan de slag? Hoe zorgt u ervoor dat de bedrijfsvoering ook daadwerkelijk vanuit risico’s en kansen wordt gestuurd? Hoe geeft u daar praktisch invulling aan? En hoe zorgt u ervoor dat anderen daarin meegaan? Hoe stelt u plannen op die echt bijdragen aan verbetering binnen uw organisatie?

Onder meer met behulp van ISO 31000 (de richtlijn voor risicomanagement), en ISO/IEC 31010 (risico-beoordelingstechnieken) krijgt u praktische inzichten, handvatten en technieken aangereikt om daadwerkelijk met risicomanagement aan de slag te gaan. Deze normen helpen u om kansen- en risicodenken een integraal onderdeel te laten zijn van de strategie, bedrijfsvoering, processen en prestaties van uw organisatie.

Ze kunnen worden toegepast voor bedrijfsbreed risicomanagement en binnen een of meer (gecertificeerde) ISO-managementsystemen van de organisatie. Ook kunnen ze worden gebruikt om de afzonderlijke managementsystemen met elkaar te integreren.

Na deze training kunt u risicomanagement ‘beetpakken’. U heeft de praktische inzichten om het toe te passen binnen de HLS/risicogestuurde managementsystemen. Samen met uw vakgenoten heeft u geoefend met verschillende technieken om echt resultaat te behalen met risicomanagement.

Resultaat

  • U heeft inzicht in de ISO 31000:2018 en kunt de relatie leggen met de risicobenadering in de ISO-managementsystemen;
  • U weet met behulp van ISO 31000 verbinding te maken tussen het strategische, tactische en operationele niveau binnen de organisatie;
  • U kunt kans- & risicodenken toepassen binnen de ISO-managementsystemen;
  • U heeft praktische handvatten, methoden en technieken om de stappen van het kans- & risicomanagementproces uit te voeren.

Voorkennis
U dient te beschikken over minimaal HBO werk- en denkniveau en u heeft minimaal drie jaar relevante werkervaring.

Belangrijke norm bij deze training (niet verplicht)

NEN-ISO 31000 + C11:2019 nl

NEN-ISO/IEC 31010:2009 en

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de normen wilt bestellen.

Programma

DAG 1
09.30 Kennismaking, leerdoelen & verwachtingen
HLS van managementsysteemnormen als raamwerk voor risicomanagement
Visie op kansen- & risicomanagement en onderliggende principes
Zelf aan de slag met het risicoproces en ondersteunende methoden & technieken (ISO 31000)
Bespreken praktijkopdracht (huiswerk)
16.15 Afronding dag 1
DAG 2
09.30 Start, terugblik
Presenteren eigen praktijkopdracht en reflectie
Inbedding risicomanagement binnen reguliere bedrijfsvoeringsprocessen
Opstellen plan van aanpak risicomanagement (oefening)
16.15 Evaluatie en afsluiting
Gedurende de training worden diverse oefeningen en kleine opdrachten uitgevoerd.

Docenten

Dick Hortensius

Dick Hortensius

Dick Hortensius is een internationale autoriteit voor normalisatie op het gebied van managementsystemen. Hij is secretaris van het ISO-secretariaat voor Environmental Auditing. De laatste jaren heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de ontwikkeling van de ISO-managementsysteemnormen. Ook nationaal is hij actief in projecten op het gebied van managementsystemen, zoals de herziening van NTA 8620 (veiligheidsmanagement), de ontwikkeling van NPR 9036 (MVO due diligence) en het opstellen van een certificatieschema voor ISO 55001 (assetmanagement).

Edwin Martherus

Edwin Martherus

Edwin Martherus heeft een (milieu)technische, bedrijfskundige en gedragskundige achtergrond. Zijn carrière is hij gestart bij de Koninklijke Marine op het gebied van arbo & milieu. Vervolgens is Edwin gaan werken op het gebied van risicomanagement voor Aon, Andersen, Deloitte, KPMG en Dura Vermeer. In 2007 is hij zijn eigen BV gestart en zelf gaan ondernemen. De laatste jaren is hij coach voor professionals en teams. Voor NEN verzorgt hij diverse risicomanagementtrainingen.

Datum en locaties

Inschrijven € 985,00 excl. BTW p.p.