ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk

Inhoud

Duur Twee dagen van 09.30 tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 20
Voor wie Medewerkers van veiligheids- of KAM-afdelingen, maar ook voor overige medewerkers zoals hoofd technische dienst, bedrijfsleider, plantmanager en veiligheidskundige.
Prijs € 985,00 excl. BTW
In samenwerking met

ISO 45001 en OHSAS 18001 bevatten eisen voor een arbomanagementsysteem waarmee een organisatie haar arborisico’s kan beheersen en prestaties kan verbeteren. De training helpt u met inrichten en implementeren van een praktisch en volledig arbomanagementsysteem.

Op dit moment is OHSAS 18001 de actuele norm en wordt gewerkt aan de opvolger ISO 45001. Door in de training veel aandacht te besteden aan ISO 45001 krijgt u zicht op de meest actuele inzichten ten aanzien van een goed arbomanagementsysteem.

Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor hun medewerkers. Als arbodeskundige staat u dan ook voor de taak alle arbo-risico’s op de werkplek te beperken en te beheersen. De norm OHSAS 18001 kan u hierbij helpen. OHSAS 18001 bevat eisen voor een arbomanagementsysteem waarmee een organisatie de arbo-risico's kan beheersen en de prestaties van de organisatie kan verbeteren.

Na deze tweedaagse training heeft u een breed overzicht van alle OHSAS 18001- en ISO 45001-aspecten die van belang zijn voor het inrichten van een arbomanagementsysteem dat gedragen wordt door de gehele organisatie. Tussen de trainingsdagen in krijgen de deelnemers een opdracht ('huiswerk') mee om binnen het eigen bedrijf aan te werken.

Laatste ontwikkelingen
Tijdens de training wordt ook ingegaan op de herziening/transitie van OHSAS 18001 naar ISO 45001. De norm voor arbomanagementsystemen wordt daarmee formeel een ISO-norm. En zal ook gaan aansluiten bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen te combineren.

ISO 45001 wordt in maart 2018 gepubliceerd.

Resultaat

  • U heeft inzicht in relevante Arbo-aspecten (Arbowet, richtlijnen, normen)
  • U kent de eisen die OHSAS 18001 stelt en kunt u die vertalen naar uw organisatie
  • U kunt het OHSAS 18001-managementsysteem inrichten vanuit geformuleerde deliverables
  • U kent ISO/DIS 45001 en de vernieuwende inzichten voor een goed arbomanagementsysteem
  • U kunt een praktisch en volledig managementsysteem inrichten vanuit geformuleerde deliverables
  • U weet waarmee u rekening moet houden bij interne audits en de directiebeoordeling
  • U weet hoe certificatie in zijn werk gaat

Belangrijke norm bij deze training (niet verplicht)

NEN-ISO 45001:2018 nl

NEN-ISO 45001:2018 en

Wilt u de norm met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

DAG 1: (Plan & do)
09.30 Welkom, inleiding en kennismaking
Relatie Arbowetgeving en OHSAS 18001, andere arbozorgsystemen
Bespreken en bepalen van deliverables (Plan & Do)
12:30 - 13.30 Lunch
Inzicht in activiteiten per deliverable
Bepalen scope, inventarisatieprocessen en aspecten
Bepalen en beoordelen verplichtingen
Verplichtingen vertalen naar borgingsmatrix
Actieve aansturing
Opstellen en implementeren van (gedragen) procedures en werkinstructies
Huiswerkopdracht
16.30 Afronding dag 1
DAG 2: (Check & Act en (interne) audit)
09.30 Start, bespreken huiswerkopdracht
Bespreken en bepalen van deliverables (Check & Act)
12.30 -13.30 Lunch
Inzicht in activiteiten per deliverables
Monitoring, controleren en verifiëren
Beoordelen en besluiten over veranderen / bijsturen
(Interne) audit
16.30 Evaluatie en afsluiting

Docenten

Jildou de Jong

Jildou de Jong

Jildou de Jong is als adviseur Arbo en Veiligheid / Hoger Veiligheidskundige gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Ze biedt ondersteuning aan bedrijven als KAM- (of QHSE-)coördinator/KAM-medewerker in projecten, of op tijdelijke basis binnen bedrijven. Jildou is VCA- en IPAF-trainer (veilig werken met hoogwerkers) en begeleid het opzetten en hercertificeren van VCA-systemen. Als DLP’er verzorgt ze de veiligheidskundige begeleiding van werkzaamheden met verontreinigde grond en/of waterbodem volgens de CROW 132.

Pim Verhulst

Pim Verhulst

Pim Verhulst adviseert als adviseur Arbo en Veiligheid (HVK) bedrijven om hun bedrijfsvoering op het gebied van veiligheid en gezondheid op een praktische manier te verbeteren. Hij heeft veel ervaring in de procesindustrie als onder meer Chef van de Wacht (continudienst) en teamleider van een KAM-afdeling.

Datum en locaties

Inschrijven € 985,00 excl. BTW p.p.